Results 1 to 7 of 7

Thread: Moderne Slawerny

 1. #1
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Moderne Slawerny

  Daar is etlike drade op hierdie werf waar die geskiedenis, die Wese, die Geloof, die opregtheid, die inbors en die identiteit van die witman, hetsy as Afrikaner of Boer, verbeeld en voorgehou word.

  Die inligting of kennis hierin vervat, loop sekerlik 'n paadjie van twee spore, driekeer regom die aardbol. Ek wil hiermee in gedagte, graag die leser vat op 'n reis wat myns insiens nougeset saamloop met veral die drade waar onderandere Waldor en Stefanus en Die Ou Man, soveel uiteenlopende tog intergevlegte lyne voorhou. Dis so asof al die inligting nie regtig in die legkaart inpas waar 'n absolute geheelbeeld waargeneem word nie. Meeste van ons het nie die tyd of krag daarvoor meer nie. Tog het dit tyd geword, om soos Waldor opmerk in die vyf en twintig jaar plan, dat geen verdere tyd verspil mag word nie. Maar hoe lyk hierdie geheelbeeld dan? Waar begin mens daarmee? Ons Boere geskiedenis? Politiek? Hemel tog! Ons foute van die verlede? Ons ontstaan en herkoms? Gewis nie 'n maklike taak nie... Tog as al die "kennis" saamgevoeg word, dan weerklink die bekende gesegte van die befaamde Albert Einstein kliphard:

  Knowledge is Experience... the rest is mere information
  Kennis is Ondervinding... Hmmm
  Hierdie web werf het sy ontstaan te danke aan die behoefte vir ‘n platform waar die volgende saamgetrek is, meestal aanvanklik teen die grein in van al wat leef en beef, naamlik:

  • Geloof - daar behoort geen tussenganger te wees tussen die self en God nie
  • Godsdiens - die Bybel is in wese net "Joodse" Mitologie
  • Geskiedenis - Ons GERMAANSE Voorgeslagte is herhaaldelik deur die "Jode" ingedoen
  • Rykdom Finansies - Alle finansies węreldwyd word deur die "Jode" beheer
  • Rykdom Minerale - Alle myngedrewe ontginning word beheer deur die "Jode"
  • Rykdom Grondbesit - Verbandsskuld word beheer deur die "Joods" beheerde Bankiers

  [die lys is legio...]
  As daar een ding is wat die lewe ons deesdae leer, dan is dit dat daar weinig min eerbare opregte mense meer te vind is. Meeste van die aarde se 7 biljoen sensus gedrewe inwoners [daar word gereken die syfer is eerder 8.5 biljoen] leef vandag net vir die eie self, so asof hul; of hul Siel verloor het of dit verruil het vir aardse rykdom. Want van uiterste belang is, en so word geslag na geslag ingeskerp van kleins af, dat niks belangriker kan wees as "aansien" en "status" nie! Van Dokter tot Advokaat wees, dis die ding om te doen, kinders! As alles in die individu se mondering onder daardie vaandel ingebou is... dan is mens verseker van 'n toekoms... TOEKOMS??

  My finansiele raadgewers was/is vreeslik lief om my hul 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar en 50 jaar plan voor te hou in die beoogde beplanning van my toekoms... dink aan jou pensioen, wie gaan vir jou sorre?

  Hier word tereg met Waldor akkoord gegaan dat dinge nie so kan aangaan nie. Ons kinders se kinders se kinders MOET ons mikpunt wees, nie selfverryking nie! Tog moet ons lewe... tereg so, maar hierdie reis gaan dinge bietjie anders stel, vanuit 'n ander hoek so by so gesien!

  Die hedendaagse geldgierigheid kom al eeue lank saam met die mens, en het ontstaan as gevolg van die feit dat die mensdom geskep was

  Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.
  as SLAWE om die minerale rykdom, veral die WIT GOUD STOF

  Gen 2:10 En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.
  Gen 2:11 Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Háwila loop waar die goud is.
  Gen 2:12 En die goud van dié land is goed. Daar is ook balsemgom en onikssteen.
  op hierdie planeet vir “Gode” te ontgin.
  Maar daar was nooit met die mens se “Vrye Wil” rekening gehou nie...

  Gen 2:16 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesę: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,
  Gen 2:17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.
  Waar die slawerny eers net in die Tuin van Eden [Gebied afgebaken deur ‘n sekere Alien groep vir die ontginning van minerale] plaasgevind het, het die inmenging van ‘n ander God [Slang – lees mensdom goedgegunde Alien (God)] gelei tot die beeindiging van daardie eksklusiewe ontginnings slawerny

  Gen 3:3 maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesę: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.

  Gen 3:4 Toe sę die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;
  En uiteindelik het die werklike slawerny begin waar daardie kennis van Goed en Kwaad deur die “geld”gierige mens vir die eie ek opgeeis en beheer was [en steeds word].

  Gen 3:23 Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is.
  ... uit in die res van die wereld in, met al sy minerale wat ontgin moet word...

  Gen 3:22 Toe sę die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken.
  En so is die resep vir die WIT GOUD STOF en ander mineraal gedrewe LEWEGEWENDE voedsel van een en elkeen as aardse mens weggehou want die geheim wat teen alle koste geheim gehou moet word, is juis die ding waarvoor die joodse mitologie staan, naamlik EWIGE LEWE... [liewer dat die aardse slawe net daaroor droom as dit werklik kan kry...]

  Gen 3:22 As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!
  groetnis
  knipmes
  Last edited by knipmes; 3rd December 2011 at 19:53.

 2. #2
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Moderne Slawerny

  Metertyd het die slawerny weens “trail and error” beding vir “aardse” beheer oor die proses,

  en so het die ARISTOKRASIE ontstaan. [Pharos: regering van aansienlikes; vooraanstaande families]


  Uiteindelik na eeue se gestoei oor status en aansien, lyk vandag se prentjie van bloubloed soos volg saamgestel:


  Daar word gewonder hoe dit is dat geignoreer word die algemene kennis dat die węreld populasie tans soos volg daaruit bestaan, soos dit al van die begin af deur die tye, soms as groepe, soms as individue, gemanupileerd was:

  1. HOËR KLAS [Aristrokrasie] slegs een persent van die totale mensdom op aarde!

  2. MIDDEL KLAS [Slawerny] ongelooflik slegs ses persent van die totale mensdom op aarde!

  3. LAE KLAS [Werkloses] allermeeste van die totale mensdom op aarde!

  Hoekom is dit nou juis so dat slegs ‘n handjie vol mense dit kan regkry, of so bevoorregt is om as regtig ryke te kan lewe... dink maar aan die LOTTO as droom wat aan die res as wortel voorgehou word...

  Groetnis
  knipmes
  Last edited by knipmes; 3rd December 2011 at 19:57.

 3. #3
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Moderne Slawerny

  Met bogaande inligting vars in die geheue moet ook ingedagte gehou word dat die RYKDOM verdeling tans op aarde soos volg daar uitsien:

  1. Die Rykes of liewer... ARISTOKRATE beheer 75% van die wereld rykdom.
  2. Die Middel klas ... SLAWE beheer slegs 24% van die rykdom
  3. Die Armes of liewer... WERKLOSES beheer gesamentlik slegs 1% van die wereld rykdom! Verbasend? Dis so beplan!!!

  Weereens is dit algemene kennis

  ...wat nooit anders voorgehou word anders as ‘n VOORREG nie!

  Geen mens mag dit behaal nie, dis net die sogenaamde begaafdes of slimmes of bevoorregtes voor beskore wat dit mag verdien...

  Van wanneer af? Deur wie bepaal? Laat mens dink, né...  groetnis
  knipmes

  vervolg... die groot skokke kom nog...

 4. #4
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Moderne Slawerny

  Hierbo word verwys na die ongelooflike 75% rykdom van die węreld wat deur die ARISTOKRASIE beheer word. Dit is belangrik om ondersoek in te stel en vas te stel wie elke klas is, en waarom. Kom ons begin deur na die top eerste te kyk, en dan afwaarts te beweeg.

  Wanneer daar indringend na die vele dokumentęre verslae, boeke, geskrifte, geskiedenis dokumente en veral finansiële verslae gekyk word, dan word die waarheid ontbloot:

  1. OLYMPIËRS [Pharos: O-lym-pi-an adj. Hemels]
   • Dis die Top Struktuur wat die węreld in geheel beheer. Daar word beweer dat hul die sogenaamde Gode is wat namens die “Aliens” die beheer uitoefen. Van nature vandag is hul ook die nakomelinge [of dalkies steeds die eerstes?] wat die geheimenisse van die EWIGE LEWE beheer en stilhou. Dis nou die resepte soos die WIT GOUD STOF of MA’NA wat mens duisende jare laat leef...
   • Hulle maak slegs maar een persent uit van die globale 1% se rykes...
   • Hulle sien hulself nie op dieselfde vlak of gene as die menslike slawe nie.
   • Vir hulle is die Slawe die Middel klas, en díe se slawe die werkloses.
   • Maar hulle beheer in geheel 75% van die węreld se ware rykdom uitsluitlik vir eie gewin. Dis nou die deel wat aan hulle gegun word deur die hoër “Alien” beheer van buite die planet self. Afstand doen daarvan is taboe.

