Piet and Anna went to the Garies Landbou Skou every year.

Every year, Piet would ask:

"Anna, ek wil bietjie in daai helikopter vlieg."

And every year, Anna would answer:

"Jong, Piet, daai helikopter vlug kos vyftig rand. En vyftig rand is

vyftig rand!"


One year, Piet and Anna went to the fair again. Piet said: "Jong,

Anna, vandag is ek 71 jaar oud. As ek nie nou op daardie helikopter

klim nie, dan kan ek maar vergeet." Anna replies: "Jong Piet, daai

helikopter vlug kos vyftig rand. En vyftig rand is vyftig rand!"

The pilot overheard them, and since it was a quiet day, he decided to

have some fun. "Ek se julle wat. Ek neem julle altwee vir 'n rytjie. As

julle vir die hele vlug stil bly, dan is die vlug verniet. So nie, dan

betaal julle vyftig rand!"


Piet and Anna agree to the conditions, and into the chopper they got..


The pilot took off, and did all sorts of rolls,dives, twists, turns

and tricks. Not a word was said. He did all his tricks over again, this time even

scaring himself. Still not a word was said.


They landed and the pilot turned to Piet:

"Bliksem! So iets het ek nog nie gesien nie! Ek het tot myself bang

gevlieg, maar julle twee het niks gese nie!"


Piet replied: "Ek wou so graag iets gese het toe Anna uitgemoer het,

maar vyftig rand is vyftig rand!"


Groetnis
Silencio