A.J.W. PRETORIUS

KOMMANDANT GENERAAL DER TRANSVAAL BOEREN

Andries_Pretorius.jpg
Wyze:--“Dunois gereed ten stryde”

Ik wil den moed bezingen,
Eens helds, van dezen eeuw,
Die niets ooit kon bedwingen,
Geen Tyger, Wolf, of Leeuw;
Maar die in woeste streken
De dierbre vryheid zocht,
En zonder bloed of wreken,
Zoo veel reeds heeft gewrocht!

Hy wou zyn landslièn leiden,
Door streken, woest en naar;
Hen van het juk bevryden;
En tarten elk gevaar;--
Hy streedt met wilde dieren,
De leeu zelf kent zyn stem,
Hy is “een Boer!” en’t tieren,
Was slechts muzyk voor hem.

Hy woú men hem vervolgen,
Hy waagd’ zich aanh’t lot!
Hy werd met verbolgen,
Hy steent op zynen God!
Die allen die hem dienden
Zal bystaan in den nood,
En eischt met zynen vrienden,
De Vryheid of de Dood!

Dat hebt hy ook verkregen;
U’ loft zingt elk weldra;
U’ roem wordt niet verzwegen,
Dat hebt gy ook verkregen;
Uw’ lof zind elk weldra;
Uw’ roem word niet verzwegen,
O Heldt van Afrika!
PRETORIUS zal leven
in ieder moedich hart:
hy wilde liever sneven
dan zien zyn lands liéns smart.

Nu leeft gy weêr in vrede
Kommandant-Generaal!
En onze vrienden mede
In’t vruchtbare “Transvaal”
Geen Kaffer durft u storen,
Is voor “de Boer” beducht;
Gy wart voor ‘tambt gehoren,
‘Uw lof klimt tot de lucht!


Kaapstad, July 1852


Praise for a hero by a fashionable Cape Town poet.


Bron: A Pictorial History of the Great Trek
CFJ Muller bl 87.