Ek het onlangs te make gehad met 'n Dominee van die Nederduits Gereformeerde Kerk wat sy gemeente aangestig het om 'n ketting gebed aan die gang te sit om 'n jong man uit die kake van die dood te red.
Die strategie van die "ketting gebed" berus daarop dat gelowiges in skofte bid tot hul God. Die resultaat sou dan 'n aaneenlopende en ononderbroke gebed of pleidooi tot hul God bewerkstellig.

Die ketting gebed spreek boekdele van die god teenoor wie dit gerig word. Die volgende aannames kan afgelei word van die ketting-gebed-gelowiges se beskouing van hul god.

1. God is vergeetagtig en behoort voortdurend herinner te word aan die pleidooi.

2. God steur hom nie aan die gebed van enkelinge nie.

3. God steur hom nie aan 'n eenmalige versoek nie.

4. God word beÔnvloed deur massa-aksie.

5. God reageer slegs op herhaling.

6. God is stadig van begrip.

Liefde groete.

Die Ou Man