Ons Vader se moederhand

Die debatte oor ons geloofsverstaan kan ’n verlammende onsekerheid meebring. Die prentjie wat laasjaar op ons gemeente se almanak was, help my hierdeur.

Rembrandt se geskilderde weergawe van die vader en sy verlore seuns (Lukas 15) maak dat ’n mens God sien as ’n liefdevolle ouer wat sy hande om jou vou.

Die hande is opmerklik in die skildery. Die Kanadese priester Henri Nouwen se een lewensideaal was om in Sint Petersburg na die oorspronklike te gaan kyk. Vir Nouwen is die hande die middelpunt van die skildery.

Die linkerhand van die pa is sterk en gespierd en die vingers uitgespreid. Dit is ’n manlike hand wat waarskynlik van Rembrandt se eie hand afgeskilder is. Die regterhand van die pa is anders. Dit is ’n verfynde hand wat sag op die skouer van sy kind rus. Dit lyk na ’n ma se hand wat streel, bemoedig en vertroos. Volgens kenners kom dit ooreen met die regterhand van die vrou in Die Joodse bruid, ’n skildery wat Rembrandt in dieselfde tyd geskep het.

Was dit die sielkundige Erich Fromm wat daarop gewys het dat elke mens twee soorte liefde nodig het? Eerstens tipiese ma-liefde. Dit is liefde wat jou aanvaar net soos jy is. Tweedens ook tipiese pa-liefde, wat jou veral aanspoor en nie laat staan nes jy is nie. Selfs ’n geloofsgemeenskap het volgens Paulus die twee soorte liefde in hul opbou nodig – 1 Tessalonisense 2:7, 11-12.

Die regterhand van die pa is parallel met die seun se kaal, gewonde voet. Die moederlike in God aanvaar ons vir wie ons is, versoen ons met die verlede en beskerm ons kwesbare kant. Die linkerhand is parallel met die voet in die sandaal. Die vaderlike in God moedig ons aan en bekragtig ons om die toekoms tegemoet te tree.

Met die troos dat ons aanvaar is, kan ons vorentoe gaan – ook met die taak om geloof opnuut vir ons tyd te verstaan.

Uit die Woord: “Ons was liefdevol en sag teenoor julle soos ’n ma wat haar kinders vertroetel” – 1 Tessalonisense 2:7.

Uit Beeld dd 27 Junie 2009