Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

  Ek gaan aan die hand van die bundel Midde-Oosterse mitologiese verhale (Bybel) poog om te bepaal of Jahweh (god van die Israeliete) die Skepper is, of bloot 'n demoon of Joodse voorvadergees.

 2. #2
  Member Waarheid Soeker's Avatar
  Join Date
  Oct 2010
  Location
  Oos Vrystaat
  Age
  41
  Posts
  10
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  41

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

  Kom nou DOM
  Ek wag in spanning!

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?

  Ons kennis van Jahweh kom uit die Bybel. Sonder die Bybel sou niemand behalwe Moslems en Jode vir Jahweh aanbid het nie.

  Ons gaan van die veronderstelling uit dat die Bybel die "onverganklike Woord van God" is. (Dit is immers hoe hierdie bundel Midde-Oosterse verhale bemark word.)

  As skepsels sou dit seker in orde wees om te aanvaar dat die Skepper van die heelal 'n onmeetlike "krag" moet wees waarin onder andere, die volgende eienskappe vergestalt .  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


  Is Jahweh immer- en alomteenwoordig

  • Jahweh wandel saans in die tuin. (Gén. 3:8)
  • Wanneer Adam en Eva wegkruip, weet Jahweh nie waar hulle is nie. (Gén 3:9)
  • Jahweh moet neerdaal om te sien waarmee sy mense op aarde besig is. (Gén 11:7)
  • Jahweh moet neerdaal om met Moses te praat. (Num. 11:17)
  • Jahweh wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is "wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit weet." (Gén 18:21)


  As Jahweh iedere maal moet neerdaal om te sien waarmee sy mense besig is, beteken dit dat hy nie immer- en alomteenwoordig kan wees nie.

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


  Is Jahweh alwetend?

  • Wanneer Adam en Eva wegkruip weet Jahweh nie waar hulle is nie. (Gén 3:9)
  • Jahweh het nie geweet dat Adam en Eva van die boom se vrug geëet het nie. (Gén. 3:11)
  • Jahweh dog dat slange op hulle pense seil omdat hulle oer-voorvaderslang wat kon praat hom 6000 jaar gelede verkeerd bewys het. (Gén. 3:14)
  • Jahweh dog dat geboordtepyne te wyte is aan 'n eerste vrou wat haar ore uitgeleen het aan 'n pratende slang. (Gén. 3:16)
  • Jahweh weet nie waarmee sy mense op aarde besig is. (Gén 11:7)
  • Jahweh moet Abraham toets met 'n uiters traumatiese ervaring vir sy minderjarige seun, om uit te vind of Abraham getrou aan hom (Jahweh) is. (Gén 22:1)
  • Jahweh dog dat die son om die aarde draai. (Joshua 10:13)
  • Jahweh weet nie dat die aarde roteer nie. (Joshua 10:13)
  • Jahweh dog dat die aarde plat is met vier hoeke. (Jesaja 11:12, Eségiel 7:2)
  • Jahweh kla dat konings aangestel is, sonder sy wete (Hosea 8:4)


  Jahweh is nie alwetend nie.

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


  Is Jahweh onfeilbaar?

  • Jahweh het berou dat hy die mens gemaak het en hy was hartseer oor die fout. (Gén 6:6)
  • Jahweh het berou dat hy die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel gemaak het. (Ek wonder wat die voëls en diere gesondig het?) (Gén 6:7)
  • Jaweh het berou oor die onheil wat hy bedink het nadat Moses hom daaroor uitgevreet het. (Exodus 32:14)
  • Jahweh het berou gekry omdat hy Saul koning gemaak het. (1 Samuel 15:11)


  In 'n stadium raak Jahweh gatvol vir al sy foute wat uitloop op berou.


  • Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het ál agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te hê. (Jeremiah 15:6)


  Maar dan verval ou Jahweh weer in sy ou probleem.

  • Jahweh belowe dat as die Israeliete hulle bekeer van hul boosheid, hy berou sal hê oor die onheil wat hy van plan was om hulle aan te doen. (Jeremiah 18:8)
  • Jahweh is nie eintlik seker of die Israeliete vir hom sal luister nie, maar besluit om berou hê oor die onheil wat hy van plan was om hulle aan te doen, as hulle wel sou luister. (Jeremiah 26:3)
  • Jahweh kry berou oor die sprinkaanplaag wat hy wou stuur. (Amos 7:6)  Jahweh maak te veel foute. Hy is feilbaar.


  Terloops, volgens die Nuwe Testament moet ons ou Jahweh vergewe wanneer hy berou kry oor sy onheil. Maar dan is ons ook geregtig om hom te bestraf soos Moses gemaak het. (Lukas 17:3)

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


  Is Jahweh Regverdig?

  • Volgens die Wette van Moses mag die vaders nie vir die kinders, en die kinders nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. (Deut. 24:16)
  • Volgens Job het niemand ooit onskuldig omgekom, of is opregtes verdelg nie? Die wat onreg ploeg en moeite saai, dié maai dit. (Job 4:7,8)
  • Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. (Eségiël 18:20)


  Die bostaande stellings klink vir my regverdig. Dit sou uiters onregverdig en primitief wees om die onskuldige naasbestaandes van "skuldiges" te teiken vir vergelding vir dade waaraan hulle geen skuld het nie.

  Ou Jahweh lees egter nie sy Bybel nie en soos 'n willewragtig maak hy die volgende onbybelse stelling in stryd met die bostaande "Skrif" uit die "Woord van God".

  • want Ek, die HERE jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat. (Exodus 20:12)


  Die HERE/Jahweh se treitering van onskuldige klein- en agterkleinkinders is onbybels. So ook sy selferkende jaloersheid.

  • Die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. (Galasiërs 5: 19,20,21)


  Ingevolge die Bybel kan die HERE/Jahweh nie die koninkryk van God beërwe nie omdat hy die werke van die vlees openbaar.

  Jahweh se regverdigheid sluit mense met "gebreke" uit.

  • Niemand aan wie 'n liggaamsgebrek is, mag naby sy offers kom nie: 'n blinde of 'n lamme of een wat in die gesig vermink is of iemand by wie 'n liggaamsdeel te lank is, of iemand wat 'n been of 'n arm gebreek het, of wat 'n boggel het of uitgeteer is of 'n vlek in sy oog het of aan skurfte of uitslag ly of 'n gebreklike skaamdeel het. (Levitikus 21:18, 19, 20)


  Kan Jahweh se Semietiese volgelinge sy woord ter goeder trou aanvaar?

  • Die HERE/Jahweh spog met die feit dat hy aan sy Israeliete insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.( Esegiël 20:25)


  Wie sal nou weet welke insettinge en verordeninge van Jahweh goed is en welke nie?

  Ou Jahweh is nie regverdig nie en ook nie konsekwent nie. Hy oortree sy eie verordeninge en word ingevolge sy eie reëls uitgesluit van die koninkryk van god.

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


  Is Jahweh betroubaar?


  • Die HERE/Jahweh spog met die feit dat hy aan sy Israeliete insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.( Esegiël 20:25)
  • Jahweh stuur 'n bose gees tussen Abiméleg en die burgers van Sigem. (Rigters 9:23)
  • Jahweh stuur 'n bose gees om Saul te verskrik. (1 Samuel 16:14)
  • Die bose gees van Jahweh raak vaardig oor Saul en maak hom rasend. (1 Samuel 18:10)
  • Jahweh gee aan sy Israeliete doelbewus verkeerde verordeninge waardeur hulle hul kinders as offers verbrand. ( Esegiël 20:26)
  • Jahweh erken dat Job die mees vrome, oporegte en godvresende man op "aarde" is, maar verraai hom deur Satan op hom los te laat. (Job 1:8)  Jahweh erken self in Esegiël 20 dat hy onbetroubaar is.

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


  Is Jahweh almagtig?

  • 'n God wat almagtig is, kan nie berou hê nie. Berou dui op sonde en foute. Jahweh se berou het betrekking op sy feilbaarheid. (Sien pos #6)
  • 'n God wat almagtig is, kan nie skuldig wees aan menslike emosie en swakhede nie. Jahweh is op rekord dat hy homself vergeld op onskuldige, ongebore kinders omdat hy kwaad is vir hul voorgeslagte en jaloers is op ander gode.(Tien Gebooie)
  • 'n God wat almagtig is, sal hom nie deur die Duiwel laat ompraat (soos wat Jahweh met Job oorgekom het) om die mees vrome, opregte en godvresende man op "aarde", te verraai aan Satan nie. (Job 1:8)
  • 'n God wat almagtig is, sou nie sy Israeliete bedrieg deur aan hulle insettinge te gee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.( Esegiël 20:25)
  • 'n God wat almagtig is, sal nie toelaat dat 'n skepsel hom teregwys en daarna berou kry, soos toe Moses hom in die bek geruk het nie. (Exodus 32:14)
  • 'n God wat almagtig is, sal nie 'n jong meisie wat verkrag word, dwing om met haar verkragter te trou nie. (Deuteronómium 22:28:29)  Jahweh is nie almagtig nie.

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Is Jahweh 'n demoon of die Skepper?


  Is Jahweh heilig?

  Onheil is die teenoorgestelde van heilig. Indien Jahweh heilig was, sou hy nie onheil geskep, bedink of bewerkstellig het nie.

  • Jahweh het berou oor sy onheil en korrigeer sy gedrag nadat Moses hom die leviete voorgelees het. (Exodus 32:14)
  • Jahweh belowe aan Dawid om onheil oor sy huis te bring en om te sorg daarvoor dat vreemde mans by sy vroue slaap. (2 Samuel 12:11)
  • Jahweh bring onheil oor Absalom (2 Samuel 17:14)
  • Jahweh het berou oor sy onheil nadat hy 70 000 man in Jerusalem deur die pes laat omkom het. (2 Samuel 24:16)  Daar is vele voorbeelde uit die Bybel waar Jahweh onheil bewerkstellig. Ek gaan nie alles aanhaal nie.  Jahweh is ook die vader van die "leuengees".

  • Jahweh het 'n leuengees in die monde van profete gegee om onheil te bewerkstellig. (1 Konings 22:23) en (2 Kronieke 18:22)
  Jahweh stuur en gebruik bose geeste om sy volk te treiter.

  • Jahweh stuur 'n bose gees. (Rigters 9:23) en (1 Samuel 16:14) en (1 Samuel 18:10) en (1 Samuel 19:9)
  Jahweh erken dan ook in sy Bybel dat hy die vader en skepper van onheil en die bose is.

  • Jahweh roem daarop dat hy die skepper van onheil is. (Jesaja 45:7)
  • Jahweh erken dat alle onheil aan hom toegeskryf moet word. (Amos 3:6)


  Jahweh erken in sy Bybel dat hy onheil, geskep, bedink en bewerkstellig het. Sonder Jahweh sou daar geen onheil wees nie.

  Ter wille van billikheid moet ek egter byvoeg dat Jahweh af en toe berou getoon het oor sy onheil en soms belowe om af te wyk daarvan soos hy in die onderstaande versie aandui:
  Maak dan nou julle weë en julle handelinge goed, en luister na die stem van die HERE julle God; dan sal dit die HERE berou oor die onheil wat Hy teen julle gespreek het. (Jeremia 26:13)

Similar Threads

 1. Jahweh = Allah
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 6
  Last Post: 25th May 2011, 17:32
 2. A: Jahweh of Satan?
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 35
  Last Post: 19th March 2011, 21:24
 3. B: Elohim of Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 49
  Last Post: 3rd December 2010, 18:47
 4. El vs Jahweh
  By Die Ou Man in forum Gods of Israel
  Replies: 1
  Last Post: 10th September 2010, 08:47
 5. Skepper vs God
  By schalk in forum Kletshoekie
  Replies: 4
  Last Post: 2nd December 2009, 01:51

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •