Results 1 to 6 of 6

Thread: NG Kerk ondersoek die Duiwel

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default NG Kerk ondersoek die Duiwel

  Johannes de Villiers, Beeld dd 05/06/2007

  Boksburg - The Dutch Reformed Church (NGK) has appointed a task-team to decide if Satan really exists.

  A proposed decision on "spiritual warfare and deliverance (casting out evil spirits)", was referred by the NGK's General Synod meeting on Tuesday for further investigation, because a number of delegates felt that such a policy would literally deny the existence of the devil.

  In terms of the policy proposal the church would distance itself from certain "spectacular" forms of deliverance, including lengthy confrontational discussions with devils, and the idea that people can become possessed.

  Many delegates were upset that a report intended to underscore the policy, stated that evil could rather be seen as an internalised part of humankind, or as part of unjust social structures, rather than as a supernatural being.

  Psycho-pathological phenomena

  Professor Johan van Rensburg, a Free State University theologian, said the report contained a "highly dangerous, unscientific and irresponsible" point of departure, namely that the biblical passages in which Jesus Christ cast out evil spirits were actually descriptions of psycho-pathological phenomena.

  Matthew chapter 8 described Jesus casting out evil spirits, which then took possession of swine.

  "Now, what psycho-pathologies were cast into those swine?" Van Rensburg demanded.

  By contrast, Dr Ben du Toit said, when one works with a pre-modern interpretation of evil, the effect is precisely to reduce it.

  "A devil that dwells among us, committing all kinds of (evil) deeds is not as big a threat as the evil that exists within each one of us.

  "To think of the devil as a pre-modern figure, is to constrict the destructive influence of evil in the world.

  "Evil is much worse than a presence that sits somewhere, deliberately planning how to influence our lives," he said.

  Church must take a stand

  Professor Adrio Konig who proposed an amendment to listen to the arguments of deliverance, said the church should also provide clarity on its thoughts about the devil.

  The amendment was carried by 277 votes to 75.

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: NG Kerk ondersoek die Duiwel

  Nou wonder ek hoe ver die kerk intussen met sy ondersoek na die Duiwel gevorder het.

  Hoe meer onder druk die kerk en bybel-dwepers kom, des te meer gryp hulle na die Duiwel as bondgenoot.

 3. #3
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  64

  Default Re: NG Kerk ondersoek die Duiwel

  Seg ek ohk mos...

  Miskien moet ek hulle help in hul ondersoek, ek en die duiwel is al hoeka pelle.....  groetnis
  knipmes

 4. #4
  Member
  Join Date
  Mar 2012
  Location
  welkom sa
  Posts
  2
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  0

  Default Re: NG Kerk ondersoek die Duiwel

  Ek weet nie waarna hulle soek nie. My oorle skoonpa se ou sding was altyd dat waar 'n klomp kerkmense bymekaar is, dans die duiwel heel voor. Dink hulle die maklikste manier om van satan onslae te raak is ontkenning, ek hoop hulle dink weer want daar sit 'n hele klompie pragtige en goeie mense wat hulle dogma soos soetkoek opeet en onwrikbaar glo. Dit is die wat nie s "wyk satan" nie maar "my dominee het so ges". Al het die rakker wat ges.

 5. #5
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  58
  Posts
  1,608
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default NG Kerk ondersoek die Duiwel

  Die Algemene Sinode van 2011 en die duiwel


  Kerk se die duiwel is net
  'n bangmaakstorie vir
  bygelowige mense?
  Die Algemene Sinode het besluit dat die duiwel die maaksel van ons gedagtes is. Daar bestaan nie so n persoon nie. Jy kan aanvaar of daar so n persoon is of nie.


  • In die Agenda van die Algemene Sinode van die N. G. Kerk van 2011 vind ons die volgende paragraaf:

   14.7: Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.

  • Die Algemene Sinode 2013 vervang die punt 7 van die 2011-besluit met die verbeteringsvoorstel (aangepas) wat die Oostelike Sinode in hul beswaarskrif stel, te wete:

   Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose.

   [Hierdie is n niksseggende stelling en laat steeds ruimte aan mense wat nie aan die duiwel wil glo nie.]

  • 2015 algemene sinode:

   Daar word nie weer oor die bediening van bevryding gepraat nie, maar in die verslag van ATLAS word ges dat daar volstaan word met die besluit van 2013 oor die duiwel.

 6. #6
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  58
  Posts
  1,608
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Die NG Kerk in verwarring

  Die NG Kerk in verwarring

  Daniel Louw 2016-10-12

  In baie gemeentes van die NG Kerk waarin n mens groot geword, gedoop, belydenis afgel en getrou het en gedien het en wat ons lief het, voel n mens deesdae vreemd. Die vraag is hoekom is dit so en wat is die rede daarvoor?

  Die volgende word in van die gemeentes van die NG Kerk ervaar:


  • Die Bybel word nie meer as die genspireerde Woord van God aanvaar nie. Nou word daar gepraat dat die skrywers van die Bybel net nagedink het oor God.

   Dit beteken dus dit is nie meer die Woord van God nie, maar woorde oor God. Geen woorde van die Bybel kan dus as komende van God vertrou word nie. Dit vernietig die gesag van God en die Bybel, soos in die Hervorming duidelik bevestig word. Hierdie siening vernietig alles wat die Evangelie van Christus verkondig sonde, verlossing en nuwe lewe van dankbaarheid.

  • Sommige beskou dat Genesis 1 tot 3 net mites is. Ander gaan verder en s dat Genesis 1 tot 11 alles mites is. Dit is dus nie die waarheid nie. God het nie alles geskep nie. Dit alles het deur evolusie ontstaan.

   Dit beteken dus dat daar is geen stamvader Adam wat die sonde ingebring en straf deur die wet gebring het nie. Dat Gen 3:15, die moederbelofte, dus ook n mite is. Dan is daar nie sprake van n tweede Adam nie, wat die verlossing en versoening met God verwerf het. (Rom 5:12vv.) Dit beteken verder daar was dus ook geen sondeval nie en daar is geen sprake van erfsonde nie. Hierdeur word n streep deur die hele Evangelie van Christus getrek.

   [Maar inderdaad pas die hele Genesis verhaal as betroubare geskiedenis en waarheid by die wetenskaplike waarnemings, baie beter as evolusie waarvan bitter min betroubaar wetenskaplik bewys kan word uit genetika, geologie, paleantologie, kosmologie, etiese en morele leer, fossiele rekord, ens.]

  • Die Vloed en verhaal van Noag word ook redelik algemeen ontken en word as mites beskou. Dit beteken dus dat die miskenning van die duidelike Bybelse verhaal, stambome en die bewyse daaroor ook in die geologiese rekord, beteken dus dat die stambome, Jesus, Hebrers en Petrus se verwysings na n historiese figuur Noag, almal ongeloofwaardig, onbetroubaar en foutief is.

  • Die verhaal van Jona word ook as mite beskou.

   Dit beteken dus dat Jesus se verwysings na n histories egte figuur Jona ook foutief was.

   [Hy verwys in Mat 12:40 en 41, na Nineve en Jona op die oordeelsdag,]


  • n Leraar verkondig in die gemeente se maandblad dat hy nie van sy gemeentelede kan verwag om in die maagdelike geboorte te glo nie. Ander s dat Maria is deur n Romeinse soldaat swanger gemaak is. Die soldaat se naam was glo Panthera.

   Dit beteken dus Jesus is n buite-egtelike kind en nie die Seun van God nie net n gewone mens wat geen verlossing kan bewerk nie.

  • Die wonderwerke van Jesus word ook bevraagteken. Vir die postmoderniste is slegs dit waar wat wetenskaplik bewys kan word.

   Dit beteken dus dat Jesus nie die Seun van God is nie wat nie wonderwerke of bonatuurlike werke kon verrrig nie. Kan ons die verhale in die Bybel glo?

   [Jesus het getuig dat alle mag in hemel en aarde aan Hom gegee is. Die Bybel getuig in Joh 1 en Kolossense dat niks wat bestaan, anders as deur Hom geskep nie. Hy bewys Sy almag sistematies in al Sy tipes wonderwerke soos in die Evangelies vermeld.

