Results 1 to 4 of 4

Thread: God is anders, s Drie-eenheidsleer

 1. #1
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  52

  Default God is anders, s Drie-eenheidsleer

  God is anders, s Drie-eenheidsleer

  Beeld Jun 17 2009 10:39:29:173PM - (SA)


  Die vreemde leer dat God drie-enig is, is weer onder bespreking. Daar was selfs mense wat dit belaglik wou maak met sommetjies soos 1+1+1=1.

  Maar die ou kerkvaders was darem nou ook nie bobbejane nie.

  Di leer staan nie in die Bybel nie. Dit is n poging in later eeue om dinge wat die Christene in die Bybel gekry het, te probeer verduidelik. Die woorde wat hulle oor God gebruik het, een Wese en drie Persone, is Grieks-filosofiese terme wat ook nie in die Bybel voorkom nie.

  Dit beteken dat ons waarskynlik kan aanvaar dat ons nooit presies hierdie formulering sou gehad het as die evangelie byvoorbeeld deur Afrika, en nie deur Griekeland nie, na die res van die wreld gegaan het. Die meeste Afrika-tale het nie woorde vir sulke onderskeidings nie.

  Is di vreemde leer dan in die geheel nodig? Nee, nie regtig in presies hierdie vorm nie. Maar ons het wel iets nodig om belangrike dinge wat ons in die Bybel kry, te probeer verduidelik. Die vroe Christene het dit nie vir die grap gedoen nie.

  As dit nie vir die Nuwe Testament was nie, sou ons nie hierdie leer gekry het nie. Die ortodokse Jode ken dit nie. Hulle glo daar is net een ware God en klaar. Dit kry hulle duidelik in die Ou Testament, hulle Bybel.

  Maar toe het Jesus gekom. En geleidelik beleef die mense om Hom dat Hy meer is as net n gewone mens. Hy het n unieke verhouding met God.

  Om dit te probeer uitdruk, noem hulle Hom later Here en hier en daar word selfs na Hom as God verwys. Veral Johannes doen dit graag, maar ook Paulus (Joh. 1:1,18; 5:18; 20:28; 1 Joh. 5:20; Rom. 9:5).

  Verder het die titel Here vir Jesus ook hierdie ho betekenis. In die Ou Testament is God se Naam Here (Jahwe), en in die Nuwe Testament verklaar Paulus dan dat God hierdie Naam aan Jesus gegee het (die Naam wat bo elke Naam is Fil. 2:9).

  Net soos God die Vader is Jesus dus ook God en Here. Skynbaar het hulle bedoel dat Hy gelyk is aan God die Vader (Joh. 10:30; 14:9).

  Maar intussen het hulle bly vashou aan die boodskap van die Ou Testament dat daar net n ware God is. Skynbaar het hulle dit toe s verstaan dat daar in hierdie een God n soort meervoudigheid is.

  Dis natuurlik anders as n mens. n Enkele mens is net een, enkelvoudig. Maar God is anders. En hulle het hiervoor woorde gesoek. Hulle wou tegelyk die eenheid en die meervoudigheid van God probeer uitdruk, die feit dat daar net een God is, maar dat drie verskillendes God genoem word.

  Aanvanklik het dit net oor die verhouding tussen Jesus en die Vader gegaan, maar later het die verhouding van die Gees tot die Vader ook bygekom.

  En omdat ook die Gees in die Nuwe Testament met goddelike terme bely word (onder meer Here in 2 Kor 3:18), het Hy deel geword van hul poging: ook Hy het n unieke verhouding met die Vader.

  Uiteindelik het hulle gekies vir die formule dat God een Wese is, maar drie Persone.

  Hiermee wou hulle niks meer s as wat hulle in die Bybel gekry het nie: Daar is net een God, maar tog word die Vader n Jesus n die Gees God genoem en aan mekaar gelyk gestel.

  Ek is nie seker presies watter probleme mense alles hiermee het nie. Natuurlik kan n mens die verhouding tussen die drie ook anders probeer uitdruk, maar as Christene wil ons graag getrou bly aan wat ons in die Bybel kry, en dit is dat daar net een ware God is, maar dat sowel die Vader as die Seun en die Gees God en Here genoem word.

  Kan n mens dit verstaan? Wat beteken verstaan in hierdie verband? Ek weet en verstaan dat mense nie so is nie. En ek weet en verstaan dat daar gegewens in die Bybel is wat my in di rigting laat dink, nes die vroe Christene.

  Ons kan in ek geval net in menslike taal oor God praat, en di wat dit in die Bybel gedoen het, het dit goed gedoen. En ek volg hulle graag hierin.

  En ek is nie te bekommerd dat dit op n vreemde formule uitgeloop het nie. God is darem seker n bietjie anders as waaraan ons gewoond is.

  Prof. Adrio Knig is n sistematiese teoloog.
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 2. #2
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  58
  Posts
  1,608
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  129
  Rep Power
  10

  Default Julle drie-eenheidsleer is vals

  Julle drie-eenheidsleer is vals

  Bron: May 21, 2016 Christelike Teologie en Praktyk  Die sogenaamde Christendom vandag, is niks beter daaraan toe as die Joodse geloof wat betref hulle redding nie.

  In die vroe geskiedenis van die Christendom het daar n denkverandering plaas gevind wat n ontsaglike impak op die Christelike geloof sou h.

  Waar die meerderheid Joodse gelowiges Jesus Christus verwerp as hul verlosser en saligmaker, het die Christendom Jesus Christus net bygevoeg en met n drie-eenheidsleer vorendag gekom.

  Die terme drie-eenheid en drie-enige kom glad nie in die Bybel voor nie, en is grootliks daarvoor verantwoordelik vir die verdeeldheid wat wreldwyd onder Christen gelowiges heers. Dit het sy ontstaan te danke aan onder andere, n Latynse skrywer genaamd (Tertulianus) wat in die tydperk 155-230 nC geleef het, in die jaar 196 nC was hy bekend as die vader van die Latynse kerk. Hy was waarskynlik die eerste persoon wat die Godheid beskryf het as drie-eenheid (Trinity) drie persone Vader, Seun en Heilige Gees.

  Hierdie siening ontneem mense die reg en voorreg om in die eerste plek, die ware God te ken, sien 1 Johannes 5: 20-21: En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus, Hy is die ware God en die ewige lewe. My kinders bewaar julleself van die afgode.

  In die tweede plek ontneem dit mense die geleentheid om vergewing van hulle sondes te verkry. Handelinge 2:38: En Petrus s vir hulle. Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Handelinge 10:43: Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sonde deur sy Naam ontvang.

  In die derde plek hou dit mense gevangene om veroordeel te word. Johannes 3:18: Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.

  God openbaar Hom aan ons in Vader, Seun en Heilige Gees, daar word nooit genoem dit is drie persone nie. Ons lees in 1 Johannes 5:7: Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Ons lees ook in Johannes 1:14: En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon, kan ons nou praat van n twee-enige Seun of twee-enige Woord of twee persone? Natuurlik nie. Die Bybel leer ons dit is n enige Here. Deut. 6:4: Hoor, Israel, die Here onse God is n enige Here. En dan herhaal Jesus dit in Markus 12:29: En Jesus antwoord hom; Die eerste van al die gebooie is; Hoor, Israel, die Here onse God, is n enige Here. Verder lees ons in Johannes 5:44: Hoe kan julle glo, wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie. En Johannes 17:3: En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

  Waarom kan daarmee nie volstaan word nie? Of bring dit sekere leerstellings in gedrang?

  Daar is n waarskuwing in Spreuke 30:5-6: Elke woord van God is gelouter; Hy is n skild vir die wat by Hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as n leuenaar openbaar word nie. My vriend wanneer jy n (drie) voor die (enige) voeg, stel jy jouself strafbaar.

  Indien ons n duidelike beeld van die Vader Seun en Heilige Gees wil vind moet ons kyk na Jesus se opdrag aan sy dissipels. Matteus 28:19: Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader,en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

  Wanneer die dissipels, wie verstand gegee is om die ware God te ken, 1 Johannes 5:20: wie se verstand geopen was om die skrifte te verstaan, Lukas 24:45-49: wie met die Heilige Gees gedoop was. Handelinge 2:1-4: die opdrag van Jesus om die boodskap van verlossing en redding aan almal te verkondig, en die mense (vandag nog) vermaan om hulle te bekeer, en in die Naam van Jesus Christus te laat doop, Handelinge 2:38 word die eenheid geopenbaar.

  Ons lees in Efesirs 4:4-5: Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop.

  1 Timoteus 2:4-5: wat wil h dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense,die mens Christus Jesus. Amen.

  Miskien sal dit vir jou interessant wees om te verneem dat die drie-eenheidsleer nie in die tyd van die apostels geformuleer was nie, maar eers baie later in die kerk se geskiedenis.

  Die bose magte het in die drie-eenheidsleer n metode gevind om gelowiges op n sy spoor weg van Jesus af te rangeer.

  Winkelsmidt

 3. #3
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  58
  Posts
  1,608
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  129
  Rep Power
  10

  Default Re: God is anders, s Drie-eenheidsleer

  Hallo WInkelsmidt


  Ek dink die konsep van die Drie-eenheid is n leerstelling van die Christelike geloof wat min mense (ook min Christene) regtig die moeite doen om te verstaan en daarom heers daar heelwat verwarring en onkunde. Ongelukkig moet ek s dat jou skrywe nie bydra tot akkuraatheid en n deeglike omgang met die geskiedenis f die Bybelse data nie.

  Dit is byvoorbeeld effe simplisties om te s dat die Christendom Jesus Christus net bygevoeg en met n drie-eenheidsleer vorendag gekom [het]. Jy laat dit klink asof die vroe Christene Jesus se identiteit en verhouding met die Vader (en met die Heilige Gees) sommer so uit die lug gegryp het. Dit kan nie verder van die waarheid wees nie. Jy is heeltemal korrek dat die woord drie-eenheid nie in die Bybel voorkom nie, en sodanige formulering het eers later gestalte gekry. Maar dis juis omdat Christene (soos die vroe kerkvaders wat daaroor geskryf en nagedink het) met die Nuwe Testamentiese dokumente geworstel het (vir ongeveer twee eeue lank), dat hulle uiteindelik tot die konklusie gekom het dat die Bybelse data slf, hulle noop om God in sy natuur as n drie-enige verhouding tussen drie onderskeibare maar onskeibare persone te verstaan. Daar is dus nie maar net lukraak daarmee vorendag gekom, soos jy suggereer nie, maar is uiteindelik so geformuleer na aanleiding van n bestudering van die Bybelse teks self.

  Jy noem ook dat die term drie-eenheid grootliks verantwoordelik is vir verdeeldheid onder Christen-gelowiges, so asof daar eenheid onder gelowiges sal kom as daar met die idee van die drie-eenheid weggedoen word.

  Eerstens wonder ek oor wie die Christen-gelowiges is wat verdeeld is oor die Drie-eenheid. Sover ek kan sien is die Christendom in sy drie hoofstrome (Katoliek, Protestants en Oosters Ortodoks) dit eens met n trinitariese verstaan van God. So wie sou daarmee uitgesluit word? Die Jehova-getuies en Mormone? Ander kultusse en sektes (die vrug van leiers soos o.a. Armstrong, Eddy, Thomas, Ewart, Moon, Fillmore, Hubbard) wat die drie-eenheid ontken, maar daarmee saam ook n klomp ander dinge wat vir ortodokse Christene hoogs problematies is?

  Die vraag is in elk geval nie in die eerste plek oor wat verdeeldheid veroorsaak nie, maar oor wat wr is. Wie is God werklik? As n mens getrou wil wees aan wat die Woord van God leer, dan veroorsaak dit dikwels verdeeldheid omdat ander mense anders dink. Mense wat hulself volgelinge van Christus noem kan gerus oor hul verskille gesels, solank alle partye wil erns maak met n verantwoordelike verstaan van wat in God se Woord aan ons geopenbaar is. Ek glo dat n trinitariese verstaan van God mr verantwoordelik omgaan met gegewens uit die skrif as n unitariese verstaan.

  Oor laasgenoemde verstaan ek heeltemal dat jy die gedagte van God se numeriese enkelheid wil verdedig. Maar daarmee stem ek saam, ek glo ook nes jy dat daar geen ander gode naas die God van die Bybel bestaan nie. Wat jy egter moet verstaan is dat as ek na die Bybelse gegewens kyk en veral na gedeeltes wat spesifiek na die Vader, die Seun en die Heilige Gees verwys en na die konteks en manier waarin hierdie name gebruik word, dan sien ek n kompleksiteit en veelvoudigheid van persone in die wese van God wat n Goddelike eenheid vorm (maar nie as verskillende gode nie). Daar is ook nie maar net verskillende manifestasies van God nie (Eng. = modalism), maar drie onderskeibare persone in die wese van God. Let asseblief op dat ek hierdie gedagte nie uit my duim suig nie of sommer maar net n ongegronde leerstelling probeer beskerm nie, maar dat die Skrif self my daartoe lei om God so te verstaan. Dit beteken dat ek my beslis besig hou met n soeke na die ware God.

  Baie van die teksverwysings wat unitarirs dus aanhaal om as bewys te dien van God se enkelheid, is wel n numeriese aanduiding (daar is net n God en nie baie gode nie), maar dit is nie bedoel om as uitspraak te dien oor die aard van God se wese (sy Goddelike essensie) nie. Daarvoor is daar baie ander gedeeltes in beide die Ou en Nuwe Testament wat ons spesifiek iets meer wil meedeel van wie God is. Ek dink dat n noukeurige ondersoek van sulke gedeeltes n mens daartoe bring om God se drie-enige aard te kan identifiseer, sonder om die dinamika van God se essensile natuur presies hoef te verstaan. Dit is tog nie binne enige mens se vermo om God heeltemal te verstaan nie, want ons is dikwels gemoeid met beperkte en menslike konsepte wanneer ons oor n onbeperkte en bo-natuurlike wese probeer nadink. Tog sal ek ten sterkste ontken dat die konsep van n drie-eenheid inherent teenstrydig is.

  Die bose magte het dus met die drie-eenheidsleer niks te make nie en die stelling dat n drie-enige verstaan van wie God is mense van Jesus sou weglei, is na my mening onkundig en opsigself n misleiding. Vervolgens lys ek daarom n verskeidenheid artikels wat verskillende aspekte (soos waarna ek kortliks hierbo verwys het) rondom n trinitariese verstaan van God toelig en verdedig, veral ook n historiese oorsig van die formulering van die Drie-eenheid en waarom die teks op so n verstaan van God dui.


  [LIST=1][*]Hier is n kort uiteensetting van wat met die term Drie-eenheid bedoel word.

  [*]Sien die volgende artikel in Afrikaans: Was Jesus deel van die drie-eenheid toe hy mens was op aarde?

  [*]ʼn Paar artikels wat die Drie-eenheid redelik toeganklik bespreek is:  [*]William Lane Craig bespreek die Doctrine of the Trinity. Die transkripsie van die bespreking, in agt afdelings, kan gelees word, of die potgooi daarvan geluister word, en is baie toeganklik en insiggewend.
  [*]Dan is daar ook n paar besware teen die Drie-eenheid wat aandag verdien:


  [*]Twee meer tegniese/akademiese besprekings van die Drie-eenheid:

  • A Formulation and Defense of the Doctrine of the Trinity (Dr. William Lane Craig)
  • Die Stanford Encyclopedia of Philosophy het n goeie filosofiese uiteensetting van die konsep van die Drie-eenheid vanuit verskillende perspektiewe en kan hier gevind word. Dit mag egter nie toeganklik wees vir iemand wat nie n redelike filosofiese agtergrond het nie.

  [*]Sien ook die volgende lesing in twee dele (hoewel nie spesifiek oor die Drie-eenheid, maar oor hoe Jesus as die tweede persoon van die Drie-eenheid beskryf word):

  Fred Sanders: The Two Natures of Jesus Christ (video, 27 min)
  Fred Sanders: The One Person of Jesus Christ (video, 24 min)  Jy is welkom om verder met my te korrespondeer oor hierdie saak indien jy sou wou.


  Groete

  Udo

 4. #4
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  58
  Posts
  1,608
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  129
  Rep Power
  10

  Default Die Vader, die Seun en die heilige gees

  Die waarheid omtrent die Vader, die Seun en die heilige gees

  Bron

  MENSE wat in die Drie-eenheid glo, s dat God uit drie persone bestaandie Vader, die Seun en die Heilige Gees. Elkeen van hierdie drie persone is glo gelyk aan die ander, almagtig en sonder n begin. Die Drie-eenheidsleer s dus die Vader is God, die Seun is God en die Heilige Gees is God, en tog is daar net een God.

  Baie wat in die Drie-eenheid glo, erken dat hulle hierdie lering nie kan verduidelik nie. Nogtans voel hulle dalk dat die Bybel dit leer. Dit is opmerkenswaardig dat die woord Drie-eenheid nrens in die Bybel verskyn nie. Maar word die idee van n Drie-eenheid daarin gevind? Om hierdie vraag te beantwoord, kom ons kyk na n teks wat dikwels deur ondersteuners van die Drie-eenheid aangehaal word om dit te bewys.


  DIE WOORD WAS GOD
  Johannes 1:1 s: In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God (Die Bybel, 1953). Later in dieselfde hoofstuk toon die apostel Johannes duidelik dat die Woord Jesus is (Johannes 1:14). Maar aangesien die Woord God genoem word, kom party tot die gevolgtrekking dat die Seun en die Vader deel van dieselfde God moet wees.

  Hou in gedagte dat hierdie deel van die Bybel oorspronklik in Grieks geskryf is. Later is die Griekse teks in ander tale vertaal. n Aantal Bybelvertalers het egter nie die frase die Woord was God gebruik nie. Waarom nie? Op grond van hulle kennis van Bybelse Grieks het daardie vertalers tot die slotsom gekom dat die frase die Woord was God anders vertaal moet word. Hoe? Hier is n paar voorbeelde: Die Logos [Woord] was goddelik (A New Translation of the Bible). Die Woord was n god (The New Testament in an Improved Version). Die Woord was by God en was van dieselfde aard (The Translators New Testament). Volgens hierdie vertalings is die Woord nie God self nie.* Die Woord word eerder, weens sy ho posisie onder Jehovah se skepsele, n god genoem. Hier het die term god die betekenis van n magtige.


  KRY MEER FEITE
  Die meeste mense ken nie Bybelse Grieks nie. Hoe kan jy dan weet wat die apostel Johannes werklik bedoel het? Dink aan hierdie voorbeeld: n Onderwyser verduidelik iets aan sy leerlinge. Agterna stem die leerlinge nie saam oor hoe die verduideliking verstaan moet word nie. Hoe kan die leerlinge die saak oplos? Hulle kan die onderwyser vra om hulle nog inligting te gee. As hulle bykomende feite kry, sal dit hulle ongetwyfeld help om die onderwerp beter te verstaan. Net so kan jy in die Evangelie van Johannes soek na meer inligting oor Jesus se posisie as jy die betekenis van Johannes 1:1 wil begryp. As jy bykomende feite hieroor kry, sal dit jou help om tot die regte gevolgtrekking te kom.

  Kyk byvoorbeeld na wat Johannes verder in hoofstuk 1, vers 18, skryf: Geen mens het God [die Almagtige] ooit gesien nie. Maar mense het wel vir Jesus, die Seun, gesien, want Johannes s: Die Woord [Jesus] het vlees geword en het onder ons gewoonen ons het sy heerlikheid aanskou (Johannes 1:14, Die Bybel, 1953). Hoe kan die Seun dan deel van God die Almagtige wees? Johannes s ook dat die Woord by God was. Maar hoe kan n persoon by iemand wees en terselfdertyd daardie persoon wees? Jesus tref ook n duidelike onderskeid tussen homself en sy hemelse Vader, soos in Johannes 17:3 opgeteken staan. Hy noem sy Vader die enigste ware God. En naby die einde van sy Evangelie som Johannes sake op deur te s: Hierdie dinge is neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God (Johannes 20:31). Let daarop dat Jesus nie God genoem word nie, maar die Seun van God. Hierdie bykomende inligting wat in die Evangelie van Johannes voorsien word, toon hoe Johannes 1:1 verstaan moet word. Jesus, die Woord, is n god in die sin dat hy n ho posisie het, maar hy is nie dieselfde as God die Almagtige nie.


  BEVESTIG DIE FEITE
  Dink weer aan die voorbeeld van die onderwyser en die leerlinge. S nou party twyfel nog steeds, selfs nadat hulle na die onderwyser se verdere verduideliking geluister het. Wat kan hulle doen? Hulle kan n ander onderwyser vra om hulle meer inligting oor dieselfde onderwerp te gee. As die tweede onderwyser die verduideliking van die eerste een bevestig, sal die meeste leerlinge moontlik nie meer twyfel nie. Net so kan jy verdere inligting by n ander Bybelskrywer soek as jy nie seker is wat die Bybelskrywer Johannes werklik oor die verhouding tussen Jesus en God die Almagtige s nie. Kyk byvoorbeeld na wat Matteus geskryf het. Hy haal Jesus se woorde aangaande die einde van hierdie stelsel van dinge aan en s: Van daardie dag en uur weet niemand nie, nie die engele van die hemele nie en ook nie die Seun nie, maar net die Vader (Matteus 24:36). Hoe bevestig hierdie woorde dat Jesus nie God die Almagtige is nie?

  Jesus s dat die Vader meer weet as die Seun. Maar as Jesus n deel van God die Almagtige was, sou hy alles geweet het wat sy Vader weet. Die Seun en die Vader kan dus nie gelyk aan mekaar wees nie. En tog sal party s: Jesus het twee nature gehad. Hier praat hy as n mens. Maar al was dit waar, wat dan van die heilige gees? As dit n deel van dieselfde God is as die Vader, waarom s Jesus dan nie dat dit weet wat die Vader weet nie?

  Terwyl jy die Bybel verder bestudeer, sal jy baie ander Skrifgedeeltes leer ken wat oor hierdie onderwerp handel. Hulle bevestig die waarheid omtrent die Vader, die Seun en die heilige gees.Psalm 90:2; Handelinge 7:55; Kolossense 1:15.

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 13th July 2009, 09:14
 2. Replies: 1
  Last Post: 19th April 2009, 14:08
 3. Die Drie-Eenheid Lering
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 24
  Last Post: 25th March 2009, 20:50

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •