'n Woord onderweg


2012-01-06 21:36 Beeld


Weerkaatsers van God se lig

’n Kerk van staal? Beslis nie! Tog is dit wat die beroemde argitek Kenzo Tange gedoen het.

Deur die Maria-katedraal in Tokio met vlekvrye staal oor te trek, wou Tange en sy span ligglans beklemtoon.

Die simboliek van lig is ook aan die binnekant opmerklik.

Sowat 40 m hoë suile laat lig in die vorm van ’n kruis inskyn en ’n ronde dakopening verlig die doopbak.

By uitstek verbeeld die gebou die boodskap van Epifanie (verskyning) wat ons tussen Kers- en lydenstyd vier.

In dié seisoen fokus ons op die lig wat God veral deur Jesus se lewe gestuur het.

“Maar,” kan ’n mens vra, “het Chris*-tene meer lig van God gekry as ander?”

’n Persoon vanuit ’n Christelike agtergrond wat al lank in Japan bly, vertel dat dit nie meer vir haar so duidelik is nie.

Ons behoort te erken dat die Sjintoďsme en die verskeie Boeddhistiese groepe*-ringe klaarblyklik ’n heilsame invloed het.

Miljoene mense kan op ’n respekvolle en tegemoetkomende wyse in beknopte ruimtes saam reis, woon en werk.

In teenstelling weet ons ook hoe ons die evangelie soms net gebruik het om ons eie belange te regverdig.

Al het ons dalk nie die reg verdien om “ons geloof” te bemark nie, mag mense nie “Jesus se geloof” in God ontneem word nie.

Dit kan verlossing bring vir mense wat aan waardeloosheid ly en hul lewenslot van gelukskanse op voorspoed laat afhang.

Tange se kunswerk help hiermee. God se lig van aanvaarding te midde van lyding moet eers op ons skyn. Van “buite” moet die glans ook gesien kan word.

Tange se keuse teen die tradi*sio*nele materiaal van heiligdomme is bete*kenisvol.

Anders as ander godsdienste se vereis*tes behoort ons God se lig deur eietydse mediums te weerkaats. Selfs deur ’n kerk van staal.

Uit die Woord: “Julle is die lig vir die węreld. ’n Stad kan nie weggesteek word as dit op ’n berg lę nie.” – Matteus 5:14groetnis
knipmes