   Die Here Jesus het self deur sekere wonderwerke getoon dat alle mag inderdaad aan Hom gegee is: Hy het materie vermeerder (brood en visse), swaartekrag en verwante wette oorwin (loop op die stormagtige see), Sy mag oor materie en natuurkragte (stop eensklaps met een woord die wind en n uiterste storm), Sy mag oor menslike lewe (wek dooies op, genees alle vorme van siektes), Sy eie mag oor die dood (deur Sy opstanding, hemelvaart en oorwinning oor satan).](Joh 10:17)


  • Oor die opstanding van Jesus is daar diegene wat meen dat hy nie fisies opgestaan het nie. Hulle verklaar dat die opstanding sogenaamd metafories (sinnebeeldig) was.

   Dit beteken dus dat as daar geen fisiese opstanding was nie, ons nog verlore skepsels is.

  • Een predikant het ges Jesus het nie alles geweet nie. Jesus het ges dat die mostertsaad die kleinste van alle sade is. Vandag weet ons dat daar kleiner sade as die mostersaad is. So Jesus het dus nie alles geweet nie.

   Dit beteken dus Jesus het nie die waarheid gepraat nie. Kan enige van Sy woorde dan aanvaar word?

   [Maar nou, het Jesus nie gepraat van dit wat die mense geken het nie?]


  • Die Algemene Sinode het besluit dat die duiwel die maaksel van ons gedagtes is. Daar bestaan nie so n persoon nie. Jy kan aanvaar of daar so n persoon is of nie.

   Dit beteken dus dat die Bybel nie korrek is as dit s dat die duiwel Adam en Eva en Jesus versoek het nie.

  • n Dosent aan een van die teologiese fakuteite het in die klas ges dat God en Allah een en dieselfde god is. n Ander persoon het dit herhaaldelik as die Christen teoloog op die program op RSG beaam.

   Dit beteken dus dat God verskillende maatstawwe het tot verlossing die een deur geloof en die ander deur werke. Watter verlossingpad is dan die regte een?

  • Ook is daar predikante wat beweer dat Jesus nie die enigste weg tot die saligheid is nie.

   Dit beteken dus dat die Bybel nie waar is nie as dit s dat daar net een Middelaar tussen God en die mens is, naamlik Jesus Christus.

   [Ook word daardeur te kenne gegee dat die verlossing deur Christus nie uitsluitend en die enigste is nie, direk teenoor wat die Bybel telkens onomwonde verkondig.]


  • Daar is ook predikante wat voorstanders is van universalisme, dit is dat alle mense gered sal word.

   Dit beteken dus dat dit nie nodig is om te glo in n Saligmaker nie en daar hoef dus nie meer oor sonde gepreek te word nie.

  • Een leraar het onlangs by n gemeente genoem dat die wetenskap bo die Bybel staan. Ons weet baie meer as die skrywers van die Bybel.

   Dit beteken dus dat God se werke ondergeskik is aan die wetenskap en God dus in sy werke beperk is. God is dus klein en nie Almagtig nie.

  • Die Algemene Sinode 2015 het besluit dat waar daar liefde en trou is by paartjies wat saambly, dit in orde is.

   Dit beteken dus dat die seksuele nie net vir die huwelik bedoel is soos dit duidelik uit die Bybel blyk nie.

   [Die maatstaf van liefde en trou wettig dus ook pediasterie en bestialiteit, waar dit geld? Daar is mense wat hul troeteldiere liewer het as selfs vir medemense. En bestialiteit bestaan vandag nog. Soek bestiality op internet.] (Ps 25:10)


  • Die Algemene Sinode van 2015 het besluit dat waar daar ook liefde en trou tussen persone van dieselfde geslag is, hulle n wettige verbintenis mag aangaan en selfs die ampte in die kerk mag beklee. Daar word probeer om met allerhande akrobatiese pogings so n verbintenis te regverdig.

   Dit beteken dus dat die Bybel se uitsprake oor homoseksuele aktiwiteite verwerp word. Wat is dus waar in die Bybel?


Similar Threads

 1. Die kerk is nie 'n debatvereniging nie
  By Die Ou Man in forum Nuus
  Replies: 5
  Last Post: 11th April 2012, 13:46
 2. Die NG Kerk gaan herbesin oor saamwoon
  By Stefanus in forum Artikels uit die media
  Replies: 2
  Last Post: 8th December 2009, 08:08
 3. Ek glo nie meer in die god van die kerk nie!
  By Die Ou Man in forum Witboek
  Replies: 0
  Last Post: 22nd May 2009, 12:28

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •