Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 25

Thread: Die Drie-Eenheid Lering

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Die Drie-Eenheid Lering

  Ter wille van hierdie argument plaas ek as inleiding 'n uiteensetting van lindajohanna.

  Hoe verstaan u die lering van die DRIE EENHEID? Waar kom dit vandaan? Het Paulus en die ander apostels tydend hul sendingreise dit as sulks verkondig?

  Is dit nie dan die lering van die Anti Chris? Deur hierdie stelling te maak hou groot vervolging in, ek weet, maar sou graag wil antwoorde vind wat bevredig teenoor wat ek verstaan uit die volgende:

  Die boodskap wat Paulus, Aristobulus, Petrus en ander in die tydsperiode pas nà die kruisiging, na Europa en Brittanje gebring het, het aanklank gevind by die Druïde. Beide groeperinge, Christene en Druïde is individueel of gesamentlik vervolg deur die Romeinse Ryk. Diè vroeë Christene is vervolg deur die Keisers van Rome. Vervolg en gedood aangesien die boodskap wat aan hulle, die Kelte en Germane verkondig was, die inhoudelikheid bevat het van ‘n hoop op ‘n herstelde koninkryk vir Germane, Kelte en Skittiërs!…die vyand van die Romeine op daardie tydstip! Die Romeine het geen erg daaraan gehad om oorwonne volke te vervolg oor hul godsdienstige oortuigings nie MAAR die Christene binne die Romeinse Ryk, is gesien as rebelle wat die Germaanse stamme ondersteun het en is daarom vervolg! Maak dit nie meer sin nie? Vervolging deur so 'n magtige Ryk op 'n handjie vol Christene wat die vredesboodkap glo...het nog nooit vir my sin gemaak nie!

  Drie honderd jaar nà die kruisiging, het die Romeinse leër grotendeels bestaan uit soldate van Galliese en of Germaanse afkoms. Almal Christene volgens die verkondiging van die lering deur Paulus. Almal Arianistiese Christene, wat hulself vereenselwig het met die lering, soos deur Paulus en die apostels aan hulle verkondig was. Hulle word Arianiste genoem omrede hulle navolgers was van Arius in 325 nC.

  Arius het die verkondiging van die evangelie voorgestaan gebaseer op die eerste gebod, naamlik die aanbidding van ‘'n monïstiese godsdiensvorm. Soos die Jode van vandag!!
  Arius het Jesus se mensheid erken as sou hy die TWEEDE ADAM gewees het wat as verlosser intree vir die val van die EERSTE ADAM. Arius, ‘'n ou man, was ‘n leraar in Alexandrië, die opponeerder van die nuwe benadering in die kerk van daardie tyd! Hierdie nuwe benadering is ingevoer deur ATENASIUS, ‘n leraar uit Egipte wat JESUS gelyk stel aan GOD, die Skepper.

  Met die Nicea sinode van 325 nC. verkry Atenasius die steun van Konstantyn en word die Christenkerk deur Konstantyn erken met die lering van ‘n TWEE EENHEID godheid!
  Eers in 381 nC. het die sinode die lering van die DRIE EENHEID ingebring. Die lering soos deur die aanvanklike kerk verkondig, is deur die Roomse kerk as kettery gebrandmerk in 379 nC.

  Hierdie lering het egter staande gebly onder die Germane en hulle is deur die Roomse Kerk van die tyd vervolg! Die Germane en Kelte is vervolg omdat hulle die DRIE EENHEIDS gedagte nie onderskryf het nie. Die Protestantisme het effe lig gebring toe verklaar is dat die Pous inderwaarheid die Anti Chris is! Maar is die Protestantse kerke nie maar op dieselfde roete as die Roomse nie?

  Paulus se lering was gegrond op die Skrif en wel op die eerste gebod naamlik dat slegs die God wat hemel en aarde gemaak het, aanbid mag word. Drie honderd jaar nà Paulus het Arius steeds hierdie grondbeginsels onderhou. So ook die Culdees of Oulde Churche in die weste van Brittanje.

  Atenasius vind ondersteuning by Konstantyn en bring eers in 325nC. die gelykstelling van die seun Jesus met God die Skepper. Eers in 381 nC. is die Heilige Gees toegevoeg tot hierdie TWEE EENHEID en word die kerklering ‘n drie-in-een godsbegrip. Dieselfde as in die Mitras geloof. Ook die moeder-kind begrip van die Katolieke kerk is ‘n uitvloeisel van die Isis en Baal gelowe.

  Onmiddelik na die wettiging van die Christen Kerk, deur Konstantyn, in Rome, het die vervolging weereens hervat en hierdie keer was dit die Katolieke Kerk wat die Arianistiese Christene van die primitiewe, of oorspronklike kerk en Culdees Church, vervolg het.

  Toe Augustinus dus die basiese geloofsaspekte van die Culdees kerk wou verander het hy homself en die Katolieke kerk geweldige antagonisme op die hals gehaal, veral van die Skotse kerkvaders. Soveel so dat die Skotte nie eens aan dieselfde tafel wou eet of onder dieselfde dak as die Katolieke afgevaardiges wou verkeer nie.

  Daar is bereken dat die keisers van Rome ongeveer twee en ‘n half miljoen Christene, in die eerste drie eeue na Christus gedood het. Die Katolieke Kerk het in die tyd wat gevolg het tot die sewentiende eeu nC., meer as dertien miljoen Christene gedood!

  Dit wil verder voorkom asof die Katolieke kerk en haar dogters daarin geslaag het om die geloof van die Apostels en die van die eerste gemeentes totaal uitgewis het.
  Terwyl ek hierdie argument oorwegend steun, moet die leser aanvaar dat die onderskeid tussen Jahweh en die Elohim ten tye van die bostaande plasing nog nie bekend was nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Die bostaande skrywe argumenteer dat die eerste Christene aanvanklik 'n Een God aanbid het soos wat die Jode vandag nog doen.

  Tydens die Nicea sinode van 325 nC. word die Een God verander na ‘n TWEE EENHEID godheid!

  Gedurende 381 nC. het die sinode die lering van die DRIE EENHEID ingebring.

  Hierdie verskillende fasette van God bestaan vandag nog.

  The Trinity is a Christian doctrine, stating that God is one Being Who exists, simultaneously and eternally, as a mutual indwelling of three persons (not to be confused by "person"): the Father, the Son (incarnate as Jesus of Nazareth), and the Holy Spirit. Since the 4th century, in both Eastern Christianity and Western Christianity, this doctrine has been stated as " three persons in one God," all three of whom, as distinct and co-eternal persons, are of one indivisible Divine essence, a simple being. The doctrine also teaches that the Son Himself has two distinct natures, one fully divine and the other fully human, united in a hypostatic union. Support of the doctrine of the Trinity is known as Trinitarianism. Most denominations within Christianity are Trinitarian, and regard belief in the Trinity as a mark of Christian orthodoxy.

  Opposing nontrinitarian positions held by some groups include Binitarianism (two deities/persons/aspects), Unitarianism (one deity/person/aspect), the Godhead (Latter Day Saints) (three separate beings, one in purpose) and Modalism (Oneness).
  Historically, the post-New Testament doctrine of Trinitarianism is of particular importance. The conflict with Arianism, as well as other competing theological concepts during the fourth century, became the first major doctrinal confrontation in Church history. It had a particularly lasting effect within the Western Roman Empire where the Germanic Arians and Nicene Christians formed a segregated social order.
  Binitarianism is a theology of two in one God, as opposed to one (unitarianism) or three (trinitarianism). Classically, it is understood as strict monotheism — that is, that God is an absolutely single being; and yet there is a "twoness" in God. At times, this monotheism drifted toward a "twoness" of God: that is, two Beings in one "God family" that is in agreement with itself, composed of the Father and the Son. These two strains of a theology of two, and one God developed alongside one another, and eventually came into direct conflict, especially in the Arian controversy of the fourth century, some scholars believe
  Unitarianism is the belief in the single personality of God, in contrast to the doctrine of the Trinity (three persons in one God). It is the philosophy upon which the modern Unitarian movement was based, and, according to its proponents, is the original form of Christianity. Unitarian Christians believe in the teachings of Jesus of Nazareth, as found in the New Testament and other early Christian writings, and hold him up as an exemplar. Adhering to strict monotheism, they maintain that Jesus was a great man and a prophet of God, perhaps even a supernatural being, but not God himself. Unitarians believe in the moral authority, but not necessarily the divinity, of Jesus. They do not pray to Jesus. Their theology is thus distinguishable from the theology of Catholic, Orthodox, mainline Protestant, and other Christian denominations, who hold the Trinity doctrine as a core belief.
  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Ek plaas ook 'n skematiese voorstelling van die Drie-Eenheid.

  Wat my egter opval is dat, volgens hierdie voorstelling, die Vader en Seun en Heilige Gees gelyk is.

  Die Bybel weerspreek egter hierdie siening deur te leer dat die Christus minder as die Vader is en ondergeskik aan die gesag van die Vader is. Daarom bid Jesus in sy nood tot die Vader soos 'n kind tot sy Vader en onderwerp Hom aan die wil van die Vader. En daarom verwys die Christus na sy Vader as sy God.

  Ons kan dus insien dat die bostaande skematiese voorstelling verkeerd is en met die Bybel en die Christus se eie woorde bots.

  Die Christus het op geen stadium aangedui dat Hy gelyk met sy Vader is nie. In teendeel, Hy het homself deurentyd ondergeskik aan die Vader gestel.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Volgens die Drie-Eenheidsleer is Jesus God, die Heilige Gees is God, die Vader is God en gesamentlik is Hulle God, maar tog is Hulle onderskeibaar.

  Ek maak die volgende stelling met die grootste respek.

  As ons na die woorde van die Christus kyk en ons aanvaar dat die Christus God is, dan is die Vader meer God as wat die Christus God is.

  Johannes 20

  17 Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.
  Matthéüs 27

  46 en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?
  Volgens die Bybel praat die Christus van die Vader as sy God. Volgens die Katolieke Drie-Eenheid is die Christus omgekeerd ook die Vader se God. Kan ons insien dat die Katolieke Drie-Eenheid nie waar kan wees nie?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Ons bespreek eers een Entiteit van die Drie-Eenheid naamlik die Seun van God.

  Volgens die Katolieke Drie-Eenheid is Jesus die Christus, die Seun van God en daarom deel van die Drie-Enige God. Ons lees ook dat die Christus die Eniggebore Seun van God is. My dilemma is egter dat die Bybel by 'n paar geleenthede aandui dat daar meer as een Seun van God is. Dit plaas ons in die posisie waar ons moet aanvaar dat die Christus nie die Eniggebore seun van God is nie, of dat daar verwys word na 'n ander Godheid. Ek plaas 'n aantal verwysings wat daarop dui dat daar meer as een Seun van God was.

  Genesis 6

  1 TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,

  2 sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.
  Job 1

  6 En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.
  Job 2

  1 EN op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.
  Job 38

  4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.

  5 Wie het sy afmetinge bepaal? -- jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?

  6 Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?

  7 Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?
  In die volgende gedeelte is Seuns van God vertaal na hemelinge.

  Psalm 29

  1 'N PSALM van Dawid.Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte!
  Die "Bible in Basic English" verwys egter na die Afrikaanse "hemelinge" as "sons of the gods".

  Give to the Lord, you sons of the gods, give to the Lord glory and strength.
  Hier volg nog 'n vertaling:

  O give the LORD you sons of God [beney 'elim], give the LORD glory and power; 2 give the LORD the glory of His name. Adore the LORD in His holy court. (The Psalms: A New Translation)
  In die onderstaande vers word seuns van god vertaal na "die heiliges".

  Psalm 89

  5 (89:6) En die hemele loof u wondermag, o HERE, ook u trou in die vergadering van die heiliges.
  Let nou op die volgende Engelse vertaling:

  PSALM 89:5

  The heavens proclaim Your wonders, O LORD; the assembly of Your holy ones proclaims Your truth. 6 For who in the skies can compare with the LORD or who is like the LORD among the sons of God [beney 'elim]? (The Psalms: A New Translation)
  Die Bybel is uitdruklik aangaande die feit dat daar meer as een Seun van God is.

  Is die Christus een van hierdie seuns van God?

  Hoe raak dit die Drie-Eenheid teorie?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Ons is steeds by die Seun van God, wat deel vorm van die Drie-Eenheid van die Katolieke doktrine. Volgens Hebreërs 7 is Melgisédek gelykgestel aan die Seun van God.

  1 WANT hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;

  2 aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het -- hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede;

  3 sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyddeur.
  Die bostaande gedeelte stel Melgisédek gelyk aan die Seun van God. Behoort Melgisédek dan nie ook deel te vorm van die Katolieke Drie-Eenheid nie?

  Aan welke Seun van God word Melgisédek gelykgestel?

  Ons gaan later na hierdie gedeelte terugkeer want dit is die sleutel.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Benewens Melgisédek wat aan die Seun van God gelykgestel word, is daar wel 'n Seun van God wat by die naam genoem word. Dit is ons Oer Vader Adam.

  Lukas 3.38

  die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.
  Dat Adam die Seun van God is volg tog logies omdat hy "persoonlik" deur die God van die hemel en aarde geskape is. Adam is die substans van God!

  Is Adam, die oudste Seun van God, deel van die Katolieke Drie-Eenheid?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Ons staan vir 'n wyle stil by ons Oer Vader Adam, die Seun van God. Ons weet dat Adam en Eva nie uit die moederskoot gebore is nie. Selfs die Christus (en ek sê dit met die hoogste repek) is uit die moederskoot (vlees) gebore. Daarom is dit insiggewend om vers 15 van die Evangelie van Thomas raak te lees.

  Jesus sê,

  Wanneer jy iemand teëkom wat nie uit 'n vrou gebore is nie,
  moet jy op jou aangesig neerval en aanbid.

  Dit is jou Vader.
  Hoe meer ek hierdie woorde van die Christus lees, hoe meer besef ek in welke mate ons versuim het om ons Vader en Moeder (Adam en Eva) te eer.

  Ek as weergeborene Adamiet is self skuldig.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Teen die agtergrond van die Bybel wat telkens verwys na veelvoudige Seuns van God, keer ons terug na die gedeelte wat beweer dat die Christus die eniggebore Seun van God is.

  Johannes 3

  16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  Teen hierdie tyd weet ons reeds dat die bostaande vers bots met die res van die Bybel. Die Bybel verwys deurgaans na Seuns van God in die meervoud, terwyl Johannes 3 poog om die titel: "Seun van God" te beperk tot 'n enkeling wat eenmaal gebore is.

  Kom ons toets die betroubaarheid van die skrywers aan die hand van feite wat reeds bekend is.

  Hebreërs 11

  17 Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer,

  18 aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word -- want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek;
  Volgens die bostaande aanhaling is Isak die eniggeborene van Abraham.

  Dit is 'n imfame leuen want dit is algemeen bekend dat Abraham 'n seun gehad het wat 13 jaar ouer as Isak was. Isak was net so min 'n eniggeborene van Abraham as wat die maan van kaas gemaak is.

  Kan ons nou insien hoedat ons hedendaagse teologie gebou is op eeu-oue lae leuens van die Hebreeuse skrywers, wat poog om hul eie god YHWH (Jahweh) en erfenis op 'n bedrieglike wyse as die Alfa en Omega aan te bied?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Die Drie-Eenheid Lering

  Ter wille van duidelikheid wil ek dit onomwonde stel dat ek onvoorwaardelik glo aan die Drie-Enige God.

  Die Drie-Eenheid waarin ek glo, hou egter nie verband met die Katolieke leuen nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 29th January 2008 at 22:17. Reason: Katolieke leuens

Similar Threads

 1. God is anders, sê Drie-eenheidsleer
  By Carel van Heerden in forum Artikels uit die media
  Replies: 3
  Last Post: 6th May 2019, 00:41
 2. Replies: 1
  Last Post: 19th April 2009, 14:08

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •