Oor Moffie Demone

Deur: Waldor


Net soos wat daar by die konserwatiewe Afrikaner die amusante geneigdheid bestaan om ‘n sogenaamde “spioen” agter elke bossie uit te skop, net so is daar by die meeste gelowiges die ernstige neiging om sekere menslike verskynsels, aan een of ander besetenheid, of bose gees, toe te skryf. Waldor weet nou nie of dit toe te skryf is aan die inherente wantroue wat daar by ons ou mensdom bestaan nie, maar die sterk effek van die ‘kansel retoriek’ bly in my kop maal.

Waldor het al persoonlik aanskou hoe leraars met ernstige gebed poog om die ‘moffie demoon’ uit ‘n ou wat desperaat na ‘manlikheid’ vra, uit te dryf. Net om heelwat later daarna, te sien dat dieselfde perd, wanneer die biologiese koerasie weer inskop, iewers flikflooi met die ‘credentials’ van die ‘demoon’ wat bly klou....maar

Tchaikovsky se demoon, het vir ons briljante musiek verewig.

Só het die Satan in Leberatchi, baie mense bekoor soos wat sy ‘onheilige’ hande oor die klawers ‘gegoël’ het.

‘n Trippel demoon alliansie van leierskap, gevegskuns en vêrsiendheid, het die geskiedenis van ‘n Alexander die Grote voorsien.

Die Commic duiwel, “Hotstuff” in Casper de Vries, het vir ons ‘n spitsvondigheid gebring waarteen niemand kan stry nie en wat Waldor persé ontsettend geniet.

En as die ‘handopleggings’ ooit kon werk, dan was Evita Basson uit haar rok gedryf en ‘Baputakwetsi’ sonder ‘n matriarg.

As hierdie moffies hulle by hulself hou, vir Waldor, en al die kinders op ‘n sekere gebied uitlos, sal ek nie op hulle jag maak nie – dan kan ons mos geniet wat hulle ons soms, so begaafd kan bied... Die ‘duiwel’ in Waldor hou gelukkig baie van alles in en om ‘n vrou. Waldor het persé baie dierbare ‘besete’ vriende wat ek eerder mee sal verkeer as baie growwe baard en bar Boerboel ‘fans’ wat die vrou se eer onsmaaklik krenk wanneer hulle ‘aanvaarde’ drange wat mooi is beledig!

Maar nou het die wetenskap soos wat dit in die toekoms baie gaan doen, met verdoemende eksaktheid, die heilige mat onder die ‘kansel kaperjolle’ van die kontemporêre “exorcists” uitgepluk. Nou sien Waldor dat die wetenskap sommige ‘kwansuise duiwels’ by die spreekwoordelike ‘horings’ gepak het.

Na intense navorsing wat oor etlike jare gestrek het, het agtien prominente dokters en sewe Neurologiese Professore onbetwisbaar vasgestel dat die rangskikking van die X en Y Chromosome na gelang van testosteroon vlakke in die baarmoeder tydens kritieke stadiums van fetale ontwikkeling, afwisselende fisiese, en seksuele neigings (bedrading), onherroeplik in ‘n fetus kan vaslê.

Die gene alleen, kan nie bepalend wees nie. Dit is afhanklik van hormoon toevoeging. Met ander woorde, wanneer ‘n manlike of vroulike fetus reeds deur die rangskikking van die chromosome bepaal is, word die fases van die fetus se ontwikkeling deur hormone bepaal – manlike en vroulike hormone wat in die baarmoeder aan die fetus beskikbaar gestel word.

So, wanneer ‘n reeds manlike fetus te veel vroulike hormone inkry word hy byvoorbeeld as ‘n klein Rock Hudson bedraad.

Maar nou. Daar is harde baard en sterk manne met alles manlik in hulle mondering. ‘n Diep stem, welige borshare, manlik gespierd, loop soos ‘n man, dink soos ‘n man, trek soos ‘n man aan – enige Non se droom - maar ongelukkig vir die gefrustreerde Nonne, verkies die perd wanneer dit by seks kom, ‘n ander man – soos bv. In die geval van Alexander die Grote! Of, Alexander, met die ‘grote’

Dan is daar die ‘poefter’ tipe soos ons hulle ken – jy kan sommer van anderkant ‘n rugbyveld aan sy aánkom sien daar is ‘n anderse ‘huppel’ in sy loop – so ‘n, ‘trassie-passie’. As hy met jou praat en die handgebaartjies en stemtone verraai die vasgevangde vrou in hom, kan mens nie anders as om geld te wil insamel vir ‘n omsoom, in gleuf, of omdop van die enigste ding wat man aan hom hang nie!

Jong, daar is baie variante. Kyk vir ou Freddie Mercury. Bliksem, hy’t ‘n potjiekos bedrading gehad. ‘n Stem wat só manlik sterk is, dat hy baie maklik langs oorle Pavarotti kon sing, maar verder het sy grafiek soos ‘n waarskuwende seismograaf wipplank gery. Die een oomblik het hy manlike manewales op die verhoog uitgehaal, om net wanneer hy op ‘n sekere manier draai sulke Olivia Newton John boudjies, te ‘produce’.

Maar Waldor se oë is oopgemaak deur die wetenskap van die dokters... Waldor het geleer wanneer jy wil viool speel, gaan hoor by die vioolspeler, nie by die ‘harpspelers’ wat oorhaastig hande oplê nie!

Die navorsing het vasgestel dat die ontwikkeling van die fetus baie delikate fases deurgaan.

Daar is ‘n brein vorming stadium. Met ander woorde wanneer die fetus se brein bedraad word om toekomstige prioriteite, keuses, smake en ja, baie belangrik, voorkeure, te programmeer. Dan is daar die stadium waar byvoorbeeld, die reeds manlike fetus se liggaamlike ontwikkeling aangeroer word. Nadat die manlike of vroulike fetus reeds gevorm is, bly die brein nog soos oorspronklik. Dan is daar ‘n stadium wat die brein ontwikkeling onderwerp word aan ‘n toevoeging van hormone. Embrioniese seun babatjies word blootgestel aan vier maal soveel manlike hormone as in die na geboorte kleuter en jong seun stadiums. Dieselfde gebeur by die stadium van liggaam ontwikkeling van die fetus ens.

Maar, dinge kan verkeerd loop!

Daar kan genoeg manlike hormone beskikbaar wees om die manlike organe te ontwikkel, maar nie genoeg om die brein in ‘n ‘manlike patroon’ in te stoot nie. So gebruik nou maar verder jou verstand en visualiseer die variante van ontwikkeling deur voorbeelde op te roep. ‘n Harige bul van ‘n ou met ‘n ‘kop’ wat van mans hou, of ‘n verfynde ou wat normaal is – skaars maar tog te vinde – of andersom ens. Daar is natuurlik ‘dubbeldore’ ook...

Nou wonder Waldor – sal dit nie raadsaam wees as die ‘Kansel Smouse’ ook in ‘ander boeke’ as ‘die Groot Boek’, gaan kyk en dan dalk leer om te kan onderskei tussen ‘bedrading’ en die duiwel nie?

Kyk, daar is van die skeef ‘bedrades’ wat hul enkel fase en of dubbel fase krag strome by die verkeerde proppe koppel en die ligte laat blaas! Dit is by diesulkes wat die Dominees nie die bedrading moet probeer weg bid nie, maar die nodige ‘berading’ moet gee dat die krag bokse in die buitekamer of stoorkamer installeer word!

Waldor wonder ook of ons nie die Duiwel te veel krediet gee nie. Of hou die dominees et al die Duiwel lewendig omdat hulle sonder die duiwel nie ‘n ‘job’ sal hê nie?

Los vir ou Nataniel, sy binnekamer ‘Duiwel’ is ‘n verhoog Engel’ wat Waldor gesond laat lag sonder dat my smaak vir vroue ooit sal verander.

Ai, party dominees maak vir Waldor partykeer die Duiwel in !

Nou wonder Waldor, is ek reg bedraad ? Anders is daar ‘n aangename duiwel wat my ‘n gesonde oog vir ‘n vrou gegee het