Results 1 to 6 of 6

Thread: Ons Kom van Anderkant die Paradys

 1. #1
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  58
  Posts
  1,608
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  129
  Rep Power
  10

  Default Ons Kom van Anderkant die Paradys

  Ons Kom van Anderkant die Paradys – Van ‘n Ander Skepping

  Waldor


  Wanneer daar gepraat word van ‘n ander skepping dan word daar nie soseer teen ‘n intelligente ontwerp gepraat nie, maar teen die onbuigbare, balhorige en domastrante dogmatiek wat deur die skepping in die Paradys voorgehou word. Dan word daar gepraat dat dit nie sin maak dat ‘n allesoorheersende en alomteenwoordige intelligentsia die oorsprong van sy doel sal verskans in beeldspraak, en so sy eie raadsplan in die voet skiet deur die wat Hy wil red, op ‘n dwaalspoor te plaas nie.

  Buite die Paradys dilemma is daar duidelikheid wat gerugsteun word deur tasbare bewyse en getuienis. Ten minste genoegsaam om vir ons ‘n beter idee te gee. Ek dink nie dat toe die geskrifte saamgestel is en daar beweer is dat ‘n ronde duisend jaar vir God soos ‘n dag is, die sewe dae rondom die paradys, in ‘gedagte’ was nie. Dit help nie om verse soos pionne lukraak rond te skuif op hierdie dag en nag dambord van tyd om die werklikhede in skaakmat te plaas en ‘n menslike dogma koning te laat kraai nie. Lank voordat die skeppers van die dogmatiek gedink het aan die storie het die werklikhede reeds op hierdie aarde ‘gekastelleer’...

  Pyramid-of-the-Sun-Mexico.jpgOns kom van anderkant die Paradys. Daar is genoegsame bewyse van antieke gesofistikeerde kennis waarmee daar gewoeker en gebou is. En dit spreek nie daarvan dat ons oer oupas eers akkedisse en toe bobbejane was nie!

  In 1891 vind Eugene Dubois in Indonesië twee fragmente. Hy vind ‘n dybeen en die dop van ‘n skedel meer as tien meter uitmekaar. Hieruit is die Pithhecanthropis – “Java Man” oftewel (Homo Erectus) opgebou. Maar wat min mense weet, is dat Dubois kort voor sy dood erken het dat die dybeen ‘n menslike en die skedeldop die van groterige ‘n aap was. Verskeie kundiges het buitendien uit die staanspoor gemeen dat die twee fragmente geen verwantskap met mekaar gehad het nie. Maar hierdie kwasi - vermiste skakel het sy Darwinistiese merk gemaak, omdat dit tot en met 1984 steeds in die New York museum van Natuurlike geskiedenis gepryk het as bewys dat ons ape as oupas gehad het.

  Toe kom die “Piltdown Man” wat in 1910 in Engeland ontdek is en getuig ook vir Darwin om later onthul te word as bewys van ‘n gesofistikeerde bedrogspul. Self ou “Lucy”, die ‘kroon juweel’ van die Darwiniste wat in 1974 in Ethiopië gevind is, is sedertdien deur verskeie antropoloë as onafskeidbaar die van ‘n groot aap of afgestorwe bobbejaan identifiseer.

  Ons word forseer om te glo dat die vele intrinsieke aspekte van die biologiese lewe soos bv die porieë van die menslike vel en in die pote van die ‘n tor, tot en met die kussinkies aan ‘n kameel se pote deur natuurlike seleksie teweeggebring is. Die beskouing dat daar ‘n ‘opset’ of ‘n ‘inherente doel’ agter die ontstaan van dinge is, pas nie in by die Darwinistiese teorie nie. Ons moet aanvaar dat ons uit die aap ontwikkel het, tot op ‘n stadium waar ons gestraf kan word vir sondes gepleeg as gevolg van ‘n private bewussyn wat onafhanklik kan dink en funksioneer. Waar dan, figureer die menslike brein met sy ingewikkelde kapasiteite in die Darwinisme? Darwinisme maak heeltemal staat op die aanname dat alle bestaan op die materiële gebaseer is en kan dus nie rekenskap vir die mees fundamentele menslike karaktertrek, die bewussyn, gee nie. Die bewussyn kan nooit verkry word uit natuurlike seleksie in ‘n ewekansige meganiese ontwikkeling nie – die kapasiteite van die menslike brein is baie meer verhewe as dit wat noodsaaklik is vir suiwere oorlewing.

