Naamlys van offisiere en manskappe in slag van Bloedrivier


Met erkenning aan Johann Janse van Rensburg

Hier volg 'n lys van 351 persone van die totale getal van 464 (verwys #) blanke krygers en die 59 kleurlinge wat aan die slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838 deelgeneem het.

Waar moontlik word die persoon se genealogiese nommer ook verskaf. (BRON (verwys ##): Die Bloedrivierse Eeufeesgedenkboek opgestel deur A.C. du Toit en Dr. Louis Steenkamp, die lys is verder bygewerk deur die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika - N-Tvl Tak.)

Hoofkommandant:

Pretorius Andries Wilhelmus Jacobus (verwys nota 1) (b3c1d5e11)

Assistent-HoofKmdt:

Landman Karel Pieter (b2c10)

Kommandante:

Jacobs Pieter DaniŽl (a15b5c3d8e1)
de Lange Johan Hendrik (Hans Dons)(b10c2)
Potgieter Jacobus (Koos)
Erasmus Stephanus
Uys Jacobus Johannes(b1c5d2e4)
Meyer Lucas Johannes

Laerkommandante:

Pretorius Albertus (ook kannonnier)
Erasmus Lourens
Moolman Piet (Rooi Piet)
Fronemann Christoffel Cornelis (b7)

Veldkornette:

Steyn Johannes C
Viljoen Gert
Pretorius Hercules Albertus (Bart)(b3c1d5e14)
van Staden Gert (verwys nota 2)
Lombard Stephanus
Scheepers Jan
Fourie Hermanus
Cowie William (a1)
Labuschagne Casper
Joubert Jan (ook kanonnier)

Godsdiensleiers:

Cilliers Sarel Arnoldus(b2c1d7e4)
du Plessis Jan (ook 'n Veldkornet)
Joubert Pieter J (b10c6d9 moontlik)

Kanonniers:

Rudolph Petrus Johannes (b1c1d2)
Pretorius Gerhardus

Manskappe:

Aucamp Piet
Badenhorst H
Badenhorst P
Bantjes Jan Gerritze (b1c3d3)
Beneke Johannes
Bester Barend Jacobus2 (b4c3d4e3)
Bester Lourens Rasmus (b4c3d4e2)
Bester Paul Michiel (b4c3d4e1)
Bezuidenhout DaniŽl P
Biddulph Thomas Jervis (a1)
Bierman Isak
Biggar Alexander Harvey2 (a1)
Bodes Barend
Bornman Johannes Jurgens (b1c3)
Boshoff Jakobus (Jan)
Botha Ernst Adriaan Lodewyk (b1c7d1e15)
Botha Hendrik
Botha J C
Botha Jan
Botha L
Botha P J
Botha P R
Botha T F
Botha Theunis
Bothma Carel A
Bothma DaniŽl
Breytenbach Chris
Breytenbach Izaak Johannes (b4c1d4)
Breytenbach Jacob Coenraad
Breytenbach Johan Hendrik
Breytenbach Johannes Jacobus
Bronkhorst Johannes Jacob (b6c6)
Bronkhorst Johannes Jacobus (b6c6d4)
Bronkhorst Samuel Johannes (b6c6d9)
Bruwer Eduard Christiaan Dani√ęl (b7c4d12)
Bruwer Hans
Bruyn Piet
Buitendagh Carel Hendrik
Burger Jacobus Johannes
Burger S W
Buys Piet
Claassens Christiaan
Coetzee Cornelis (P-zn)
Coetzer J J
Coetzer Philippus Jeremias
Coetzer Thys
Combrinck G
Cronjť Abraham
Cronjť Piet
Davel Henning
Davel Jan
Dannhauser Thomas Richard (b6)
de Beer C (Snr)
de Beer Abraham
de Beer Christiaan M
de Beer Jan Christiaan
de Beer Johannes A
de Beer Stephanus A (Snr)
de Beer Zacharias Jacobus
de Clercq Abraham
de Clercq Barend
de Clercq C
de Clercq Jacob (b6c3d5)
de Jager Frederick Johannes
de Jager Izak J
de Jager Johannes Wilhelmus (b1c11d5e5)
de Jager Lodewyk
de Lange Adriaan (Jnr)
de Lange Robert
de Wet Kootjie
de Wet P
de Winnaar S
Dreyer C Sr.
Dreyer F
Dreyer I
du Plessis Francois
du Plessis Jan
du Plessis P
du Plooy Hendrik
du Plooy Willem
du Plooy Wouter
du Preez P D
Deysel F
Engelbregt Adriaan
Engelbregt E
Engelbregt Gerhardus
Engelbregt H (jong)
Engelbregt H H (Snr)
Engelbregt Johannes Hendrik
Enslin Johannes Jacobus
Erasmus Antonie
Erasmus Barend
Erasmus Cornelis
Erasmus DaniŽl Elardus
Erasmus Hans
Erasmus Jacobus
Erasmus Pieter Erasmus
Erasmus Stephanus E
Esterhuizen Jan
Ferreira Marthinus Stephanus
Fick Hendrik
Fisher Jan
Fourie Christiaan Erns
Fourie Dirk S
Fourie Hermanus
Fourie Philip1
Garden Kapt. (Engels)
Geers Carel
Giezing Fredrich (a1)
Goosen Marthinus2
Gouws DaniŽl
Gouws Jacob I
Gouws J Marthinus
Gouws P
Greyling Jan Cristoffel (b11c2d3)
Greyling Pieter Jacobus (b11c2d2)
Grobbelaar Nicolaas (b9c11)
Grobbelaar Pieter Schalk (b9c11d2)
Grove Hermanus Gerhardus (b3c9d5)
Hammes Pieter Johannes (b1c2)
Hattingh C
Hattingh Francois (b8c7d4e1)
Hattingh Johannes Dewald
Hattingh Johannes Hendrik (b11c1d2e1)
Herbst M
Heydenreich Cornelis Frederik (b6c2d2)
Human P G
Jacobs GabriŽl Gerhardus Nic (a15b5c3d8e1f7)
Jacobs Pieter DaniŽl (a15b5c3d8e1f2)
Jacobsz Jan
Janse van Rensburg Lukas
Janse van Rensburg Nicolaas M (C-zn)
Janse van Vuren Luckas Gerhardus
Janszen Willem
Jordaan Willem
Joubert Abraham Benjamin
Joubert Gideon
Joubert Jan (Jacs-zn)
Joubert Jan (jnr.)
Joyce Robert (a3)
Kemp G
Kemp Jacobus
Kemp Petrus J
Klaassen P
Klopper H
Klopper Jacobus
Koekemoer C
Koekemoer Marthinus
Kritzinger Lewis
Kruger Jan
Kruger P E
Kruger T J
Laas Cornelius
Laas Mathys
Labuschagne J P
Labuschagne J H (Jan Groen)
Labuschagne Willem Adriaan
Landman A K P (Snr)
Landman Jan (Doringberg)
le Roux D
le Roux Nicolaas (verwys nota 2)
Leech
Liebenberg Christiaan Jacobus (b2bc2d2e2)
Liebenberg Christiaan Jacobus (b2c2d6)
Lindeque G (Snr)
Lindeque Petrus
Lombard Hans
Lombard Hermanus Antonie
Lombard S
Lotter Johannes
Ludick M J
Malan D J J
Malan David D
Malan Jacob Jacobus
Malan Stephanus
Marais Coenraad
Marais Johannes L
Marais Stephanus Abraham
Marcus F
Marť Wynand Wilhelmus (b9c7d7)
Maritz Pieter
Maritz Salomon Gerhardus (b1c8d1e2)
Maritz Salomon Stephanus (b1c8d2e1)
Martens Hendrik Jacobus (a5b1c7)
Martens Jan Thomas (a5b1c6)
Marx Frans (b3c6d4)
Meintjes Albertus Jacobus
Meinties Jacobus William
Meintjes Schalk
Mey Christiaan Lodewyk
Meyer Jacob
Meyer Jan
Meyer Lukas (L-zn)
Meyer Theodorus
Mienie Frederik Christiaan
Mienie J
Moolman I
Muller Christiaan (moontlik a1b5c7d4)
Muller Jan (moontlik a11b2)
Naude Jacob
Naude Philip Jacobus
Naude Francois Paulus
Neethling Hendrik Ludolf
Neethling Schalk Willie
Neethling Willem
Nel Louis J
Nell Theunis Jacobus
Nell Willem GabriŽl
Nortjť Joachim
Oberholzer Jan Albert
Olivier (Lang) Gert
Olivier Ockert
Oosthuizen A
Oosthuizen Jan (J-zn) (verwys nota 2)
Oosthuizen J J (Snr)
Oosthuizen Marthinus Jacobus (b1c4d7e2)
Opperman C
Opperman D
Parker Edward
Pieters Coenraad
Pieterse Frederik
Pieterse H J
Pieterse Nicolaas
Potgieter Cornelis
Potgieter Evert F
Potgieter Hendrik
Potgieter Jurgen
Potgieter Matthys
Potgieter Petrus Hendrik Theunis
Potgieter Theodorus
Pretorius A P
Pretorius Barend
Pretorius Dewald Johannes (b3c1d2e4f4)
Pretorius Gideon
Pretorius Henning Petrus Nicolaas (b3c1d5e12)
Pretorius Marthinus Wessel (b3c1d5e11f1)
Pretorius Nicolaas
Pretorius Petrus Gerhardus (b3c9d7)
Pretorius Petrus Gerhardus (b3c9d7e2)
Pretorius Samuel
Pretorius Willem H
Pretorius Willem Jacobus
Prinsloo Jochemus Johannes Petr (b2c3d6e1f3)
Prinsloo N J
Prinsloo Willem P
Raads D
Raath Philip
Raath Pieter
Raath Roelof
Raatz Gerrit1
Ranger Simon
Reineke Adam
Retief Jacobus
Robbertse I
Robbertse Jan
Robbertse Matthys
Roets Hendrik
Rood
Roos Cornelis J
Roos Gysbert
Roscher P
Roux Dirk
Rudolph Jacobus Andreas (b1c3)
Rudolph Johann(es)Bernard (b1c1)
Rudolph Gerhardus Jacobus (b1c2)
Scheepers Coenraad F(swaer v. Erasmus Smit)
Scheepers Gert
Scheepers H
Scheepers J A
Scheepers Jacobus Johannes
Scheepers Stephanus Johannes
Scheepers M (G-zn)
Scheepers Marthinus
Schoeman Gert
Schoeman Johannes
Schutte Jan Harm Thomas
Slabbert G
Smit Andries Adriaan
Smit Chr. (C-zn)
Smith F
Snyman Coenraad F W (b7c4d9e7)
Snyman J H
Steenkamp Hermanus
Steenkamp Jan Harm (b7c2d3e2)
Steenkamp Piet L
Steenkamp Thomas Ignatius
Steyn Hermanus
Steyn Johannes Christoffel
Steyn Pieter
Strydom D J
Strydom Hendrik
Strydom J
Strydom Pieter Gerhardus
Swanepoel Willem
Swart Marius
Swart Pieter Johannes
Uys Dirk Cornelis (b1c5d2e12)
Uys Jacobus Johannes (b1c5d2e4f3)
Uys Jan C
Uys Petrus Lafras (Piet Hlobane)(b1c5d2e3f4)
van den Berg Hendrik (b1c10d6)
van den Berg Hendrik Stephanus (b1c10d6e3)
van der Berg Isak
van der Merwe Andries
van der Merwe C
van der Merwe Christiaan Pieter (verwys nota 3)
van der Merwe Frederik J
van der Merwe Jan
van der Merwe Josias
van der Merwe L P
van der Merwe Lukas J
van der Merwe M
van der Merwe Willem
van der Schyff D
van der Schyff J D
van Deventer Jan (a1b5c10d6)
van Dyk Joseph
van Dyk Sybrand
van Gass Ferdinand Paul George (b1)
van Gass J F
van Jaarsveld A
van Loggerenberg Hendrik
van Niekerk Izak Andries (b3c7d4e4)
van Niekerk J A P
van Niekerk Pieter Johannes
van Rooyen Cornelis J
van Rooyen Dirk
van Rooyen G T
van Rooyen Gert F
van Rooyen Gert Reinier
van Rooyen I
van Rooyen Lukas
van Rooyen Stephanus
van Schalkwyk Christiaan
van Schalkwyk Gert
van Staden Cornelis
van Staden V C
van Straten Jacob
van Venen D
van Vuuren P
van Zyl Jacobus
Venter Albert
Venter C I
Venter P A
Venter Willem Daniel
Vermaak Cornelis
Vermaak J
Viljoen Christoffel
Viljoen Gideon
Viljoen Johan H
Viljoen M
Viljoen Sarel
Visagie Jan
Visser

Notas:
1. Gewond gedurende die slag van Bloedrivier.
2. Dood gedurende die opvolg operasie om Dingaan te probeer vang op 27 Desember 1838.
3. Slegs lig gewond gedurende die slag van Bloedrivier.

Ander brokkies inligting:

Johann Bernhard Rudolph was van die begin van die trek betrokke met die administrasie en is in 1839 as die eerste Weesheer aangewys en in 1842 as Landros van Pietermaritzburg.

Lucas Johannes Meyer aangestel as die eerste Ontvanger van Inkomste.
William Cowie is die persoon na wie Cowie's Hill naby Pinetown vernoem is.
Thomas Jervis Biddulph was 'n 1820 Settelaar.

Coenraad Snyman was 'n fotograaf. Hy was ook baie groot, so groot dat hy nie perd kon ry nie. 'n Broek van hom is in bewaring by die Gelofte Kerk Museum in PMB.
Hendrik Jacobus Martens is aangestel as die eerste bode van die hof.

# Daar is ook bronne wat verwys na 407 blankes. J.G. Bantjes verwys egter na sowat 464 blanke manskappe uitsluitend die kommandante. Daar is ook bronne wat verwys na sowat 200 swartes wat saam met A.Biggar, E.Parker en R.Joyce aan die geveg kom deelneem het.

## Ander bronne: P.S. de Jongh, Sarel Cilliers; E Smit, Dagboek van Erasmus Smit; J.A. Heese & R.T.J.Lombard, SA Gegeslagsregisters; De Villiers & Pama, Geslagsregisters van ou Kaapse Families; B. Cilliers, Genealogie√ę van die Afrikaner Families in Natal; SABW 1-5; A. Walker, The Great Trek

Bron