  2. KURATORE [Pharos: Custodian, Guardian]

   • Dis die węreld se mees gesogte nasie waarvan slegs die uitgesoektes deel vorm van hierdie tweede vlak genaamd

  3. iLLUMINATi” [Pharos: il-lu-mi-na-tor Verligter, Voorligter]

   • Dis die Joodse orde wat as “Aansienlikes” of “Vooraanstaande Families” beheer uitoefen op die węreld se rykdom.
   • Hul maak sowat 24% van die een persent top węreld bevolking uit.
   • Maar hulle beheer vir eie gewin vanself slegs maksimaal 24% van die rykdom, wat aan hulle gegun word deur hul meesters [Olympiërs].
   • Sameswerings teorië is veral die laaste twee honderd jaar baie in die nuus, met veral die sogenaamde vyf of meer Joodse families wat die węreld finansies beheer. Dink maar aan die Rockefellers, Rothchilds en nader tuis die Oppenheimers.
   • Dis hulle wat die balans uitoefen in die beheer van die rykdom, want hulle is die meesters in finansies, strategiee en manupilerings tegnieke al vir eons. Onthou dis hulle wat die geheime top eienaarskap besit van die węreld se finansiele kontrakte. Hul besit en beheer die IMF [International Monetary Fund] wat Banke vertel watter uitleen koerse ens. om toe te pas, wat graag geld uitleen teen hemelse terugbetalings.
   • Die meeste van hulle is bankiers en die soorte.

  4. KONGLOMERATE [Pharos: con-glom-er-ate ekon. Goudhoudende opeenhoping]

   • Hierdie derde vlak van węreldse beheer is die top struktuur van veral die westerse finansies, maar ook van al die ander węreldse finansiele strukture. Die joodse mitologiese bybel verwys na hulle as die drake met die tien of meer koppe. Kap een af dan kom twee ander na vore. [ Dink veral aan die EU [Europese Unie] en die AU [Afrika Unie] onder die faandel van die UN [United Nations]]
   • Hierdie vlak maak uit ‘n ongelooflike hoeveelheid van vertakings wat ingrype het in alle vlakke van die samelewing.
   • Veral Sektes wat staan vir reg en geregtigheid is wapens onder hul beheer. Dink maar aan die geheime organisasies soos die “Free Masonry” en duisende ander wat veral deur godsdiens en politieke druk en beheer oorheers word, ten einde die węreld finansies te beheer.
   • Nodeloos om te sę, maak hierdie vlak se ledetal 75% van die een persent rykes in die węreld, maar vir eie gewin beheer hulle slegs maar een persent van die rykdom.
   • Hulle is die derde vlak in slawerny wat as sogenaamde top struktuur beheer uitoefen in die pikorde, met onder hulle die werklike SLAWE SISTEEM waarvan hulle die meesters is om deur nougesette beheer van “Bo” die septer te swaai hier op aarde.
   • Dink onwillekeurig aan die Voorsitters en CEO’s van Uiters GROOT Besigheid... Die Direksies, Die Aandeelhouers wat self geheim bly... dis die groot besighede agter die skerms van bekende besighede, hulle se eienaars...  groetnis
  knipmes

 5. #5
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Moderne Slawerny

  Dis duidelik in ‘n vorige bydrae dat die ongelooflike rykdom wat hierdie węreld inhou, beide in aardse materiële grondstowe, asook finansiële rykdom in drie vlakke verdeel is, met die tweede groep wat ek die SLAWE SISTEEM noem.

  SISTEEM SLAWE

  • Hierdie groep is alle besighede en individue wat van die laagste werkers klas werker tot die hoogste Bestuurende Direkteure en Eienaars van indiensneming is węreldwyd.
  • Dit is belangrik om in te sien dat die rykdom wat hier verdeel word en gegun word om beheer te word maar slegs 24% van die węreld se totale rykdom uitmaak.
  • Hierdie porsie is die drywer wat die proses aan die gang hou [sonder ‘n “drywer” kan ‘n rekenaar program nie funksioneer nie...]
  • Hierdie indiensneming is privaat, openbare, politiese, geregtelike, godsdienstige en sosiale vlak ondernemings van regerings tot misdadigers. Daar word gereken dat kriminele oortredings sorg vir die grootste inkomste in besigheid, daarom sal die vlak van kriminologie in ontwikkelende lande soos Suid-Afrika nie sommer gou tot stilstand gedwing word nie. Dit maak geld, want vir elke een selfoon wat gesteel word is daar twee wat gekoop / verkoop moet word [die gesteelde een en die vervangings een].
  • Elke persoon wat ‘n inkomste op een of ander manier verdien, is deel van die sisteem, en dra by tot die wiel wat aanhou rol en rol.
  • Die 24% rykdom vlak sal nooit ooit verhoog word nie, want dis die afskeidsgrens wat mettertyd ondek is as stabiliseerder in die wiel se rol. Met minder val die wiel van die as af, en met meer val die wiel ook van die wa af...


  Hierdie sisteem beslaan die groot wiel waarom alles draai.


  groot wiel??

  groetnis
  knipmes

 6. #6
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Moderne Slawerny

  Die laaste en ook die minste gegunde deel van die pikorde sisteem bestaan uit die ARMES en WERKLOSES en minder bevoorregtes.

  • Hierdie groep bestaan uit die MEESTE van die węreld polpulasie. ‘n Ontsagtelike 93% van die bevolking val in hiedie kategorie, ongelooflik nie waar?
  • Wel, hierdie groep word deur die OLYMPIËRS gesien as “fodder”, “kanon kos”, “menslike diere” wat slegs bedoeld was om hier te wees om die fisiese handearbeid te verrig, maar weens verskeie vorme van swakheid selfs dit nie kon baasraak nie, omdat hulle gene die onder ontwikkeldste is van almal. Daar is groot druk deur verskeie oorde op die iLLUMINATi vlak en hoër, dat meeste van hierdie groep uitgewis behoort te word, want hulle is te sleg om te werk, en verorber onnodiglik net die węreld se broodnodige voedsel en water voorraad op groot skaal. Veral die KONGLOMERATE sit met hul hande in die hare oor hoe om van hierdie “probleem” ontslae te raak... sonder om vinger na verwys te word.
  • Hierdie groep oefen beheer uit oor slegs een persent van die węreld se rykdom in geheel, en heel gepas ook, as daar in ag geneem word dat hulle meestal bedelaars en sukkelaars en uitgeworpenes is. So by so, dat mettertyd, hele nasies, veral in Afrika, nou in hierdie kategorie verval weens uitbuiting en gierigheid.


  Hierdie groep is glo die rede waarom die SLAWE SISTEEM besig is om die wiel van die wa af te laat val... en dit terwyl hulle nie regtig daarvoor verantwoordelik is nie.
  groetnis
  knipmes

 7. #7
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Moderne Slawerny

  GEMIDDELDE INKOMSTE TEENAANSLAG


  Wanneer daar werklik na die groter prentjie gekyk word, en veral as jy self een is wat ‘n “begroting” het waarvolgens jy moet werk, anders is jy in die moeilikheid; dan gaan die prentjie hierbo jou teen die bors tref soos die hammer van Thor van ouds.

  Jou maandelikse totale inkomste, dis nou as jy so bevoorreg is om so iets te kan kry, hoe ook al verkry. Gaan gerus en neem elke enkele sent in berekening, en stel ‘n begroting op wat wys waarheen elke sent gaan. Dan sal jy gou gou sien dat gemiddeld 76% van jou algehele inkomste teen jou draai en weens ‘verpligtinge’ weer van jou inkomste verhaal word, weens dinge waaroor jy geen beheer het nie.

  Slegs 24% van die gemiddelde inkomste word en kan vir eie gewin aangewend word, sent vir sent. Dis nou wat gegun word om jou eie inkomste te kan wees.

  Maatskappye, en veral groot maatskappye, privaat en openbaar, is bekend daarvoor dat TGP [Total Gross Package] gebruik word om die werknemer se inkomste mee uit te wys as ‘inkomste’. Slegs 46% daarvan word uiteindelik in waarde onderaan die salaris staat as oorbetaald of uitbetaald uitgewys. Daarvan weer word verskeie ander ‘onderdrukte’ beheer maatreels ook ingestel om die uiteindelike waarde per pakket af te bring na 24% gemiddeld wat die werker dan kan gebruik soos uit eie wil.

  Die ander 76% is verskeie vorme van beheer wat oor jou inkomste ingestel is, waar dit terug geploeg word in die SISTEEM, iets wat jy nie regtig beheer oor het nie. Dink net daaroor, hier kom nog ‘n paar skokke...


  groetnis
  knipmes

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •