Waarheen nou!!

Lankal terug toe ek Jou die eerste keer in my hart
voel inkom het
Was dit vir my die wonderlikste ding wat met my ge-
beur het
Jou geestelike teenwoordigheid en als was heerlike
manna uit die hemel vir my, hoe verryk en spesiaal het ek
toe net nie gevoel nie
Ja, toe ek myself nog vir dinge ge-offer het wat ek nog
nie eers mooi verstaan of besef het wat dit was nie
Ja ek onthou ook hoe Jy my ges het dat die pad wat ek
gaan loop baie, baie swaar gaan wees, maar dat ek net
nie moet moed opgee nie maar dat ek daardie swaar pad
net moet loop saam met Jou
Vir my was dit toe nog net genoeg om Jou heeltyd om my
te voel, jou vertroosting aan te hoor
Ja, ek onthou nog jou woorde aan my, toe ek Jou direk
gevra het ek wil die waarheid weet, ek wil nie uit boeke
lees nie maar ek wou als net van Jou af hoor
Ek onthou hoe ek persoonlik ervaar het toe Jy vir my
Uit die hemele kom s het, Nou gaan Jy begin praat
Ek onthou ook nog wanneer ek bang was hoe jy my gerus
gestel het dat ek persoonlik deur Jou beskerm word
Ja, ek onthou dit duidelik, hoe sal ek dit dan ooit kan vergeet
Soet soos heuning was die woorde dit het my bederf daai tyd
Ek het ge-eet en nogmaal net ge-eet, uitgehonger was ek

Ja, ek het jou hand gevat en dit sederdien nog nie weer gelos nie
Ja, ek het Jou gevolg ek het Jou skaduwee geword
Maar nou ... nou sit ek in n woestyn
Eers was daar darem hier en daar n bossietjie of twee of selfs n
Soetgrassie ... maar nou oral waar ek kyk en soek is daar niks meer
Nie, nie eers n grashalmpie nie .... oral waar ek kan sien met my o
Is daar net dro sand ... niks anders nie ... niks!!

En nou, nou skielik is Jy net stil .... Jy praat nie meer n woord nie
Ek verstaan nie .... ek vra ... S my tog hoekom? Maar Jy bly swyg
Teenoor my
Ja, en ek weet jy weet ook dat ek party dae sommer so bitter spyt kry
Dat ek jou in my hart ontvang het ... die waarheid is .... ek verwens jou
Sommer ook ..... ek baklei met Jou ... maar dit als help nie...
En ek weet ook dat dit Jou nie kwaad maak of enige ander dergelike
Dinge nie .. want ek ken Jou...

Die stilte maak my sommer net gek!!! Ek kan nie meer nie .....
Ek weet nie meer waarheen nie .... ek kan nie meer sien nie
.... ek is moeg .... alles het weggeraak voor my o.. Al die mensekinders
Dink seker ek is stapel gek sommige spot ander swyg maar net...

Ai ek voel so alleen hier op hierdie aarde .... ekt waaragtig eensaam
Geword in alles van JOU dinge.....
En nou sit ek alleen in hierdie lugleegte .... wat niemand verstaan nie!!!
En ek onthou jou woorde: Jy, ellendige, deur storm gejaagde, on-
Getroosde! Kyk, Ek l jou stene in sierklei , en Ek grondves jou in saffiere.
En ook: Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die
Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en
donkerheid die volke; maar oor jou sal die Here opgaan en Sy heerlikheid
sal oor jou gesien word ....wys my tog nou ..... waar is dit nou...was dit nie net
maaar le woorde nie????
Jyt ook ges: en jou siel sal uitgaan na die hongerige, en die neergebo siel
Versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos
Die middag.
Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die
Maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees n ewige lig,
En jou Vader sal jou sierraad wees.

En verder het jy ook nog vir my ges: Mense kind, rig jou aangesig na die suide en laat jou
Rede druppel teen die suide en Profeteer teen die bosveld, die Suidland,
En s aan die die bos van die Suid-land: Hoor die woord van die Here: so spreek die Here
Here: Kyk, Ek steek n vuur in jou aan wat in jou elke groen boom en elke droboom sal
Verteer; die uitslaande vlam sal nie uitgeblus word nie, maar daardeur sal alle aangesigte verbrand
word van die Suidland af tot die noorde toe.
En alle vlees sal sien dat Ek die Here, dit aangesteek het; dit sal nie uitgeblus word nie.

Kan Jy dit nog onthou!!!!

En nou is Jou woorde uitgekerf in my hart en glo vir my dit kan
nie sommer uitgewis word nie Dit voel asof Jy n onuitwisbare stof
gebruik het daardie dag toe Jy begin kerf het want dit maak nou
nie saak hoeveel keer ek al gewens
Het dat dit net sal verdwyn en dat ek eerder maar net alles kan laat
Vaar nie ... die woorde bly daar dit gaan nie weg nie .... dit is in my
Hartkamers gegraveer om daar te bly ... permanent


Wat bly daar nou vir my oor ..... niks meer om te eet nie ... nie eers n
Kriesel oor nie!!!
Laat jy my nou hier vergaan .... dit lyk vir my so!!!

Jyt vir my ges al hierdie dinge wat Jy my vertel het gaan spoedig gebeur!!!
Maar ek sien niks gebeur nie .... Jys nou net stil!!! Hoekom????

Die Vrou..