Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 30

Thread: Lyding van die Messias

 1. #1
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  54

  Default Lyding van die Messias

  Goeie Dag

  Ek volg al 'n geruime tyd die besprekings op die forum. Op Wendag se tuisblad is 'n briewe afdeling waar Sakkie Spangenberg se mening reflekteer en op hierdie pos van toepasing is.

  Sakkie skryf daar dat volgens Jesaja 52-53 het Jesus nie gekom om vir ons sondes te sterf nie. in Jes 53:5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

  Nou ek is seker nog nie so "geleerd" soos ander op hierdie forum nie maar ek sal graag Sakkie se antwoord hierop wil hę en ek weet nie of hy op die gesels forum pos nie. Aangesien die HERE dan hier deur Jesaja spreek praat hy sekerlik ook nie van Jesus nie, of is dit ook 'n leuen?

  Groetnis

  Pionier

 2. #2
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  54

  Default Re: Lyding van die Messias

  Ek het nou al oor Sakkie Spangenberg se briewe op die tuisblad gepos, volgens Sakkie was daar geen sondeval nie. Wil ek nou graag weet waarom ons as mens dan nie vir ewig leef nie? Indien hy dan lig kan werp op hierdie duistere menslike aspek van ons lewe, ook vir my antwoord op welke wyse hy die ewige lewe gaan beërf aangesien aldus hom die Messias ook maar net 'n besonderse persoon was.


  Groetnis


  Pionier

 3. #3
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,607
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default

  Jesus se vir ons dat hy deur sy Vader gestuur is met 'n ewige boodskap, die mens verwerp die en vermoor Hom, so staan die moordenaars langs die vermoorde en kom tot die besef dat Jesus wel die waarheid kom spreek het, nou word die wonde en sy bloed voorgehou as ons redding om ons gewete te sus?

  Die profeet Jesaja vertel sy mense wat gaan gebeur, hy waarsku hulle wat te wagte is in die toekoms, hy vertel hulle dat Jesus vermoor gaan word en deur sy opstanding, nadat hy wreed vermoor was, daar vir ons redding gaan wees, Jesus moes sy erfsonde kom betaal sodat ons die ewige lewe mag betree. Die opstanding en nie die moord, wonde en bloed is vir ons verlossing van aardse gebondenheid.

  Hoe jammer dat ons vandag steeds nie wil glo wat Jesus aan ons kom oordra het nie. Hieromtrent steek ons soos halsstarrige skape vas.
  Ons behoort egter kennis te neem dat god-Jesus die eerste was wat ons kom ontboei het van suiwer aardsheid, en ons die weg kom wys het na “die hemele”, die Ander Kant, en verbaas dit my dat sovele christene nog in hierdie dag en datum verstard wil vassteek in ‘n Ou Testamentiese begin van onkundige heliosentrisme, waarin die aarde voorgehou word as die middelpunt van die kosmos, en die mens as kroon van God’s kosmiese skepping gesien word ... en, natuurlik, ‘n fisiese hemelbeskouing, ‘n fisiese opstanding, wat nie Jesus se vermagting was nie, ‘n ewige, fisiese lewe, wat Jesus ook nie verkondig het nie, asook ‘n totale fisiese gods- en geloofsbeskouing, waarvan Jesus die Israeliete trag te kom bevry het.
  Ons is ewig, Ons dade is ewig, Ons denke is ewig, Vir altyd, permanent. Ons vleeslike liggaam waarin ons diens doen het 'n raklewe, die lewe gaan egter voort na die einde van die vleeslike liggaam. Dit is die boodskap in die profeet Jesaja se woorde, dit is die belofte wat Jesus ons gebring het.

  Daar is egter ‘n weg van skoonmaak, van uitvee, wegvee, reinig. Jy moet jou naaste liefhę soos jouself! Gaan bedink dit.

  Liefdegroete,
  Stefanus

 4. #4
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  54

  Default

  Jesus se vir ons dat hy deur sy Vader gestuur is met 'n ewige boodskap, die mens verwerp die en vermoor Hom, so staan die moordenaars langs die vermoorde en kom tot die besef dat Jesus wel die waarheid kom spreek het, nou word die wonde en sy bloed voorgehou as ons redding om ons gewete te sus?

  Stefanus

  Nee, dit word wel voorgehou dat deur sy lyding hoef ons nie ewige lyding te ervaar nie. Ek sę nie die Vader het Hom gemartel nie, maar uit Sy liefde het hy dit toegelaat. Daar is egter 'n voorwaarde aan verbonde nl. Ons moet weet en glo dat Hy die enigste is wat ons saak by die Vader kan bepleit.

  Die profeet Jesaja vertel sy mense wat gaan gebeur, hy waarsku hulle wat te wagte is in die toekoms, hy vertel hulle dat Jesus vermoor gaan word en deur sy opstanding, nadat hy wreed vermoor was, daar vir ons redding gaan wees, Jesus moes sy erfsonde kom betaal sodat ons die ewige lewe mag betree. Die opstanding en nie die moord, wonde en bloed is vir ons verlossing van aardse gebondenheid.
  Jes 53: 5 : Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

  Lees mooi Stefanus "en deur sy wonde het daar vir ons verlossing gekom"  Ons is ewig, Ons dade is ewig, Ons denke is ewig, Vir altyd, permanent. Ons vleeslike liggaam waarin ons diens doen het 'n raklewe, die lewe gaan egter voort na die einde van die vleeslike liggaam. Dit is die boodskap in die profeet Jesaja se woorde, dit is die belofte wat Jesus ons gebring het.
  Hier verskil ek ver van jou, Lees asb mooi ek gaan dit baie kort stel: slegs 'n wedergeborene is vir ewig, ek sę die mens is drieledig, vlees, siel en gees. As jy gebore word het jy vlees en siel, die Gees ontvang jy sodra jy wedergebore word in God. Die vlees is die houer van die siel en die siel die houer van die Gees. Selfs Jesus het as volwassene eers in sy 40 dae in die woestyn eers sy Gees van God ontvang. Daarna kon satan hom nie laat swig nie.
  Hoe ontvang jy die Gees? Jy is vrygekoop deur Jesus se lyding, sy marteling het gemaak dat jy jouself nie hoef te martel( die Ou-testament praat van "vas") nie. Jy kan deur te glo in Hom bevry word van jou sonde. Sodra jy vry(gereinig) is is daar plek in jou siel vir die Gees van God. Eers dan is jy broer van Jesus in God.

  Die ewigheid is bewerk deur die opstanding van Jesus, die finale oorwinnning oor die dood(satan). Anders sou daardie Gees wat in jou woon bloot teruggekeer het na God, jou siel sou dus velore wees.
  Onthou ook dat as jy nog nie die Gees ontvang het nie daar ruimte is vir enige god en slefs satan om jou siel te bewoon.

  Groetnis

  Pionier

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Lyding van die Messias

  Pionier.

  Jesaja 52 en 53 vorm die basis vir jou siening dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Hierdie gedeeltes het egter nie betrekking op Jesus, wat nog moes kom nie. Jy sal let dat Jesaja se vertelling daarop dui dat die dienaar reeds deurboor is ten tye van die mededeling.

  Wil Vosloo (professor in Ou Testament, UP), Jasper Burden (prof. Ou Testament, UNISA), Piet Venter (prof. Ou Testament, UP) Gert Prinsloo (Senior Lektor, Semitiese Tale, UP), Phil Botha (Sen. Lektor, Semitiese Tale UP), Herrie F van Rooy (prof, Ou Testament, PU vir CHO), Rassie Smith (Prof. Bybelkunde, PU vir CHO) en Francois Swanepoel (Direkteur, C B Powel Bybel-sentrum, UNISA) het in 1993 Die Bybel in Praktyk uitgegee.

  Ek plaas vir jou die kommentaar van hierdie swaargewigte.

  Die dienaar, instrument van verlossing.

  52:13 - 54:17. In hierdie gedeelte besef Israel vir die eerste keer wat dit beteken om dienaar vir die Here te wees. Dit beteken om instrument van verlossing te wees. Deur die lyding van Israel laat God sy nuwe verlossingswerk tot stand kom. God se liefde vir Israel is onverganklik, hulle kan op hom vertrou.
  Die dienaar wat deurboor is, is Ballingskapsisrael. Hierdie gedeelte word verkeerdelik aangebied as basis vir die Evangelie van die Dood wat sy saligheid in die moord op die Christus soek. Hier volg 'n verdere verduideliking uit Die Bybel in Praktyk.

  52:13 - 53:12 Die lyding van die dienaar en die verlossing van baie.

  Hierdie is een van die gedeeltes in die Ou Testament waaroor die meeste geskryf is. Dikwels word die verwysings na die lyding van 'n onskuldige direk op Christus van toepassing gemaak. Maar ook hier geld die waarskuwing dat ons nie profetiese uitsprake moet lees as toekomvoorspelling nie. In die eerste plek moet hierdie gedeelte gelees word binne sy eie historiese en literęre konteks.

  Die dienaar is hier, soos ook elders in Deuterojesaja, Ballingskapsisrael. Die wat gereed staan om uit te trek uit Babel word enersyds verseker van hulle spesiale plek in God se raadsplan (52:13-15 en 53:11-12). Andersyds bely die bannelinge dat hulle nou vir die eerste keer die rol van Ballingskapsisrael verstaan. Dit moet in gedagte gehou word dat die Judeërs wat op die punt staan om uit Babel weg te trek, reeds die tweede geslag in ballingskap was. Die meeste van die oorspronklike ballinge, hulle wat moes boet vir die wandade van die volk, het reeds gedurende die sewentig jaar van ballingskap gesterf.
  Ek vertrou dat die misverstand uit die weg geruim is.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

  Ns. Sakkie skryf nie op hierdie forum nie. Hy soek ook maar na antwoorde.

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Lyding van die Messias

  Die vraag is nou: "Wie is verantwoordelik vir die Christus se leiding en waarom moes Hy vermoor word?"

  Ons soek eers die rede waarom die komplot gesmee is om die Christus te vermoor.

  Johannes 11.

  47 En die owerpriesters en die Fariseërs het die Raad byeengeroep en gesę: Wat sal ons doen?--want hierdie man doen baie tekens.

  48 As ons Hom so laat begaan, sal almal in Hom glo; en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem.
  Die Christus raak 'n probleem. As sy gewildheid verder toeneem gaan die Romeine ingryp en voor die voet vermoor, soos hulle alle rebellies hanteer. Rebelle teen die Romeinse Ryk is lewend aan 'n doodskruis vasgespyker. Die doel daarvan was om die rebel in 'n pynlike en uitgerekte dood in die openbaar te laat sterf as 'n uitdruklike boodskap aan wie ookal dieselfde idees mag koester.

  Maar nou, hoe gemaak met hierdie Christus, want as hy aanhou met sy leringe gaan die Romeine op een of ander stadium ingryp, tot die hele volk se nadeel.

  Matthéüs 26.

  3 Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk bymekaar in die paleis van die hoëpriester wat Kájafas genoem word,

  4 en hou saam raad om Jesus met lis gevange te neem en om die lewe te bring.
  Die moord is beplan op 'n kerkraadsvergadering. Ons weet dus nou wie agter die moord sit. Dit is die kerkraad van die tyd.

  Markus 14.

  55 En die owerpriesters en die hele Raad het getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood te maak, en hulle het niks gevind nie;

  56 want baie het vals teen Hom getuig en die getuienisse was nie eenders nie.

  57 En sommige het opgestaan en vals teen Hom getuig en gesę:

  58 Ons het Hom hoor sę: Ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in drie dae 'n ander een opbou wat nie met hande gemaak is nie.
  So desperaat was die kerkraad om die Christus te vermoor dat hulle valse getuienis opgestapel het.

  Die inisiëerders van die komplot om die Christus te vermoor is nou geopenbaar. Dit is die kerkraad van die tyd. Die motief is ook in die Bybel aangedui. Hulle het gevrees dat die Romeine sou ingryp en voor die voet kruisig.

  Ons het dus nou die moordenaars identifiseer sowel as die motief. Ons kort egter nog bewyse.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Lyding van die Messias

  Die owerpriesters het die Christus se aanhang onder die volk gevrees, maar was tog vasbeslote om Hom te vermoor. Kájafas, was daardie jaar hoëpriester. Hy had egter 'n plan. Gegewe sy posisie as hoëpriester, was hy gemagtig om 'n profesie uit te vaardig.

  Johannes 11

  49 En een van hulle, Kájafas, wat daardie jaar hoëpriester was, sę vir hulle: Julle weet niks nie

  50 en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie.

  51 En dit het hy nie uit homself gesę nie; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe.

  52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg.

  53 Van dié dag af het hulle toe saam beraadslaag om Hom om die lewe te bring.
  So gesę so gedaan. En hier word die leuen gebore wat vir 2 000 jaar sou beweer dat Kájafas en sy raad vir die Christus om my ontwil vermoor het.

  Die moordplan is nou geformuleer en nou moet dit ten uitvoer gebring word.

  54 Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode gewandel nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn, na 'n stad met die naam van Efraim. En daar het Hy vertoef met sy dissipels.

  55 En die pasga van die Jode was naby; en baie het uit dié landstreek na Jerusalem opgegaan voor die pasga om hulle te reinig.

  56 En hulle het Jesus gesoek; en terwyl hulle in die tempel staan, sę hulle vir mekaar: Wat dink julle, sal Hy nie na die fees kom nie?

  57 En die owerpriesters en die Fariseërs het ook 'n bevel gegee dat as iemand wis waar Hy was, hy dit moes bekend maak, sodat hulle Hom gevange kon neem.
  Hulle sou Hom inwag wanneer Hy vir die pasga na die stad sou kom.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Lyding van die Messias

  Daar is egter nog 'n party by die moordkomplot betrokke. Dit is Satan homself.

  Johannes 13

  2 En gedurende die maaltyd--die
  duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai--


  27 En nadat hy die stukkie geneem het, het die
  Satan in hom ingevaar. En Jesus sę vir hom: Wat jy doen, doen dit haastig.
  Lukas 22

  1 EN die fees van die ongesuurde brode, wat pasga genoem word, was naby.

  2 En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees.

  3 En die
  Satan het in Judas gevaar, wat Iskáriot genoem word en wat uit die getal van die twaalf was.

  4 Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en hoofde beraadslaag hoe hy Hom aan hulle kon oorlewer.

  5 En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee.

  6 En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om Hom sonder oproer aan hulle oor te lewer.
  Die kerkraad van die tyd hou 'n opvolg vergadering. Hierdie keer het Satan ook sitting deur Judas Iskariot.

  Die moordenaars is dus, die owerpriesters en hulle raad, in samewerking met Satan.

  Die plan word in werking gestel en Johannes 18 bevestig dat die moordenaars se plan tot die letter uitgevoer is.

  12 EN die afdeling en die owerste oor duisend en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en Hom geboei;


  13 en hulle het Hom weggelei, eers na Annas; want Hy was die skoonvader van Kájafas wat daardie jaar hoëpriester was.

  14 En dit was Kájafas wat aan die Jode die raad gegee het dat dit voordelig is dat een man vir die volk sterwe.
  Dit gaan my verstand te bowe dat Kájafas se vals profesie vandag nog deur die kerk in stand gehou word. Naamlik dat die Christus vir die volk (dit is nou veronderstel om my en jou in te sluit) sou sterwe. Ek verwerp hierdie dogmatiese snert met die minagting wat dit verdien.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Lyding van die Messias

  'n Verdere gevolg van Kájafas se vals profesie, is dat die moord op die Christus ewe vroom aangebied word as 'n sondoffer om 'n toornige God te paai. By implikasie is God dan saam met Kájafas en Satan aandadig aan die moord. Dit is 'n bisare situasie.

  Het die Vader die Christus gestuur om vermoor te word, om sy eie toorn te paai? Wat was die Christus se woorde?

  Matthéüs 21

  37 Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en gesę: Hulle sal my seun ontsien.

  38 Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesę: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem.
  Markus 12

  6 Hy het toe nog een seun gehad, sy geliefde, en hom die laaste na hulle gestuur en gesę: Hulle sal my seun ontsien.

  7 Maar daardie landbouers het by hulleself gesę: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak, en die erfdeel sal ons s'n wees.
  Lukas 20

  13 Toe sę die eienaar van die wingerd: Wat sal ek doen? Ek sal my geliefde seun stuur; miskien sal hulle ontsag hę as hulle hom sien.

  14 Maar toe die landbouers hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer en gesę: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak, sodat die erfdeel ons s'n kan wees.
  Evangelie van Thomas

  65 Then the master sent his son and said, "Perhaps they will respect my son".

  Since the farmers knew the son was the heir to the vineyard, they seized him and killed him.
  Die Vader het dus nie sy Seun gestuur om vermoor te word nie.

  Wie ore het om te hoor.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #10
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  54

  Default Re: Lyding van die Messias

  Quote Originally Posted by Die Ou Man View Post
  'n Verdere gevolg van Kájafas se vals profesie, is dat die moord op die Christus ewe vroom aangebied word as 'n sondoffer om 'n toornige God te paai. By implikasie is God dan saam met Kájafas en Satan aandadig aan die moord. Dit is 'n bisare situasie.

  Het die Vader die Christus gestuur om vermoor te word, om sy eie toorn te paai? Wat was die Christus se woorde?

  Matthéüs 21

  37 Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en gesę: Hulle sal my seun ontsien.

  38 Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesę: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem.
  Die Vader het dus nie sy Seun gestuur om vermoor te word nie.

  Wie ore het om te hoor.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

  DOM

  Dankie vir jou navorsing en insigte,

  Nou kom ons by die vraag: Hoekom het die Vader toegelaat dat dit met Sy Seun gebeur. Sou dit bloot wees sodat die wederopstanding kon plaasvind? Sou God dan nie 'n makliker pad gekies het vir sy seun nie?

  Groetnis

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •