Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15

Thread: Julius Wellhausen

 1. #11
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Julius Wellhausen

  'n Eenvoudige vergelyking in Genesis behoort te staaf wat Wellhausen bevind het.

  Vanaf vers 9 in Genesis 6 is God aan die woord. Dan gee God uitdruklike opdragte aan Noag aangaande wat op die ark moet gaan.

  13 En God sÍ vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.
  'n Ontleding van hierdie vers sien so daar uit.

  Genesis 6:13

  And God 0430 said 0559 unto Noah 05146, The end 07093 of all flesh 01320 is come 0935 before me 06440; for the earth 0776 is filled with 04390 violence 02555 through them 06440; and, behold, I will destroy 07843 them with 0854 the earth 0776
  Die God van Genesis 6:13 word verteenwoordig deur die syfer 0430 en word vertaal as Elohiym.

  Hier volg die Elohim se opdragte.

  19 En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy twee van elke soort in die ark laat ingaan om dit saam met jou in die lewe te hou: mannetjie en wyfie moet hulle wees.

  20 Van die voŽls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, twee van elke soort, moet na jou kom om in die lewe te bly.

  21 En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geŽet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien.

  22 En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen

  Een paar van elke soort moet in die ark gaan om die spesie in die lewe te hou.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #12
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Julius Wellhausen

  Genesis 7 lewer die volgende opdrag aan Noag op.

  1 DAARNA het die HERE aan Noag gesÍ: Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag.

  2 Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.

  3 Ook van die voŽls van die hemel telkens sewe paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde.
  Die opdraggewer is nou nie meer God nie maar die HERE.

  Die opdrag verskil ook drasties. In teenstelling met God se opdrag word daar nou 6 ekstra pare voŽls en rein diere in die ark geplaas. Een van die twee weergawes is vals.

  Was daar nou sewe pare voŽls of een paar op die ark?

  Kom ons kyk of ons met dieselfde opdraggewer van Genesis 6:13 (God/Elohim) te make het.

  Genesis 7:1

  And the LORD 03068 said 0559 unto Noah 05146...
  Die syfer 03068 bring ons uit by Jahweh.


  Ons vind hier dat die Elohim se opdragte aan Noag ernstig verskil met Jahweh se opdrag aan Noag.

  Nou moet ons bepaal welke van die twee teenstrydige weergawes waar is. Of moet ons aanvaar dat Moses aan geheueverlies gelei het en twee verskillende stories opgedis het?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #13
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Julius Wellhausen

  Die teenstrydighede, in hierdie geval, het te make met die voorkeure en opdragte van God (Elohim) teenoor die voorkeure en opdragte van die HERE (Jahweh).

  God (Elohim) vereis nie offerande nie en daarom is twee van elke spesie genoeg om die voortbestaan daarvan te verseker.

  Die HERE (Jahweh) vereis offerande en daarom moet daar ekstra rein diere vir hierdie doel in die ark gelaai word.

  Ons sit egter nog met die dilemma dat een van die twee verhale 'n liegstorie is. Welke verhaal is 'n leuen? Die Elohim weergawe of die Jahweh weergawe?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #14
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Julius Wellhausen

  In Genesis 8 word die ekstra rein diere en voŽls wat Jahweh in die ark laat gaan het op 'n altaar verbrand.

  20 En Noag het vir die HERE 'n altaar gebou en van al die rein diere en al die rein voŽls geneem en brandoffers op die altaar gebring.

  21 En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy hart gesÍ: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie.
  Nou dat Noag en sy gesin braaivleis aan Jahweh voorgesit het, is hy tevrede en kan hulle vir die eerste keer ontspan.

  Die probleem met hierdie weergawe is egter dat Noag nie kon onderskei tussen rein en onrein diere.

  Daardie onderskeidende reŽls is eeue later eers in Levitikus 11 aan Moses en Ašron gegee. Dit is dus duidelik dat die HERE/Jahweh se verhaal gedokter is.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #15
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Julius Wellhausen

  Ons is nou beter toegerus om die onderstaande stelling te oorweeg.

  Kollosense 2

  2. ... dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus,

  3. in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.
  Dit sÍ ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie.
  Wat probeer Paulus hier sÍ. "om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus". As God dan nie die Vader is en ook nie die Christus is nie, wie is God, wie is Jesus se Vader en wie is Jesus? En wie verkondig die drogrede?

  Ons weet nou dat die God van die Christendom 'n Godheid is wat in Babilon in opdrag van die Persiese keiser saamgevoeg is ter wille van nasionale eenheid. Daardie God van nasionale eenheid bestaan uit die samevoeging van die Elohim (God van Genesis 1) en Jahweh/Allah (die HERE van Genesis 2:4).

  Die tyd het vir die Boer aangebreek om 'n regstelling te maak en om die eerste Volk te wees om terug te keer na die God van hemel en aarde, die Elohim en God van Genesis 1.

  Jahweh is en was nog nooit die God van die Boer nie en ook nie die God van die Christus nie. Daarom het die Christus die bloedrituele van Jahweh tot niet verklaar.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •