Ons Afrikaans

Deur: Waldor


“Uit die mond van die suigeling hoor jy die waarheid”, en die suigeling praat mooi, praat raak, met klanke wat vloei, rol, klap, klinkers uitdeel en betekenisse verklik, nuanses laat trou met nasale, palatale en verbale geluide. Die klanke van ‘n ‘taalkind’, die kleutertaal van die Aarde. Die suigeling van die Heelal se ‘gees geluide’

Die jongste taal in die Geskiedenis. Hierdie Afrikaans, waarmee en waardeur die Afrikaner homself tussen al die ander nasies uitdruk en laat geld. Ons het besluit hoe hy gaan klink - Die kleuter wat gelouter en getemper is uit die karakter van ‘n mensdom wat kom skep het uit die nuut. Klank samestellings wat uit die kors van ‘n ongerepte Afrika voortgebring is deur siele wat uitdrukking wou gee aan hul groeiende verbintenis met die vasteland waarheen hulle met ‘n weerstand gees gekom het. ‘n Taal wat geanker is aan ‘n spesifieke grondgebied en geskiedenis. ‘n Aanmekaar gebore Siamese vergroeiing van grond en uitdrukking..

Hierdie ‘wiegetaal’ wat aan ons gees vrye klank teuels gegee het. Ons hartstog en passies verwoord het. Dit vasgevang het met sêgoed, idiome in erns en humor. Die sweepslag wat die waens noordwaarts gedryf het, het ewige karakter woorde voortgebring wat vandag nog so betekenisvol indruis: Ons het ‘Noustrop’ getrek, dit ‘hotagter’ gehad. Ons kon ‘n ‘lunsriem’ wees, of ‘n ‘remskoen’, ‘n ‘kruikie roer my nie’, ‘n touleier, of ‘n ‘vyfde wiel aan die wa’. Só het ons pioniers geskiedenis, karakter etikette in ons mond verewig.

Ons eienaardighede en gebruike wat gebore is uit die huwelik tussen Frans, Nederlands en Duits en die buite egtelike letterkundige verhoudings met Engels en ander insypel tale. Dit is asof die oer siel uit die noorde van Europa kom klank dolosse gooi het op die braak vasteland wat soos ‘n maagd gewag het om ‘letterbevrug’ te word. ‘n Nasionale karakter taal het uit die baarmoeder van die grond wat ons kom breek het te voorskyn gekom.

Wie sou ooit kon dink dat hierdie ‘spraak baba’ reeds in sy kleuterfase sou kon gradueer. Dat die letterkunde en die poësie so vroeg op die ‘curriculum’ van uitspraak sou kon geld? Die taal talente uit Europa is nie onder die maatemmer verberg nie, daar is so mooi en ég daarmee gewoeker. Dit is opgebreek, omvorm, omskep en gespoel tot net goud, uit spraak se sif pan in die mond geval het. Uit die smeltkroes is ‘n ‘juweeltaal’ gegiet.

Hierdie taal het sy bestaansreg gekoop en duur betaal met bloedgeld. Dit is ‘n vegtaal, ‘n smeektaal, ‘n weentaal. Die hartstogtelike versoek tot ewige reg kom uit die hoëveld wanneer die winter winde derduisende yskoue Afrikaner stemmetjies na ons aanwaai.

Praat hom, sing hom, skryf hom, dig hom, basuin hom uit. Laat die passie en die liefde vir ons klanke en betekenisse heen en weer lewe. Maak dit aansteeklik, ‘n taal pandemie in eie geledere. Praat hom skoon, hou hom vry van vreemde klanke, spreek hom uit as ‘n volbloed taal, suiwer, rond, duidelik en getrou aan sy aard en afkoms. Plaas ‘n taalwag voor jou mond. Afrikaans is ‘n taal wat suiwerheid van klank en uitdrukking deur en deur moet geniet
Praat hom trots, praat hom arrogant, praat hom met ‘n houding, praat hom neus in die lug – Hy verdien dit!

Ek is Afrikaans gebore, Afrikaans gegroei, Afrikaans geskool, het Afrikaans geveg, Afrikaans gevry, Afrikaans getrou en Afrikaans behou – Asseblief begrawe vir Waldor in Afrikaans.