  Die konvensionele debat oor die oorsprong van die mens, soos wat ons dit in die media beleef, ignoreer die konsep van menslike en kosmiese oorspronge wat deur ‘n groot gedeelte van die wêreld se bevolking gedeel word, soos byvoorbeeld die van die mistieke Ooste. Selfs Einstein het sulke idees in hom omgedra omdat dit sy geloof in ‘n universele intelligensie onderskraag het. Meer onlangs het die Nobel Bekroonde fisikus Brian Josephson en andere, parallelle getrek tussen die Oosterse mistisisme en moderne fisika. Fritjof Capra harmoniseer in sy boek “The Tao of Physics”, die Vediese, Boeddhistiese en Taoïstiese filosofie met die subtiliteite van die kwantumteorie. Die Vedas om die waarheid te sê, hou die scenario voor wat soortgelyk is aan die elastiese uitsetting en inkrimping van die heelal soos dit in die moderne fisika uitgebeeld word – die groot ‘inaseming’ en ‘uitaseming’ van die skepping – die projeksie van die alomteenwoordige bewussyn – Brahman soos dit in die ander taal genoem word. Om bewus te wees van ‘n universele teenwoordigheid van ‘n bewussyn wat onafskeidbaar is van die identiteit en die skepping, word al meer ‘n aanvaarde gegewe in ‘n gebalanseerde kombinasie van die fisika, filosofie en religie.

  ‘n Ware wetenskaplike moet nie net die tasbare getuienis en bewyse bestudeer nie, maar moet ook die bewussyn bestudeer. Want sonder ‘n bestudering van die menslike bewussyn word die mees basiese kapasiteit van die mens – die vermoë om kreatief te kan dink – misken. Daar moet gedelf word in die innerlike subjektiewe wêreld, gedelf word in die gedeeltes wat die wetenskaplike establishment as ‘n verbode terrien beskou. Daar moet in onafhanklikheid van enige dogma gedelf word in die wese van die mens se eie bewussyn, net soos wat daar gedelf word in die materiële. Hierdie strewe moet die essensiële doel van beide die wetenskap en die religie wees. Daaruit kan kennis in die suiwerste vorm voortspruit soos wat die Latynse woord “sciere” (waaruit ‘science’ spruit) impliseer.

  As ons dan sukkel om die intrinsieke menslike brein te trou met die evolusie teorie, en daar is genoegsame bewyse van beskawings wat bestaan het voor die sogenaamde skepping in die paradys, waar trou die drie gedagtes? My persoonlike mening is dat ‘n intelligente wese op ‘n stadium hier op die aarde geplaas is. Iets van buite af, iets wat nie deel uitgemaak het van die primitiewe worstelinge wat op sekere stadia op die aarde gedy het. Hoe dit presies inpas moet ons nog probeer bepaal, maar nie deur ons te verknog met dogmas wat ons bind aan ape wat mense word en Jode wie se oeroue seks vergrype ons noodlot bepaal nie!

  Mens moet alles saamgooi en met al die getuienis tot jou beskikking ‘n legkaart saamstel wat inmekaar pas en dit dan trou met ‘n filosofie en of ‘n religie. Dit moet soos enige toneel ontrafel word aan die hand van die bewyse wat voor die hand liggend is. Soos in die geval van die waarskynlikhede wat swaar na ‘n kant toe figureer.

  Daar is genoegsame getuienis van oeroue antieke kennis. Van antieke beskawings wat plotseling tot ‘n einde gekom het en skynbaar van die gesig van die aarde afgevee is as gevolg van kataklismes en natuurlike katastrofes. Daar is baie duidelike tekens dat gedeeltes van die aardoppervlak skierlik veerplaas is. Bewyse dat kontinente en gedeeltes van kontinente van posisie verander het. Hoe anders kan daar verduidelik word hoedat skierlik bevrore karkasse van mammoete, renosters en ander antieke diere in die ys van Siberië en noord Kanada gevind word en dat hulle mae ‘wonderbaarlik’ die reste van warm klimaat plante gevind is. Hoe het hierdie diere die warm klimaat kosse gevreet en in ‘n bestek van 24 uur (voordat die kos heeltemal uitgeskei kon word) verskuif na die ysgedeeltes waar hulle nie hoort nie? Dit is uit die aard van die saak beduidend dat die grond waarop hierdie diere gevreet het ‘skierlik’ duisende kilometer geskuif het na waar hulle gevind is. Dit strook ook dan met die antieke kaarte wat Antarktika aantoon ‘voordat’ dit met ys bedek was. Ons praat hier byvoorbeeld van die Piri Ri’is, Oronteus Finius en Mercator kaarte. Op hierdie kaarte is lengtegrade en kuslyne aangeteken – iets wat nie voor die agtiende eeu aangeteken is nie.

  Anders as wat die dogmatici Darwiniste en predikante sou wou voorgee en verlang, word daar nou gevind dat antieke terreine soos byvoorbeeld in Bolivia, Peru en Egipte nooit opgerig kon gewees het deur die jagter, versamelaars wat daardie tyd kwansuis geleef het nie en aan wie die plekke gerieflik gekoppel word nie. Ek praat hier van die manjifieke stad Tiahuanaco in Bolivia wat deur die navorser Arthur Poznansky op 15,000 jaar oud beraam word. Kolossale rotsblokke is gesny tot toleransie van een vyfde van ‘n duim, om nie eens te praat van die feit dat hierdie blokke oor lang afstande vervoer is en dat dit op die kruine van Machu Picchu geplaas is! Hoe kon sogenaamde primitiewe mense hierdie dinge verrig wat spreek van vermoëns wat selfs die van vandag se ingenieurs oorskry.

  Graham Hancock, die beroemde navorser /skrywer, en outeur van die veelbesproke “Fingerprints of the Gods” neem dit elders baie mooi saam: “My view, is that we are looking at a common influence that touched all of these places long before recorded history...” Hierdie man het sy lewe gewy aan die studie van hierdie verskynsel en hy praat met groot gesag op die gebied. Hy gaan verder en kom dan met die trefreël: “...a remote third party civilization – yet to be identified by historians...” Hierdie “derdeparty beskawing” wat nog ontdek moet word is die vermiste skakel wat verkeerd gesoek word. Dit is ‘vermis’ omdat die populêre denke nie in daardie rigting gerig is nie.

  Hierdie vermiste of verlore beskawing se draad loop deur al die antieke monumente wat op hierdie aarde pryk. Monumente wat konnotasie gehad het met die buitenste ruim. Dieselfde beskawing se hand word oral by hierdie monumente gevind. Dieselfde mense wat die hoof Piramides van Egipte gebou het, het waarskynlik ook die Stonehenge in Engeland gebou. Opgrawings by die Stonehenge het van presies dieselfde krale daar gevind as wat by die piramides gevind is. Die etimologie (die studie van die oorsprong van woorde) postuleer dat daar ‘n prehistoriese Indo Europese Taal moes bestaan het, volgens die dieper ooreenkomste in die tale van die wêreld. Veral by die tale wat deur die Ariese ras gepraat word. Daardie ras wat in die meer kontemporêre antieke tyd die grootste beskawings opgerig en bedryf het. Kon dit dalk die taal wees van die prehistoriese beskawing waarvan Graham Hancock praat?

  In die boek “Hamlets Mill: An Essay Investigating the Origins of Human Knowledge and its Transmission through Myth”, wat geskryf is deur MIT Professor van Wetenskappe Giorgio Santilla en Universiteit van Franfort Professor Hertha van Dershend, word daarop gewys hoe die antieke mitologie die prosessies van dag en nag weerspieël. Hulle verwys ook dan na die verskynsel van hierdie gemeenskaplike taal wat deur die dinge loop. Hulle verwys na die numeriese waardestelsel en die simboliek wat in die antieke mitologie vasgele is. Hierdie mitologie het sy ontstaan aan die begin van antikiteit. Maar insiggewend is dat Santilla en von Derschend daarop wys dat die antieke beskawings ‘n “gemeenskaplike” gesofistikeerde kennis en konnotasie gehad het met en van fisiese sterrekunde en meganismes. Die sterrekundige kennis waaroor die antieke beskawing beskik het kan slegs vandag geëwenaar word met die behulp van ons nuutste teleskope, satelliete, ruimtetuie en rekenaars!

  Ons konnotasies is baie ver anderkant die Paradys en op plekke wat ons nooit bedink het nie. Ons durf nie vasgevang word in hierdie dogmas wat geestelikes en wetenskaplikes in eie belang saamgestel het, of waartoe hulle hulself deur ‘n eenrigting denke verbind het nie. Ons moet nie ons potensiaal laat kniehalter deur opportunistiese konkoksies nie – ons moet die draad kry en weer kontak maak, die kanale weer oopmaak dat die krag heen en weer kan vloei. As daardie antieke vermiste skakel op 'ander maniere' daardie tyd kon verrig wat hulle verrig het, hoeveel te meer nie kan ons met die tegnologie waaroor ons beskik nie? Tegnologie en gees moet harmoniseer, dan is die ruimte vir ons oop. God wil he ons moet geestelik en tegnologies tot by sy deur vorder, klop en dan vra waarheen nou?

  Ons moet God se 'intellek' nie beledig deur die kaskenades wat in ‘n tropiese woud iewers in die Midde Ooste afgespeel het nie!

 2. #2
  Member Waarheid Soeker's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Location
  Oos Vrystaat
  Age
  41
  Posts
  10
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  42

  Default Re: Ons Kom van Anderkant die Paradys

  Hi Stefaans

  Ek het tans vir my die reeks wat op die History kanaal uitgesaai was "Ancient Aliens" sesie een, gekoop. Dit is 'n 9 uur dokumenter wat oor al bg aspekte gaan.
  Al stem ek nie met alles saam nie, is dit nog steeds die beste nagevorste dokumenter wat ek nog gesien het.
  Dit het my R270 op takealot.com en kan ook op kalahari.net bestel word.
  Vir enige iemand wat in dit belang stel 'n absoluut en goeie waarde vir geld!!!

  Beste
  WS

 3. #3
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Ons Kom van Anderkant die Paradys

  "Ancient Aliens"

  Ek het die reeks soos Waarheid Soeker reken bestel en is besig om daardeur te werk. Dis hoogstaande kwaliteit tegnologie en inligting wat beslis nie alledaags in omgang is nie.

  Sal metertyd meer kommentaar lewer... wil voorkom asof ons beslis nie alleen is nie... ken jy jou buurman se dna?


  groetnis
  knipmes

 4. #4
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  58
  Posts
  1,608
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  129
  Rep Power
  10

  Default Re: Ons Kom van Anderkant die Paradys

  Quote Originally Posted by knipmes View Post
  Ek het die reeks soos Waarheid Soeker reken bestel en is besig om daardeur te werk. Dis hoogstaande kwaliteit tegnologie en inligting wat beslis nie alledaags in omgang is nie.

  Sal metertyd meer kommentaar lewer... wil voorkom asof ons beslis nie alleen is nie... ken jy jou buurman se dna?


  groetnis
  knipmes
  Die Sumeriers van ouds vertel 'n baie interessante verhaal ten opsigte van die oorsprong van hul gode en die mens wat ons ook dan direk kan betrek met die res van die middeoosterse panteon van gode en verskillende "rasse".

  Groete
  Stefanus

 5. #5
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Ons Kom van Anderkant die Paradys

  Quote Originally Posted by Stefanus View Post

  Ons Kom van Anderkant die Paradys – Van ‘n Ander Skepping
  Waldor

  – ons moet die draad kry en weer kontak maak, die kanale weer oopmaak dat die krag heen en weer kan vloei. As daardie antieke vermiste skakel op 'ander maniere' daardie tyd kon verrig wat hulle verrig het, hoeveel te meer nie kan ons met die tegnologie waaroor ons beskik nie?

  "Ancient Aliens"


  Om by Waldor aan te sluit, verg nie veel oorreding nie... inteendeel, om oor VVV of "ET" te praat, is en was nog altoos 'n lekker geselsie veral om die kampvuur. Met die vinnig aankomende veelbesproke 21-12-2012 waar die nuwe "Aquarian Age" of nuwe Millenium aanbreek, is die vermoede dat daar vele dinge tans nog onsiende wel siende gaan word.

  Ek dink dis tyd dat ons ons vere regskud en begin boontoe kyk... nie soos die priesterdom wil opkyk nie, maar werklik opkyk...
  groetnis
  knipmes

 6. #6
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: Ons Kom van Anderkant die Paradys

  ARGUMENT: Die Argeologiese opgrawings Kenners is dit deesdae eens dat daar onteenseglike bewyse bestaan dat daar hoofsaaklik GOUD stof ontgin was vir die Gode hier op aarde. Dit was gedoen deur middel van die hulp van die aardlinge wat deur die Gode geskep was as slawe om juis hierdie taak te verrig. Nodeloos om te getuig, was daar reeds aardse mense hier op ons planeet, maar daar het nou 'n nuwe ras begin wat die DNA vanuit die buitenste ruimte dra...

  REDENASIE:

  Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

  So is die aardling geskep as wese wat as aardse slaaf moes dien aan die Gode wat vanuit die Hemelruim kom... dit terwyl daar reeds eeue lank by voorbeeld die "Koi" en die "San" en die "Zulu" hier op ons eie bodem bestaan het.

  Gen 2:8 Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee.

  Hierdie aardlinge was dan 'n Hemelse voedsel gegee om te eet om juis hul aardse liggame te onderhou sonder enige siektes, 'n liggaam wat honderde jare kon leef en harde arbeid verrig daagliks.

  Gen 2:15 Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.
  Gen 2:16 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,
  Gen 2:17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

  Hier is dit duidelik dat om kennis op te doen moes daar van hierdie boom geeet word, anders bly jy 'n dom onnosel wat slaafs alles doen wat jy aangese word om te doen... anders is die dood jou voorland. Want as mens mooi daaroor nadink, dan is die enigste werklike ding wat 'n slaaf het om te verloor sy of haar aardse lewe.

  Gen 3:4 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;

  En skielik is daar iemand wat as "slang" of selfs "duiwel" die aardlinge (slawe wat die goudstof ontgin) jammer kry oor hul lot, en dan die weg wys na 'n verborge kennis...

  Gen 3:5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.

  Soos God wees?

  Gen 3:22 Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

  en so het die aardling verborge kennis opgedoen

  Gen 3:13 Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.

  en so het die slaaf 'n brein gekry om mee te woeker... tot weersin van die Gode wat jius hierdie aardlinge gemaak het as slawe...

  Gen 3:19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

  Toe word die slaaf uitgejaag uit die plek waar die verborge kennis verkrygbaar is, sodat hy nie die vrug daarvan kan pluk nie...

  Gen 3:23 Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is.

  Nou is die eet van vrugbaarheid moeisaam en swaar en onmenslik minder in voedingswaarde...

  Gen 3:17 En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie—vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.

  en ook die vrou ondergeskik geplaas aan die man...

  Gen 3:16 Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.

  en uiteindelik is die mens op aarde nou aardsgebonde met voedsel wat ook aardsgebonde is...

  Gen 2:10 En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.
  Gen 2:11 Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Háwila loop waar die goud is.
  Gen 2:12 En die goud van dié land is goed. Daar is ook balsemgom en onikssteen.
  Gen 2:13 En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop.
  Gen 2:14 En die naam van die derde rivier is die Hiddékel. Dit is hy wat oos van Assur loop. En die vierde rivier is die Frat.

  Baie vrae kan gevra word, veral:
  • Snaaks hoe die landstreke om die vier riviere verwysing het, maar slegs een se grondstowe word genoem?
  • Nou hoekom sou daar spesifiek na Goud verwys word as "goed" in daardie tydperk...
  • Voorts is daar ook "balsemgom"...

  Exo 16:33 Moses sê toe vir Aäron: Neem ‘n kruik en gooi ‘n gomer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die HERE neer, om dit vir julle geslagte te bewaar.

  "Manna" ? "Hemelse Voedsel" ?

  Num 11:7 Die manna was soos koljandersaad, en dit het gelyk na balsemgom.

  Daar is etlike bewyse van Hemelse Voedsel wat aan die israeliete gegee was om te eet, veral wanneer daar nie aardse voedsel (buite die Eden Tuin) was nie

  Exo 16:35 En die kinders van Israel het die manna veertig jaar lank geëet totdat hulle in ‘n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet totdat hulle by die grens van die land Kanaän gekom het.

  En so is die verborge kennis tog ook openbaar...

  Deu 8:3 En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.

  keer op keer...

  Joh 6:31 Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is: Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet.

  geslag na geslag...


  Wat is daardie verborge kennis... verborge voedsel... ???


  groetnis
  knipmes

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •