Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 32

Thread: Jahweh se Status Vervals

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Jahweh se Status Vervals

  220px-Zeus_Yahweh.jpg

  Muntstuk met Jahweh op gevleuelde wiel.


  Die God van Abraham se naam is JHWH (Tetragrammaton), deesdae in die omgang bekend as Jahweh die jaloerse god. In die Staten Bijbel van Andries Pretorius word sy naam in 'n voetnota aangedui as IEHOVAH. In die 1933 vertaling word die naam JHWH vertaal as "HERE".

  Ingevolge die laaste aanpassings aan die Joodse mitologie (Tenakh/Ou Testament) in Babilon, is Jahweh die skepper van die heelal.

  Die vraag ontstaan egter hoe dit moontlik is dat Jahweh gegroei het van 'n antromorfe, nie-alwetende, nie-alwyse god wat Adam en Eva in die Tuin loop en soek en verskeie oordeelsfoute begaan het, tot skepper van hemel en aarde.

  Die antwoord is opgesluit in die Lied van Moses en verskeie ander vervalsings in die Bybel.

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Vals Status

  Ajrud.jpg

  Kuntillet`Ajrud, Sinai Caravansarai, ca. first half of 8th centry BCE. Drawing of Yahweh
  of Samaria and his Asherah on a pottery shard (Pithos A). Inscription in Hebrew reads
  "Thus says...Say to Yehalle[lel], Yo`asa and...I bless you (herewith- or: have blessed you)
  to/before Yahweh of Samaria and his asherah." Note the portion of bridled horse to the
  left of the figures (pp.225-6, "Baal, El, Yahweh, and 'His Asherah',"  Met die 1983 vertaling van die Bybel het die vertalers die leser se vermoŽ om die naam JHWH/Jahweh (HERE) uit te ken doelbewus tot niet gemaak.

  Joshua 7:7 uit die 1933 vertaling bied ín praktiese voorbeeld waar die naam HERE (Jahweh) naas die titel Here gebruik word. Let daarop dat die naam volledig in hoofletters gespel word.
  En Josua het gesÍ: Ag, Here HERE, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek (Joshua 7:7)


  In die 1983 vertaling van dieselfde vers, is die naam HERE (Jahweh) bloot weggelaat en slegs die titel Here bly staan.
  Daarna het Josua gesÍ: ďAg, Here, waarom het U eintlik hierdie volk oor die Jordaan gebring? (Joshua 7:7)


  Reg deur die 1983 Afrikaanse vertaling van die Bybel is die naam van Jahweh, wat voorheen aangedui is as HERE, verander na die titel Here. Daardeur is die leser nie meer in staat om te onderskei tussen die gode van die Ou Testament of om die status van Jahweh in die hiŽrargie van gode te bepaal nie.

  Hierdie argument kan getoets word by Soek/Vergelyk : Die Bybel deur te wissel tussen die 1953 en 1983 vertalings.

  Terloops, die term Here HERE kom 296 keer in die 1933 vertaling voor en nie een keer in die 1983 vertaling nie.

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Status Vervals

  Die volgende aanhaling kom uit die Lied van Moses (Deuteronůmium 32) soos vervat in die 1983 vertaling en lÍ die basis vir die persoonlike verhouding tussen Jahweh en die Israeliete.

  8 Toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het, toe Hy die mense in volke opgedeel het, het Hy vir hulle hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is.

  9 Hulle is die Here se volk, sy deel, Jakob is die Here se vaste eiendom.


  Die 1983 weergawe poog om die in druk te skep dat die Allerhoogste en die Here dieselfde entiteit is.

  As ons op die spoor terugloop, verander die prentjie. Die volgende is die weergawe uit die 1933 vertaling.


  8 Toe die Allerhoogste aan die nasies ín erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

  9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.


  In die 1933 weergawe deel die Allerhoogste die nasies uit en die HERE (Jahweh) ontvang slegs 'n afgemete deel. Die HERE (Jahweh) is dus ondergeskik aan die Allerhoogste.

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Status Vervals

  Codex_vaticanus.jpg
  Fragment of a Septuagint


  Verder terug op die spoor lei ons na die vertaling van die Ou Testament na Grieks teen 300 vC, naamlik die Septuagint / LXX.

  When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of God.

  For the LORD's portion is his people, Jacob his allotted inheritance.


  Die LXX weergawe dui aan dat die Allerhoogste (El) die volke tussen sy seuns verdeel het. Jahweh se porsie was die Israeliete.

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Status Vervals


  Die Dooie See-rolle is 'n versameling van ongeveer 900 dokumente, insluitende geskrifte van die Hebreeuse Bybel, wat tussen 1947 en 1956 in elf grotte in en rondom Wadi Qumran naby die murasies van die antieke nedersetting van Khirbet Qumran, op die noordwestelike kus van die Dooie See, ontdek is.

  Die geskrifte is van groot religieuse en historiese belang, aangesien hulle van die enigste bekende oorblywende kopieŽ van Bybelse dokumente insluit wat voor 100 v.C. geskryf is en hulle bewyse bevat van die diversiteit van geloof en praktyk in die destydse Tweede Tempelse JudaÔsme. Bron.

  Die Dooie See-rolle (fragment 4QDeutj) het aan die lig gebring dat die oudste Hebreeuse weergawe van Deuteronůmium 32:8 en 9 soos volg lui:

  "When El Elyon gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of El.

  For Yahweh's portion is his people, Jacob his allotted inheritance."


  Vergelyk hierdie weergawe met die vervalsing in die 1983 weergawe (pos #3) en dit is duidelik dat daar 'n bewuste poging van priesters en vertalers was om Jahweh se mindere status as een van die sewentig seuns van El te verbloem en om hom (Jahweh) valslik as Skepper God voor te hou.

  Jahweh het saam met sy broers in die ry gestaan om ín volk van hul Vader, El te ontvang.

  Jahweh se aanstelling geld slegs ten opsigte van die Israeliete.

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Status Vervals


  Die ontdekking van kleitablette in die antieke hawestad, Ugarit het meer lig op die Ou Testament gewerp juis omdat baie van die mitologie en geskiedenis daarin vervat, teruggespoor kan word na Ugarit. Bron

  Die volgende verwysing na Jahweh is in teks KTU 1.1 IV 14 van Ugarit aangeteken:

  ďThe name of the son of god, Yahweh.Ē

  Sien Ugarit and the Bible

  Die volgende is 'n uittreksel uit 'n artikel getiteld: "Yahweh."
  In the earliest stage Yahweh was one of the seventy children of El, each of whom was the patron deity of one of the seventy nations. This is illustrated by the Dead Sea Scrolls and Septuagint texts of Deuteronomy 32:8-9, in which El, as the head of the divine assembly, gives each member of the divine family a nation of his own, "according to the number of the divine sons": Israel is the portion of Yahweh.

  The later Masoretic text, evidently uncomfortable with the polytheism expressed by the phrase, altered it to "according to the number of the children of Israel"

  Between the eighth to the sixth centuries El became identified with Yahweh, Yahweh-El became the husband of the goddess Asherah, and the other gods and the divine messengers gradually became mere expressions of Yahweh's power.

  Bron

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Status Vervals  Psalms_119.jpg

  A photo of Psalms 119:59-64 in the Dead Sea Scrolls which are a collection
  of Hebrew Scriptures that date back over 2000 years. Note Yahweh's Name,
  indicated by the arrow, in the ancient Hebrew script while the rest of the
  text is in more modern Hebrew used at that time.


  Die volgende Psalm is 'n voorbeeld van die redigering aan die oorspronklike geskrifte met die doel om El (God) en Jahweh (HERE) te amalgameer. Psalm 53 is die oorspronklike weergawe.

  Psalms 119:59-64
  59 Ek het my weŽ oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse.
  60 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.
  61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie.
  62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge.
  63 Ek is 'n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou.
  64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.

  Psalm 53
  1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "MŠhalat." 'n Onderwysing van Dawid.
  2 Die dwaas sÍ in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie.
  3 God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
  4 Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie.
  5 Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie.
  6 DŠŠr het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleŽr het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp.
  7 Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Status Vervals

  Mozes_toont_de_wetstafelen.tif.jpg
  I am the LORD thy God
  No other gods before me
  No graven images or likenesses
  Not take the LORD's name in vain
  Remember the sabbath day
  Honour thy father and thy mother
  Thou shalt not kill
  Thou shalt not commit adultery
  Thou shalt not steal
  Thou shalt not bear false witness
  Thou shalt not covet


  Jahweh is alom bekend as die jaloerse god. Dit is op grond van sy eie getuienis in sy Tenakh. Hy stel dit soos volg in sy Kultiese Dekaloog (Exodus 34:10-28).

  Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloers-'n jaloerse God is Hy.


  Jahweh se Etiese Dekaloog word ook elkere Sondag tot vervelens toe aan onskuldige mense afgestamel. Dit is die gedeelte waar hy ongebore kinders in geslagte wat nog moet kom, dreig met sy wraakgierigheid. (Exodus 20:1-17)

  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ín jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat


  Jahweh se jaloesie-probleem het te make met sy mindere status in die goddelike hiŽrargie van die Kanašnitiese panteon. Hy is jaloers op sy vader El, sy moeder Asherah en sy broers, Bašl, Dagon, Chemosh, Qaus, Mot en ander. (Jahweh is een van sewentig seuns van El)

  Ingevolge die beginsels van die Nuwe Testament is jaloesie een van die vleeslike eienskappe wat nie geskik is vir die koninkryk van God nie.

  19 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;

  20 afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;

  21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sÍ, soos ek al vroeŽr gesÍ het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beŽrwe nie. (GalasiŽrs 5)


  Waarom is Jahweh jaloers op ander gode? Is hy dan nie die enigste god nie? Jahweh se jaloesie-probleem bevestig die feit dat hy in die bestaan van ander gode glo. Hy kan immers nie jaloers wees op gode wat nie bestaan nie.

  Jaloesie dui egter op 'n staat van onsekerheid en minderwaardigheid. Hierdie kompleks lei juis daartoe dat andere met agterdog bejeŽn word.

  Jahweh se jaloesie hou sekere gevolge in vir sy Israeliete. Hul onskuldige en ongebore nageslag is 'n eeu later nog strafbaar vir die foute van hul voorvaders.

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Status Vervals

  semetic_universe.jpg


  'n Skematiese voorstelling van die Kanašnitiese panteon en hoe die heelal voorgestel was.

  theological-shift.jpg


  'n Skematiese voorstelling wat aandui hoe Jahweh se status in die hiŽrargie van die Kanašnitiese panteon deur redigering van die skrifte kunsmatig verhef is van stamgod tot 'n hoŽr god.

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Jahweh se Status Vervals

  Jahweh se stamgod status en sy jaloesie op die ander gode is 'n gegewe.

  Die Gelofte van Bloedrivier is met die God van hemel en aarde gesluit.

  Jahweh was dus nie 'n party tot die Gelofte nie.

  Enige ooreenkoms tussen Jahweh en die Boere is gedoem. Hy is nie ons God nie.

  Die Boerevolk staan onder die gesag van die God van hemel en aarde.

Similar Threads

 1. Jahweh = Allah
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 6
  Last Post: 25th May 2011, 17:32
 2. A: Jahweh of Satan?
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 35
  Last Post: 19th March 2011, 21:24
 3. B: Elohim of Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 49
  Last Post: 3rd December 2010, 18:47
 4. El vs Jahweh
  By Die Ou Man in forum Gods of Israel
  Replies: 1
  Last Post: 10th September 2010, 08:47
 5. Jahweh, die Allah van Abraham
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 31
  Last Post: 14th January 2008, 07:55

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •