Berig in Kerkbode dd 23 Junie 2006.

Ek glo nie meer in die god van die kerk nie! Want hy is dood. Ek het dit hierdie week uiteindelik oor my lippe kon kry. Maar laat ek vir jou beduie wat ek bedoel.

My jare lange beste vriend is 地 lid van die Israel-Visie. Ek, 地 predikant in die NG Kerk. Ons verskil dus fel van mekaar oor godsdiens en veral oor politieke kwessies. My vriend (M), is 地 aartsrassis en ek 地 renboogkind wat hart en siel die idee van 地 Nuwe Suid-Afrika gekoop het.

M is tans besig om binne sy geloofsraamwerk 地 geestelike verdieping te ondergaan. 地 Voorbeeld hiervan is die streng onderhouding van 地 Bybelse kalender wat baie verskil van ons gewone kalender. Dit maak dat sy Sabbat elke week op 地 ander dag val. Hy is s ernstig hieroor dat hy sy prokureursfirma op sulke dae sluit. Dan doen hy Bybelstudie en dink na oor sy geloof. En elke week kom peper hy my met sy nadenke, soveel so dat ek deesdae soms wegskram daarvan om hom te sien. Want die debatte raak vir my te intens. Die vrae net te veel. En my geduld met soveel fundamentalisme net te min.

Verlede week het my ongeduld tot uitbarsting gekom. N die soveelste vraag oor wat my beskouing is van hierdie of daardie deel in die Bybel, het ek uiteindelik in radeloosheid my geheime persoonlike bedinksels verwoord: 摘k glo nie meer in die Bybel nie! Ek het dit geskreeu. En ek het dit bedoel. Want ek lees lankal nie meer die Bybel op dieselfde manier as die deursnee-gelowige nie. En ek glo lankal nie meer in dieselfde god as die deursnee-kerklidmaat nie.

Ek sal 地 boek moet skryf om dit te verduidelik, maar in kort kom dit daarop neer dat die god van die kerk 地 kreatiewe samestelling is van onvolmaakte mense wat hulleself met die skyn van volmaaktheid beklee. En hulle gebruik hierdie kreatief-saamgestelde god as 地 skeidsmuur tussen hulle en ander onvolmaakte mense wat nie die vermo het om volmaak voor te kom nie. Baie gelowiges maak aanspraak op die genade wat hierdie god vir hulle het, terwyl hulle ander mense daarvan uitsluit. Net die ander dag moes ek mense se kind doop omdat die predikant van hulle gemeente meen hulle kom te min kerk toe en hy kan daarom nie die simbool van genade aan hulle kind bedien nie. Ek glo nie meer in hierdie god nie.

Ek glo in die God wat erns maak met die w靡eld van 2006. Die God wat mense onvoorwaardelik liefhet. Die God wat mense verander deur vir hulle om te gee. Die God wat vir homoseksuele mense omgee en hulle seksualiteit aanvaar. Die God wat erns maak met wetenskap. Die God wat saam met mense debatteer wanneer hulle oor Hom nadink. Die God wat toelaat dat mense selfs foute kan maak in hulle denke oor Hom. Die God wat verby mense se kleur en tradisies en gebruike kyk. Die God wat kerklike dogmas afbreek en vir mense s: 適yk weer, kyk nuut, ek is die God van 2006. Ek is ook die God van die Bybel, maar nie net van die antieke Bybel nie, ook van die Bybel wat vandag, nog elke dag, geskryf word in die harte van mense wat in ons tyd leef. Ek is nie vasgevang tussen die papiere van 地 boek wat soos 地 afgod in die kerk funksioneer nie.

Ek glo in hierdie God wat ons selfs toelaat om meer as soms ook metafories, en nie net letterlik nie, in Hom te glo. Ek glo in God die Moeder en in God die Vader en ek glo in hulle Kind wat asembenemende mooi dinge ges en gedoen het.

Ek glo in 地 God wat saam met mense huil wanneer hulle seer kry. Ek glo in 地 God wat ons nooit die voorreg sal ontneem om hierdie w靡eld in al sy skoonheid en aakligheid te beleef nie. Die God wat ons toelaat om deur en anderkant krisisse te leef.

Ek glo in 地 God wat ons nie sen met materile goed nie, maar met geestelike waardes, omdat materile goed nooit die barometer van God se teenwoordigheid kan wees nie.

Ek glo in 地 God wie se genade onmeetbaar is en nooit sal weier om 地 kind te laat doop omdat sy ouers te min kerk toe kom nie.

Ek glo in 地 God wat baie name het, omdat sy kinders verskillende behoeftes het.

Ag, ek glo baie dinge oor God, maar ek glo nie meer in die god van die kerk nie en ek glo nie meer in 地 Bybel wat God gevange hou in 地 antieke paradys wat in ses dae geskep is nie.

- NG dominee.

Bron