Results 1 to 5 of 5

Thread: 'n Duiwel agter elke Bos

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default 'n Duiwel agter elke Bos

  'n Duiwel agter elke Bos

  Deur: Waldor

  Een van ‘Life’ tydskrif se top gekose foto’s, is die een waarin ‘n Hippie ‘n blom aan die steel voor in ‘n Amerikaanse soldaat wat in gereedheid staan, se geweerloop druk. Dit was die tyd van vrye seks, LSD, vrede... en rebellie. Dáárdie tyd was die ikon van hierdie dinge die “Peace Sign” Maar die sataniste het dit ook gebruik. In sommige kringe het dit ook as die “hoenderpoot” bekend gestaan. In Christen kringe, as die omgekeerde of ‘onderstebo’ kruis, en siedaar – van die duiwel!

  Eintlik is hierdie teken die ideale gevallestudie van die effek wat onkunde op die algemene mens, en veral die Christen het. Indien ek my mag verstout om die Bybel te betrek om lig op die onderwerp te plaas, sal ek sê: “My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis...” Want in 1994 bars daar ‘n herrie in Suid Afrika los oor ‘n patroon wat Telkom met die gaatjies in telefone se gehoorstukke wou uitbeeld. Een of ander goddelike beskermheer is deur die ‘heilige gees’ gelei om op te merk dat die gaatjies op die gehoorstuk van die beplande nuwe telefone, die ‘vredesteken’, oftewel die genoemde teken van satan uitbeeld. ‘n Joernaliste van Beeld skryf ‘n artikel oor die herrie en meld dat sy naspeuring probeer doen het na die oorsprong van die teken, maar nêrens enige aanduiding daarvan kon kry nie. Die duiwel was los en agter nog ‘n bos! Soos wat die Christinne al meer gekerm het oor die demone wat by hulle ore sou insluip en sekere kerklike groepe Telkom drasties wou bestraf en dan weer salf, des te meer is ek geamuseer...

  Uiteindelik het ek die dametjie wat die artikel geskryf het geskakel en gevra of sy al van die Rune tekens en Runeskrif van die ou Skandinawiërs en Germane gehoor het. Ek het geweet dat sy niks daarvan weet nie, want anders sou sy geweet het waar die ‘hoenderpoot’ vredesteken vandaan kom. Sy het ook nie geweet waar om te gaan soek nie, want helaas sy was van haar gees vervreem... sy was deel van die graspol skoppers. Sy het perse nie geweet dat die kruisies wat sy op haar vry briefies as soentjies aangebring het in die selfde ‘Younger Futhark’ (alfabet) van die ou Germane voorgekom het, waarin die ‘hoenderpoot’ teken ook voorgekom het. Het sy maar net geweet dat die kruisie ‘n ou Rune teken was wat totale versoening of samesmelting tussen twee mense of kragte uitgebeeld het – in Germaanse taal die “Gebo” rune - wat ‘om te gee’ beteken het, en deur die Vikings gebruik is as teken van ‘n huwelik wat voltrek is. Vandaar dan ons huidige gebruik om soene daarmee aan te dui...ons het darem nie algeheel vervreem nie! Ek het aan haar verduidelik dat die hoenderpoot die “elhaz” rune is en dat die rune tekens en letters waardes, gekombineerde waardes, esoteriese waardes en klankwaarde het wat die ou Germane daaraan gegee het. Waardes en betekenisse wat baseer is op hulle geestelike waarnemings en waarnemings in en van die natuur en ook die menslike natuur. Dit was die ‘klip spraak’ van die Germane, die Kelte, en die Vikings et al. So was “elhaz” dan as ‘hoenderpoot’ die teken van die mens se verbintenis met die waardes in die grond en van die grond het ek haar vertel. Die teken beeld die liggaam, kop ondertoe, met arms wat ondertoe strek baie duidelik uit. Net soos wat die omgekeerde van die ‘vredesteken’, die “Mannaz” rune die mens met arms na bowe uitbeeld – die strewe en verbintenis met geestelikheid, lewe en die Godheid. Daarvandaan die stam betekenis “Man” in “Mannaz”. So het die Mannaz rune bietjie later met betrekking tot die voorkoms en waarde die “Lebensrunen” – ‘lewens rune’ geword wat in die ou geskrifte gesien kan word as ‘n teken van geboorte op stambome en grafstene. Net so dan het die Hoenderpoot, die omgekeerde, die “Totenrunen” geword waar dit langs sterfte datums aangebring is – verteenwoordigend van die mens se liggaamlike terugkeer na die grond – “...uit grond is jy formeer en tot grond sal jy terugkeer...” word daar by die begrafnisse gepreek. Ek het die joernaliste gevra of sy dink die bestaande Mercedes teken satanies word indien die Sataniste dit sou gebruik...stilte aan die anderkant van die foon. Ek het haar ingelig waar sy oor die runeskrif kon gaan oplees en inligting bekom en haar versoek om ‘n aanvullende artikel in Beeld te plaas. Nodeloos om te sê, dit het nooit realiseer nie.

  Daar is baie Godgegewe waardes en kragte wat vrylik in die atmosfeer en in die natuur tot die mens se beskikking is. Indien bose en slegte mense daardie kragte en tekens vir hul dade en doelstellings aanwend, maak dit mos nie die teken of krag perse ‘n ‘bose’ teken of krag nie. Indien ‘n Satanis ‘n Gucci pak aanhet wanneer hy ‘n satanistiese ritueel uitvoer, maak dit van die Gucci fabriek ‘n Tempel van die Duiwel? Ons skop soveel duiwels agter soveel bosse uit dat ons nie meer weet watter bossies goeie kruie is nie! Maar dit het nie by bossies gebly nie...

  Duisende onskuldige, waardevolle en pragtige vroue wat in die lewe uitgestyg het met kennis van kruie en dergelike Godgegewe hulpmiddels is in die naam van Jesus op die brandstapel gebrand omdat daar ‘duiwels agter hulle bos’ uitgeskop is. Vroulike intuïsie is ‘n Godgegewe deug met ‘n doel, maar dit was, en is in baie gevalle steeds vir die kerk en die manlike priesterdom ‘n bedreiging en daarom is die skepping van “Heksery” die Kerk se ‘duiwel agter die bos’ “...My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis...” Daar is ‘n magdom wetenskaplik en natuurverskynsels wat as duiwels of spoke aangesien word omdat die heiliges se onkunde hulle na bossies laat skop of agter die deur laat kyk in plaas van in boeke dan. In die briljante boek “Brain Sex – The Real Diffirence Between Men and Women” wys die outeurs Anne Moir, Ph.D. en David Jessel daarop dat die nuutste wetenskaplike en biologiese navorsing van die menslike brein onomwonde aandui dat die verskille in deugde tussen die man en vrou duidelik waarneembaar is veral met intuïsie : “...This superiority in so many of the senses can be clinically measured – yet it is what accounts for woman’s almost supernatural ‘intuition’. Women are simply better equipped to notice things to which men are completely blind or deaf...” en dan verklaar hierdie 21ste eeuse navorser verder “...There is no whitchcraft in this superior perception...” Sy verduidelik verder dat die vrou se brein so ‘anders’ saamgestel is dat hulle baie beter as die man is om sosiale wenke en gedrag seine op te tel. Dat die vrou belangrike nuanses van betekenisse deur stemtone of intensiteit van uitdrukking kan waarneem en optel. Dit is dan uit die aard van die saak ‘n gegewe dat sekere vroue op hierdie intuïtiewe gebied besonder hoog ontwikkel is...daarom die verskynsel dat dit hoofsaaklik vroue is wat waarsegsters is. Hulle is ‘biologies’ so saamgestel dat hulle ideaal ontwerp is vir die mantiek. Maar die kerk of die Christinne dink nie so nie. Want die Bybel is die skalpel wat die aar tussen die brein en die intuïsie afgesny het met ‘n duiwel agter die bos...

  Voordat daar geskrewe riglyne was het die metafisiese en die geloof, die biologie en medisyne, die plantkunde en filosofie alles saam en onafskeidbaar in die mense se lewe bestaan en funksioneer . Daar was ‘n groter en sterker harmonie tussen hierdie verskynsels en die mens. Die waardes en kragte wat die mens uit hierdie natuurlike verskynsels geput het was ‘n bedreiging vir die ekspansionisme en priesterlike hiërargie van die kerk, en toe loop die predikers en ‘duiwels’ uitskop agter elke gawe. Die kansel het geestelike gawes vervang - die vroulike raadgewer van die Germane het hekse geword.

  In die tegnieke van alle gevegskuns is daar korrelasies. Dit kan nie anders nie want die menslike liggaam met die ledemate as wapens het ‘n gemeenskaplike gebruiksartikel sou ek sê. So het baie westerse geveg en selfverdediging tegnieke hul oorsprong uit die Oosterse gevegskuns, en so dan het die ‘duiwel’ dus by ons ingesluip – uitgeskop agter ‘n Japannese en of Chinese bossie. Ek lees by ‘n Woes skrywer dat Karate van die duiwel is. Dit impliseer dat alle dames wat ‘n verkragter met ‘n oosterse gevegskuns afgeweer het op die koop toe deur ‘n demoon ‘penetreer’ is. Kan Waldor hiermee aanneem dat indien die dame ten tye van die geveg met die verkragter ‘n maagd was, sy moontlik aan die antichris geboorte kan gee? Die Oosterse gevegskuns soos byvoorbeeld met die Samurai van die 1400’s, toe daar nie oorloë was om te veg nie, het hulle toe daarin begeef om kulturele prestasies by hul gevegskuns en ander kunste te voeg. Hulle het streng oefen programme in die gevegskuns kombineer met die bestudering van die klassieke geskiedenis, kultuur en gebruike en het hulle verfyn in die bemeestering van die digkuns, kalligrafie, skilder en pottebakkery. In al hierdie kunste was daar kulturele dankbetuigings en het hulle rites gehad wat gekoppel was aan die filosofiese aspekte wat uit die aard eie aan hul besondere kultuur en beskouings was. Elke “Dojo” of skool vir ‘n sekere geveg styl het sy rite gehad, soos elke skool, rugbyspan of netbalspan van ons sy kreet het. Om ‘n duiwel agter elke seremoniële buiging te gaan uitskop is tiperend van Christelike onkunde.

  In “The History of the Devil and the Idea of Evil” skryf Paul Carus dat die gesag van die subjektiewe beginsel ‘n miskenning van die objektiewe gesag en waardes in die Filosofie, politiek, religie, etiek ens is. Dit is die subjektiewe skopskoen wat die duiwel oor ons pale skop. Die selfopgelegde heilige tendens om die duiwel agter elke bos uit te skop moet vervang word met ‘n positiewe, konstruktiewe en praktiese beskouing van ouds. Milton skryf tereg: “...The mind in its own place and in itself, can make a heaven of hell, a hell of heaven...” Dit is soos die boer wat, terwyl hy besig is om sy landerye te skoffel, die “morning –glory” blommetjies as ‘van die duiwel’ vervloek terwyl sy dogtertjie wat besig is om ‘n kransie daarvan te vleg, dit as van God besing. Indien boosheid voortgebring word deur iets goeds wat uit plek of perspektief gebruik word lê die boosheid by die gebruiker en nie by die item nie.

  Ek sluit af deur aan te haal uit my ou happie ‘Ons is Gode’:
  “...Daar is een kragbron beskikbaar, net een energie basis – dit is die aanwending daarvan wat bepaal wat boos is of wat goed is. Moenie die kragte verdoem op grond van die misbruik daarvan deur bose mense nie. Die selfde intuïsie kan die een red maar die ander verdoem, dit is die toepassing daarvan wat bepalend is. Net soos wat die swaard lewens kan beskerm, kan dit tirannie moord en doodslag bewerkstellig....Die magiese en die esoteriese is alles Godgegewe, maar omdat ons daarvan vervreem is, het dit braak gele en wag vir die bose mense om dit negatief aan te wend. Troetel hierdie dinge met ‘n oop en vrye gemoed, en die Goddelikheid sal ons tegemoet kom. Dan sal ons tot ons bedoelde reg kom – onverhinderd.

  Ons moenie struikel oor, en ompaaie loop om, elke 'duiwel' agter elke 'bos' nie.

 2. #2
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  55

  Default Re: 'n Duiwel agter elke Bos

  Quote Originally Posted by DOM
  So was “elhaz” dan as ‘hoenderpoot’ die teken van die mens se verbintenis met die waardes in die grond en van die grond het ek haar vertel. Die teken beeld die liggaam, kop ondertoe, met arms wat ondertoe strek baie duidelik uit.
  Uit bg. is dit dan vir ons reg te se dat 'n persoon wat hierdie teken dra met volle begrip van die betekenis daarvan 'n strewe na die aardse het?

  Hoewel die teken dan nie sataniese verbintenis het nie dui dit tog op 'n verkeerde rigting.

  Groetnis

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: 'n Duiwel agter elke Bos

  Pionier.

  Die werklike onveranderlike wette van God is nie in die Ou Testament nie, maar in die natuur, fisika, wiskunde, ens. Dit word deur die fisiese oog waargeneem as die elemente, tewete vuur, water, grond en lug. Ons kan dit alles saamvat deur na dit te verwys as die Aarde.

  Omdat die vleeslike deel van die mens bloot 'n samestelling van materie is, is dit nog altyd beskou as "vanuit die Aarde". Die primitiewe mens kon fisies aanskou hoe die menslike liggaam na afsterwe ontbind en deel word van die grond. Die Germaanse rune gee erkenning aan hierdie feit, soos wat die omgekeerde driehoek binne die Ster van Dawid dit ook aandui. Hierdie simboliek poog om die aardsheid van die vlees aan te dui en dat dit altyd na benede sal neig en uiteindelik terugkeer. Die oer tradisies was gedurig bewus van die krag van die elemente en die feit dat die fisiese lewe hier op Aarde, slegs uit die Aarde kan kom.

  Nieteenstaande hierdie erkenning aan die aardsgebondenheid, was daar ook 'n bewustheid van die geestelike aspek van die menslike lewe. Dit word versimboliseer deur die boonste driehoek in die Ster van Dawid en die rune wat na bo gerig is.

  Hierdie teensstrydige omgekeerde simbole van gees en vlees, word ook in die Nuwe Testament uitgelig. Uit Jesus se wond vloei daar water en bloed. Die bloed was die simbool van Jesus se vleeslike lewe op Aarde en die water die simbool van sy geestelike herkoms. Die bloed het op die grond gedrup, gestol en deel van Aarde geword. Die water het op die droë woestyngrond gedrup en verdamp.

  Die simboliek dui vir my persoonlik daarop dat ek sal kennis neem daarvan dat ek 'n balans moet vind tussen natuurlike vleeslike drange en 'n hoër geestelike strewe. Ek glo dat die gebruiklike tafelgebed hierdie twee teenstrydighede mooi teenoor mekaar in rangorde opstel wanneer ons God dank vir dit wat ons uit grond ontvang.

  Die vlees word gevoed uit die Aarde en die gees uit God.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  55

  Default Re: 'n Duiwel agter elke Bos

  Quote Originally Posted by DOM
  Die werklike onveranderlike wette van God is nie in die Ou Testament nie, maar in die natuur, fisika, wiskunde, ens. Dit word deur die fisiese oog waargeneem as die elemente, tewete vuur, water, grond en lug. Ons kan dit alles saamvat deur na dit te verwys as die Aarde.
  Verstaan ek reg, is dit slegs simboliek van die vleestelike neiging na die aarde?
  Of is dit 'n poging om met die kosmiese aspek van God in aanraking te kom?

  Groetnis

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: 'n Duiwel agter elke Bos

  Quote Originally Posted by Pionier View Post
  DOM

  Verstaan ek reg, is dit slegs simboliek van die vleestelike neiging na die aarde?
  Of is dit 'n poging om met die kosmiese aspek van God in aanraking te kom?

  Groetnis
  Die simbool wat na benede wys en alleen staan dui op 'n wanbalans en oordrewe neiging na die vlees. Die Ster van Dawid en ander soortgelyke simbole vat die "na bo" en "na onder" saam, om aan te dui dat daar 'n gesonde verband behoort te wees. Die hippies het slegs die "na onder" simbool gekies en hul lewenstyl van vleeslike losbandigheid en dwelmverslawing getuig van die gebrek aan 'n geestelike en Goddelike bewussyn.

  Die neiging van die vlees na onder is natuurlik en fisies. Dit word deur spesifieke simboliek weergegee.

  Die natuurlike neiging van die gees behoort na bo te wees, mits die drange van die vlees dit nie oordonder nie. Dit is ook in simboliek verewig.

  Die neiging of krag na onder sal altyd daar wees en is nie noodwendig verkeerd nie, tensy dit die gees se groei na bo ondermyn. Wanneer die vlees oorheers loop dinge skeef. Wanneer die gees die besluite neem is die orde gewoonlik een van harmonie.

  Dit is om hierdie rede dat mense in die verlede wat hulle geloof wou verdiep 'n asketiese bestaan gevoer het deur in afsondering te lewe en hulle te weerhou van vleeslike gemeenskap. Die Roomse priesterdom het juis ingevolge hierdie beginsel besluit om selibaat te bly. Dit opsig self is onnatuurlik en het gelei tot al die seksuele skandale wat hierdie geloof tans teister.

  Die leefwyse behoort een te wees, waar die drange van die vlees (eet, drink, voortplanting, ens) erken word, maar binne die perke van 'n moraliteit uit 'n hoër geestelike en Godsbewussyn.

  Die versoeking kom wanneer die lewens beskouing en geloofsuiting ook deur en in die vlees gesoek word.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. NG Kerk ondersoek die Duiwel
  By Die Ou Man in forum Artikels uit die media
  Replies: 5
  Last Post: 2nd May 2019, 17:00
 2. Vir elke waarom is daar 'n daarom ….
  By Carel van Heerden in forum Gedagtes wat Praat
  Replies: 1
  Last Post: 14th October 2009, 15:33

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •