Maria Magdalena = Johannes = Jesus se vrou?Net so terloops – ek weet nie of jy dit weet nie, maar reïnkarnasie en die gnostiese leerstukke was deel van die vroeë Christendom. Die gnostiese skrifte is vir magspolitiese redes in 325 nC uit die Bybel “verwyder” tydens die “Council of Nice“. Die volgende stappie was om ook die reïnkarnasie-leerstuk uit die Bybel te skrap. Dis tydens die “Second Council of Contantinople” in 553 nC gedoen... reïnkarnasie is nie on-Christelik nie.

Martin Luther het nie net die offisiële Bybel vertaal nie, maar ook die 45 boeke wat 325 nC uit die Bybel verwyder is, en algemeen bekend staan as die “apokriewe“ boeke. Dis die kern van die Christelike gnostiese leerstukke.

Die vraag wat dus ontstaan vir moderne Christene wat vroom en eerlike mense met ’n hoë morele en etiese kode is – wát moet hulle nou eintlik glo? Wat is nou eintlik die ware Bybel? Die oorspronlike tekste, of die tekste wat ge-Tipp-Ex is deur die eeue vir magspolitiese doeleindes? En laat ons nou maar nie vergeet nie: die Middeleeuse Katolieke geloofsimperium was baie magtig en het oor die middele beskik om einige iemand op die blote suspisie dat hy/sy nie kerklike dogmas onderskryf nie, tot die dood toe te folter of op brandstapels te verbrand ...

Die geldigheid van hierdie boeke vir die Christelike wêreld wat stelselmatig uit die oorspronklike Bybeltekste verwyder is, is herbevestig deur die meer onlangse ontdekking van sowel die Dooie See-rolle, asook die koptiese (Kopties is die taal wat die Egiptiese Christene gepraat het) geskrifte wat by Nag Hammadi (1945) en by Al-Minya (1978) opgegrawe is. Die fondse van Nag Hammadi sluit onder meer die Evangelies volgens Maria, Maria Magdalena en Thomas in, en dié van Al Minya, die Evangelie volgens Judas. Hierdie boeke is toevallig deel van die geskrifte wat destyds as “apokrief” gebrandmerk is, en uit die Bybel verwyder is. Daar het ‘n paar baie interessante dinge te voorskyn gekom.

Die enigste Joodse skrifgeleerdes wat nie rabbi’s was nie, was die Esseners. Jesus was nie een van hulle nie. Hy was ‘n doodgewone rabbi, en jy kon net ‘n rabbi word as jy getroud was. Die beroemde gelykenisse van die salwing van Jesus se voete deur Maria Magdalena, en die huwelik van Kanaan, gaan oor Jesus se eie verlowing en huwelik met Maria Magdalena.

Daar was taamlike wedywering onder die apostels om die guns van Jesus, en Maria Magdalena – ’n vrou uit Magdala in Egipte – is met taamlike argwaan deur party van hulle betrag. Een van hulle het selfs sover gegaan om haar morele en sedelike onkreukbaarheid te bevraagteken. Dit was egter ‘n welbekende gebruik destyds dat ‘n bruid haar verloofde se voete met ‘n kosbare olie gesalf het – dit was ‘n verlowingsritueel. Die beroemde “swart Madonna” wat in 45 nC in Frankryk toevlug gevind het, was blykbaar niemand anders nie as Maria Magalena – ‘n Egiptiese vrou met ‘n oënskynlik effens donkerder vel as die semitiese Jode.

Maar daar was nog meer verrassings. Dit is welbekend dat die eerste apostel van Jesus Johannes was, en dat Johannes sy “lieflingsapostel” was. Die Evangelies verwys daarna dat Jesus sy “lieflingsapostel” gesoen het. Was Jesus dus “gay” of selfs bi-seksueel, in ag genome hy was getroud met Maria Magdalena?

Die Evangelie van Thomas werp bietjie meer lig op die stand van dinge. Hy sê nie net dat “Johannes” Jesus se lieflingsapostel was nie, maar ook dat hy háár op die lippe gesoen het. Volgens hom was “Johannes” die pseudoniem van Maria Magdalena waaronder sy geskryf het, omdat vrouens nie in die destydse patriargale gemeenskap toegelaat was om skrywers te wees nie – net mans. Sy het dus ’n manlike skrywersnaam gekies waaronder sy kon publiseer, en dit was Johannes. Dat hierdie ‘n algemeen bekende feit was tot laat in die Middeleeue blyk uit ‘n paar altaarfriese, waar een van die apostels dikwels afgebeeld is met sowél borste as `n baard. Hulle neem aan dat dit verwys na die twee rolle van Maria Magdalena, die vrou van Jesus en die outeur van die Evangelie na “Johannes”.

Soos die kerk oor die eeue al hoe meer patriargaal en magsbehep geword het, was dit natuurlik ‘n verleentheid dat Jesus se lieflingsapostel en een van die grootste Christelike visioenêre oor die hiernamaals was wat ooit gelewe het – boonop ‘n vrou. Miskien was dit die eintlike rede hoekom daardie boeke uit die Bybel geskrap is. ‘n Visionêre profeet soos Johannes moes ‘n man wees. En so het dit toe ook gebeur dat die Evangelies van die Nuwe Testament so geredigeer is dat Jesus soos ‘n Middeleeuse monnik selibaat gelewe het. In werklikheid was Hy ‘n Joodse rabbi, en alle Joodse rabbi’s moes getroud wees.

Literatuur daaroor:
  • Ann Brock, Mary Magdalene – The First Apostle, Harvard/Cambrige, 2003
  • Marvin Meyer, The Gospels of Mary, New York, 2004
  • Marvin Meyer, The Gospels of Mary/The Secret Tradition of Mary Magdalene the Companion of Jesus, San Francisco, 2004
  • James Robinson, The Nag Hammadi Library in English, San Francisco, 1988
  • Esther de Boer, Mary Magdalene and the Desciple Jesus Loved, (net in manuskripvorm beskikbaar)
  • Raymond Brown, The Community of the Beloved Disciple, New York, 1979
  • Ramon Jusino, Mary Magdelene: Author of the Fourth Gospel? (net in manuskripvorm beskikbaar)Miskien het die tyd gekom om bietjie verder te kyk en na te dink oor die werklike kern van die Christendom ...