Results 1 to 10 of 10

Thread: Bespreking - Die Onbekende God.

 1. #1
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,607
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Bespreking - Die Onbekende God.

  Die skrywer van Die Brief aan Diognetus vertel dat hy van die Apostels van Jesus geleer het en as dissipel die boodskap verkondig.

  Die Brief aan Diognetus is bedoel om heidene meer inligting oor die Chris-telike godsdiens te gee en hulle te oorreed om Christene te word.

  Geagte Diognetus, ek sien dat jy baie graag meer van die godsdiens van die Christene wil weet. Jy vra ook baie duidelike en presiese vrae: Wie is die God in wie hulle glo en hoe aanbid hulle Hom? Jy wonder ook hoekom hulle nie omgee vir dinge wat vir die wreld baie belangrik is en hoekom hulle glad nie bang is om dood te gaan ne, hoekom hulle dink die gode waaraan die Grieke glo, bestaan nie, en hoekom hulle nie aller-hande bygelowige dinge doen soos die Jode nie. Jy wonder ook hoekom hulle so lief is vir mekaar en hoekom hierdie nuwe groep mense of hierdie ander manier van lewe juis nou ontstaan het en nie vroer nie. Ek is baie bly dat jy so baie in die Christendom belang stel en ek vra vir God - Hy wat ons help om te praat n om te luister - om my te help om s te praat dat dit wat jy hoor, soveel moontlik tot jou voordeel sal wees, en om jou te help om s te hoor dat ek nie sal spyt wees oor dit wat ek gaan s nie.
  Dit is belangrik dat jy eers ontslae moet raak van enige vooroordeel wat daar in jou gedagtes mag wees. Jy moet ook glad nie op jou nor-male manier dink nie, want dit mislei jou net. Jy moet as't ware 'n nuwe mens word; iemand wat voor begin; iemand wat - soos jy self erken het - na 'n nuwe boodskap luister.
  "n nuwe mens word:" 'n Mens kry dieselfde gedagte in die Nuwe Testament in Efesirs 4:20-24 en Kolossense 3:10.

  Verder, dink ek, wil jy baie graag hoor hoekom die Christene nie vir God op dieselfde manier as die Jode aanbid nie.
  Die Grieke wys dat hulle onkundig is, want hulle bring offers aan gode wat nie besef wat rondom hulle aangaan nie, gode wat doof is. Die Jode moet besef hulle maak dieselfde soort fout: hulle dink God het die goed nodig wat hulle vir Hom gee, maar hulle moet liewer besef dat dit 'n onnosel ding is om te doen; dit is nie godsdiens nie. Nee, God wat die hemel en die aarde en alles daarin gemaak het, gee vir elkeen van ons wat ons nodig het. Hy het self nie behoefte aan enigiets nie. Hy gee dit dan self vir die mense wat dink hlle gee dit vir Hom! Die Jode dink hulle bring vir God offers deur bloed en vet en brandoffers, en dat hulle Hom deur sulke tekens van respek vereer. Maar vir my lyk hulle maar presies dieselfde as die Grieke wat dieselfde soort respek aan dowe afgode betoon. Die Grieke dink hulle bring offers aan die gode, maar die gode kan nie besef dat hulle geer word nie! Die Jode dink hulle bring offers aan God, maar Hy het niks van hulle nodig nie!
  Verder dink ek nie dit is nodig dat ek jou vertel van al die ander goed wat die Jode glo nie: hoe behep hulle is met wat hulle mag eet en nie mag eet nie, hulle bygelowigheid oor die Sabbat, hoe hulle oor die be-snydenis spog, hoe skynheilig hulle oor die vas en die Nuwemaansfees is. Al di goed is belaglik en nie die moeite werd om oor te praat nie.
  Die Jode dink party goed wat God vir die mense gemaak het om te gebruik, is gemaak met 'n goeie doel, maar hulle verwerp ander goed en s dit is onbruikbaar en onnodig. Dit is mos heeltemal verkeerd! Verder vertel hulle leuens oor God en s Hy s 'n mens mag nie
  iets goeds op die Sabbat doen nie. Dit is mos goddeloos! Hulle vermink hulle liggame en dan spog hulle en s dit is 'n teken dat God hulle gekies het. Dit is mos belaglik! Asof God hulle nou op 'n spesiale manier liefhet omdat hulle dit doen!

 2. #2
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,607
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default

  In die vorige stuk sien ons dat hierdie vroe Christene nie veel gedink het van die rituele van die Jode nie.

  Hier gaan die skrywer voort:

  Dan hou hulle nog ook gedurig die sterre en die maan dop sodat hulle die maande en dae stiptelik kan nakom. Dit is God wat die seisoene bepaal, maar hulle verdeel dit soos hulle lus het - party is feeste en ander is tye om te rou. Wie sal ooit dink dat dit 'n bewys van godsdienstigheid is? Nee, dit is eerder 'n teken van onnoselheid! Ek dink jy het nou genoeg by my geleer om te besef dat die Christene reg optree as hulle niks te doen wil h met die onnoselheid van die Grieke en die Jode nie - en dan ook spesifiek nie met die bemoeisiekheid en die arroganse van die Jode nie.
  Christene verskil nie van ander mense oor die plek waar hulle bly of hulle taal of gewoontes nie. Hulle bly nie iewers anders in hulle eie stede nie; hulle praat nie een of ander vreemde taal nie; hulle leef nie op 'n snaakse manier nie. Dit wat hulle glo, is nie deur die intelligensie of verstand van mense uitgedink wat daarvan hou om nuwe goed uit te dink nie. Hulle hou hulle ook nie soos party ander mense besig met menslike leerstellings nie. Hulle bly in Grekse en in nie-Griekse stede, soos dit be-skik word, en wat klere en kos en ander dinge betref, het hulle dieselfde gewoontes as die mense wat daar woon. En tog is de manier waarop hulle lewe wonderlik en eenvoudig buitengewoon!
  Hulle bly in hulle eie vaderlande, maar asof hulle buitelanders is. Soos goeie burgers neem hulle aan alles deel, en tog moet hulle baie swaarkry verduur asof hulle vreemdelinge is. Enige vreemde land kan hulle va-derland wees, en tog is enige vaderland vir hulle soos 'n vreemde land. Hulle trou soos al die ander mense; hulle kry kinders, maar hulle raak nie van hulle kinders ontslae nie.
  Hier word ons daarop gewys dat Christene nie uit een "bloedlyn" kom nie, soos wat die Jode verkondig het nie, soos wat daar sekere groepe dit nog steeds doen nie.

  Was daar enige mens wat enigsins verstaan het hoe God is voordat Christus gekom het? Of aanvaar jy die le en onnosel dinge wat die verwaande filosowe s?
  As enige van die dinge wat sulke filosowe s, waar is, kan 'n mens mos enigiets anders wat deur God gemaak is, ook as God beskou. Nee, dit is alles sommer 'n klomp
  overblindery en bedrog van skelms! Geen mens het God ooit gesien of vanself geken nie. God self het vir mense kom wys hoe Hy is. Vr die mense wat in Hom glo, het Hy gewys hoe Hy is. Dt is die enigste moontlike manier om God te leer ken. God is die Meester en die Maker van die heelal. Hy het alles gemaak en dit gerangskik soos wat Hy dit wou h. Hy was nie net vir die mense goed nie; Hy was ook baie geduldig met hulle. S was Hy nog altyd; so is Hy en so sal Hy altyd wees: liefdevol en goed en nie haatdraend nie en waar. Ja, nt Hy is goed. Hy het 'n groot plan bedink, 'n plan wat te won-derlk is om in woorde te beskryf. Di plan het Hy net vir sy Seun vertel. So lank as wat God se wyse plan 'n geheim was en Hy dit vir Homself gehou het, het dit miskien gelyk of Hy ons ignoreer en glad nie in ons be-lang stel nie. "Maar toe het Hy sy plan bekend gemaak deur sy Seun vir wie Hy lief is, en gewys wat Hy van die begin af gereedgemaak het. Toe het Hy dit alles op een slag vir ons gegee. Ons het al die wonderlike dinge wat Hy vir ons gegee het, gekry. Ons het gesien en verstaan. Wie van ons sou dit ooit verwag het?
  Alhoewel God self reeds alles saam met sy Seun beplan het, het Hy ons toegelaat om te doen wat ons wil totdat sy Seun na die wreld sou kom. Ons is meegesleur deur ons drange, heeltemal oorgegee aan ons sondige begeertes. God het dit beslis nie toegelaat omdat Hy bly was oor ons sonde nie, maar omdat Hy met ons geduldig was. Hy het nie daardie vorige tydperk van sonde goedgekeur nie. Nee, Hy was besig om 'n nuwe tydperk te skep: 'n tydperk waarin ons verhouding met Hom reg sou wees. Vr Christus gekom het, het die dinge wat ons self gedoen het, gewys dat ons nie goed genoeg is om die ewige lewe te kry nie. Maar toe was God goed vir ons; H het ons goed genoeg gemaak! Nadat ons vroer duidelik gewys het dat dit vir ons onmoontlik is om op ons eie in die koninkryk van God in te gaan, het God dit vir ons moontlik gemaak.

 3. #3
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,607
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default

  Die skrywer vertel ons hier hoe om Christen te wees, duidelik is daar geen Joodse rituele betrokke soos gegee deur die god van Abraham nie, slegs dit wat die Almagtige van ons verwag soos wat Jesus vir ons beskryf het.

  As jy ook graag hierdie geloof van die Christene wil aanvaar, moet jy heel eerste die Vader goed leer ken. Jy moet weet: God was lief vir die rnense. Ter wille van hlle het Hy die wreld gemaak. Vir hulle het Hy in beheer gestel van alles op aarde. Aan hulle het Hy logika en verstand gegee. Net vir hulle het Hy die vermo gegee om na Hom op te sien. Vir hulle het Hy na sy beeld gemaak. Na hulle het Hy sy unieke Seun gestuur. Aan hulle het Hy die koninkryk beloof wat in die hemel is en Hy sal dit vir di gee wat vir Hom lief is.
  As jy dit alles begryp, kan jy dink hoe ongelooflik bly jy daaroor sal wees? Of hoe lief jy vir Hom sal wees wat eerste vir jou op so 'n wonder-like manier liefgehad het? Wanneer jy Hom liefhet, sal jy Hom begin naboots en begin goed wees vir ander mense. Moenie verbaas wees as ek s 'n mens kan vir God naboots nie. Dit is moontlik omdat God wil h dit moet gebeur.
  Om gelukkig te wees beteken nie om oor ander mense baas te speel nie; ook nie om meer te wil h as die mense wat swakker is as jy nie; ook nie om ryk te wees en om die mag te h om jou minderes te onderdruk nie. Nee, dit is nie hoe 'n mens vir God kan naboots nie. Sulke dinge pas glad nie by sy Koningskap nie. Mense wat vir God naboots, tree heeltemal anders op: hulle help ander mense wanneer hulle swaarkry. Wanneer hulle goed daaraan toe is, is hulle gewillig om di wat minder het, te help. Wanneer ander mense iets nodig het, gee hulle vir hulle van die goed wat hulle self by God gekry het. Hulle word as't ware God vir daardie mense.

  Wanneer jy God werklik leer ken het, sal jy besef dat Hy in die hemel woon, alhoewel jy nog op die aarde is. Dan sal jy die geheime van God vir ander mense begin vertel. Dan sal jy lief wees en respek h vir die mense wat bereid is om gestraf te word omdat hulle weier om God te verlon. Dan sal jy die bedrog en foute van die wreld veroordeel. Hoekom? Want dan begryp jy hoe wonderlik lewe in die hemel regtig is en dink jy niks van die kamstige dood hier op aarde nie. Nee, dan is jy bang vir die regte dood - die dood wat wag op almal vir wie God sal oordeel om vir altyd in die vuur van die hel te brand, die vuur wat die mense wat daarin beland, vir altyd sal straf. Dan sal jy die mense bewonder wat aan God gehoor-saam wil wees en daarom bereid is om hier op aarde 'n vuur te trotseer wat net vir 'n rukkie brand. Ja, wanneer jy besef daar is 'n ander, ewige vuur, sal jy dink mense wat bereid is om op aarde verbrand te word, is baie gelukkig...
  Ons moet God se boodskap aanvaar en ons eie maak:
  Kennis moet vir jou wees soos jou hart wat klop en jou aan die lewe hou. Jy moet God se boodskap oor die waarheid regtig begryp. Dit moet vir jou die lewe wees! As dt die boom is wat jy laat groei en die vrugte wat jy pluk, sal God altyd vir jou goeie dinge gee, dinge waarvan Hyself hou. Die slang kan nie daaraan raak nie. Bedrog kan dit nie laat sleg word nie. Dn word Eva nie verlei nie; inteendeel, die maagd kan vertrou word.
  Dn word Eva nie verlei nie; inteendeel, die maagd kan vertrou word.
  Vir die wat ore het om te hoor........

  Groete,
  Stefanus.

 4. #4
  Member Pionier's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Boerland
  Posts
  141
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  54

  Default Die Boerevolk se Geloof

  Na intieme bestudering van DOM so lering en dit wat op wendag se voorblad is bring julle my tot die volgende gevolgtrekking: die Bybel behalwe Genesis 1 en Opnebaring is van toepassing op Isreal. Jesus is na Isreal gestuur om hulle bymekaar te maak. Waar laat dit die Boerevolk??Redding-loos maw.

  Beteken dit God die Skepper gaan soos wat hy Jesus vir Isreal gestuur het ook vir ons 'n Redder stuur? is dit wat DOM bedoel by Siener se "vrouw".Die nuwe "tyding"(geloof)?

  Groetnis

  Pionier

 5. #5
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,607
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Re: Die Boerevolk se Geloof

  Quote Originally Posted by Pionier
  Na intieme bestudering van DOM so lering en dit wat op wendag se voorblad is bring julle my tot die volgende gevolgtrekking: die Bybel behalwe Genesis 1 en Opnebaring is van toepassing op Isreal. Jesus is na Isreal gestuur om hulle bymekaar te maak. Waar laat dit die Boerevolk??Redding-loos maw.

  Beteken dit God die Skepper gaan soos wat hy Jesus vir Isreal gestuur het ook vir ons 'n Redder stuur? is dit wat DOM bedoel by Siener se "vrouw".Die nuwe "tyding"(geloof)?

  Groetnis

  Pionier
  Nee nie "redding-loos" nie, die Vader het sy Seun eerstens vir die Jode gestuur en ook vir ons, die boodskap wat Jesus vir ons gebring het was vir almal gewees.

  Rev 14:6 En ek het n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.
  Jesus het die ewige evangelie kom verkondig.

  1Co 3:2 Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,
  Die tyd gaan kom wanneer ons die "ou" evangelie afsterf en die een wat Jesus gebring het aanvaar, dat ons in staat gaan wees vir die vaste spys, die "nuwe "tyding" deur die "vrouw", alle verwagtinge is dat die hier by die Boer gaan plaasvind.
  Is jy bereid om die sprong te maak?

  Liefdegroete,
  Stefanus

 6. #6
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  47

  Default Re: Bespreking - Die Die Onbekende God.

  Hi Almal

  Hieronder 'n stukkie oor "Die Onbekende God"

  Unknown God

  In addition to the twelve main gods and the innumerable lesser deities, ancient Greeks worshiped a deity they called Agnostos Theos, that is: the Unknown god. In Athens, there was a temple specifically dedicated to that god and very often Athenians would swear "in the name of the Unknown god" (Νή τόν Άγνωστον Ne ton Agnoston).[1] Apollodorus, Philostratus and Pausanias wrote about the Unknown god as well.[2] The Unknown god was not so much a specific deity, but a placeholder, for whatever god or gods actually existed but whose name and nature were not revealed to the Athenians or the Hellenized world at large.

  According to a story told by Diogenes Lartius, Athens was once in the grips of a plague and desperate to appease the gods with the appropriate sacrifices. Thus Epimenides gathered a flock of sheep to the Areopagus and released them. The sheep roamed about Athens and the surrounding hills. On Epimenides' suggestion wherever a sheep stopped and lay down a sacrifice was made to the local god of that place. Many of the gardens and buildings of Athens were indeed associated with a specific god or goddess and so the appropriate altar was constructed and the sacrifice was made. However, at least one, if not several sheep led the Athenians to a location that had no god associated with it. Thus an altar was built there without a god's name inscribed upon it.


  [edit] Paul at Athens
  According to the book of Acts, contained in the Christian New Testament, when the Apostle Paul visited Athens, he saw an altar with an inscription dedicated to that god, and began to proselytize to the Athenians:

  22Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said: "Men of Athens! I see that in every way you are very religious. 23For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription: TO AN UNKNOWN GOD. Now what you worship as something unknown I am going to proclaim to you. 24"The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. 25And he is not served by human hands, as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. 26From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth; and he determined the times set for them and the exact places where they should live. 27God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. 28'For in him we live and move and have our being.' As some of your own poets have said, 'We are his offspring.' 29"Therefore since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stonean image made by man's design and skill. 30In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. 31For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead."

  Acts 17:22-17:31, (NIV)
  A reference to what has been called the "Epimenides paradox," in the New Testament Epistle to Titus 1:12 has been taken to confirm the Apostle Paul's familiarity with Epimenides, although the authorship of that letter is disputed.

  Groete

 7. #7
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  63

  Default Re: Die Boerevolk se Geloof

  Quote Originally Posted by Pionier View Post
  ... Waar laat dit die Boerevolk??Redding-loos maw....
  Hallo Pionier,

  Om alles in 'n neutedop saam te stel en te vereenvoudig is maklik vir party en moeilik vir andere om te verstaan, of moelik vir party en maklik vir andere, want ons is almal op verskillende vlakke en totaal aangewese op 'n eie siening, tereg so weens die sleutel tot alles genaamd "vrye wil".

  Die vraag wat jy dus hier opper is van kardinale belang en uiters treffend, want waar laat al hierdie kennis ons? Om samevattend te wees, sou ek die toekoms van die Boer sien as begin punt van die herstel van die Ewige Evangelie... hierdie Ewige Evangelie was... is... en sal altyd wees... het nog nooit weg gegaan nie, is nog altoos daar en sal ewigdurend bly... Om dus byvoorbeeld die gelykenis van die Waterdraer (Boer) van Jesus te verstaan moet die Hemele en alles daaruit verstaan worre, en die Boer gaan dit aan die wereld uitbring of weer herstel wanneer die dogmatiek van dinge soos ekonomie, politiek en veral godsdiens ontslae geraak is van. Let wel ek verwys na godsdiens, nie GELOOF nie... godsdiens is aards mens gemaakte dinge, geloof is iets wat geen aardse mens kan maak of besit soos 'n tasbare ding nie, godsdiens egter bestaan in vervele vorme uit alle nasies en tale, en verwar algar met die dogmatiek want dis aardse mens gedrewe, met ten doele enige en alle vorme van hebsug.

  Wanneer gekonfronteer word met godsdiens, is my antwoord altyd die selfde... ek glo nie in God nie! want vir my om te wil "glo" in God is myns insiens 'n absolute vernederende belediging teenoor my Hemele Ouers. Jesus het my geleer dat "net soos op die aarde, net so ook in die Hemele" Ek staan nie buite die heelal en in wese God se skepping en kyk daarna en "glo" dan daarin nie! Jy staan mos nie apart daarvan nie! Jesus het my geleer dat die Koninkryk van die Hemele is binne-in my, en dus is ek net so deel van God, as wat God deel is van my, is ek net so deel van die heelal soos die heelal deel van my, vandaar Jesus wat seg "Ek is Een met die Vader, en die Vader is Een met My". Ek "glo" dus nie in God nie, want ek glo nie eers in die tandmuis nie... Die verskil is:: ek KEN my Hemelse Ouers, want as kind van God kom ek van die Hemele af, sien myself as 'n wese (being) tans in menslike (human) vorm en wanneer ek hierdie trui (aardse liggaam) uittrek (sogenaamd sterwe) dan is ek vry van die huis van klei (leef nie net een keer en wag dan vir die oordeel nie!) en na afsterwe neem ek weer my verheerlikte goddelike gestalte aan want alle kinders van God beginnende by Vader Adam en Moeder Eva is geskape in 'n Hemelse verheerlike Liggaam geskape na die ewebeeld en gelykenis van Godhoof. Hoe Ken ek my Hemelse Ouers? Maklik! elkeen van ons het 'n aardse vader en moeder, onteenseglik, anders was jy nie gebore nie... geeneen kan my vertel of bewys dat my aardse vader en moeder nie my ouers is nie, inteendeel so 'n gedagtenis sal uitgemaak word as belaglik, of hoe? Nou as ek so onteenseglik sterk staan in die wete dat my aardse ouers my ouers is, hoekom moet ek dan "glo" daar is 'n sogenaamde een Hemelse God, dit kan tog mos nie? almal reken ons gaan na hierdie lewe dalkies die ewige lewe beerwe... as jy nie 'n verheerlikte Hemelse liggaam het of as entiteit bestaan in geesteklike vorm nie van die grondlegging af nie, dan hoe wil jy voortbestaan na hierdie lewe? Waar kom die "lewe" binne in jou wat jou as aardse mens lewend maak vandaan dan? Dus as geestelike entiteit MOET ek dus ook Geestelike Ouers he, anders hoe bestaan jy? As jy dit nie kan insien nie, dan is jy nog vasgevang deur godsdiens, en moet losbreek deur te onderskei tussen godsdiens en geloof. Wanneer 'n aard mens weg beweeg van godsdiens en deur diepe innerlike gewaarwordinge tot die besef kom dat ons Goddelike Ouers het in die Hemele, dan "glo" mens nie meer nie, mens WEET! Ek weet al vandat ek gebore is, het nog nooit geglo nie, dit was nie nodig nie... Glo jy in Vader Kersfees? Wel, dit staan geskrywe dat as 'n man 'n boom afkap, dit in sy huis neem, dit met wierook en mirre behang en dan aanbid, dit afgode diens is aan die geld god mammon, klink bekend of hoe?

  Die Ewige Evangelie is nie iets nuuts nie, was deur derduisende aardse mense geken, geweet en was daarvoor gedood soos ketters op brandstapels en ons voorouers as Boere het ook die verskil geken. Hulle het as "vry" mense weggevlug van die kolonialistiese hebsugtige godsdienstige samelewings, en is die wildernis in, sonder dogma en vry,, want mens het nie 'n lisensie nodig om 'n perd te ry nie, of 'n boete om hom verkeerd te parkeer nie, of 'n permit om hom vol te maak nie, of om hom te besit nie... klink bekend of hoe? perd, geweer, huis, plaas... hoe stem mens vir enige stelsel as jou Goddelike Ouers nie deel daarvan uitmaak nie? Myns insiens sedert 1902 bestaan dit in hierdie land nie meer nie... plek gemaak vir kolonialisme... hebsug... goud, diamante... unie... republiek... demo(n)krasie... 666... 46664...

  Ons staan voor die drumpel van grootse dinge... Die Wederkoms... die nuwe Millenium Age of Aquarius... hoekom sou u reken het 'n aardse menslike liggaam 'n brein met kragdadige sterkte van 100% terwyl die slimste mens ooit maar sogenaamd 12% daarvan kon gebruik? watter God sal so 'n liggaam maak en jou so laat sukkel met gemiddeld 5% krag sterkte om mee voort te ploeter? Wel, die feit is dat Jesus het gese dat dit vir jou moontlik gaan wees om berge te versit... verbeel jou 'n lewe met 100% breinkrag, ek sien so uit daarna.... Ek is van opinie dat met die wederkoms die aarde nie gaan verdwyn nie, ons ook nie, maar elke aard mens se geestesoog of interne oog of derde oog gaan oopgemaak worre op een oggenblik gelyktydig, en dan sal omdraai en terugkeer na die derde dimensie of fisiese lewe alleenlik nie meer moontlik wees nie, want dan is wat was, vas, en alles is oopgevlek, niks is meer verborge nie... vir die wat ore het om te hoor... Dan gaan Vader Adam as Skepper van Hemel en Aarde ons kom oordeel met Vader Jesus as ons bemiddelaar, wat vir Sy vader gaan seg... "Ek het hom / haar geken... of nie geken nie... ??"

  Ons as Boer gaan die leidende rol speel as aardse mense om die Ewige Evangelie te herstel, en is ons dus nie gedoem soos vermoed word nie... hou goeie moed... In Godhoof ons liefde... ewiglik

  groetnis
  knipmes

 8. #8
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  59
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  63

  Default Re: Bespreking - Die Die Onbekende God.

  Ek is dus ook nie net 'n boerseun van God nie, omdat ek vanaf God kom nie, maar ook nou terwyl ek hier is, soos DOM, Stefanus en vele andere ook 'n boerseun VIR God... vir die wat ore het om te hoor...

  groetnis
  knipmes


 9. #9
  Member Ou Sanna's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Location
  Potchefstroom
  Posts
  75
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  47

  Default Re: Bespreking - Die Die Onbekende God.

  Hi Almal

  Nog 'n vers in die Bybel wat dui daarop dat ons NIE die Waaragtige God ken nie - Die Onbekende God:

  Johannes 7:28

  Yahshua roep toe uit, terwyl Hy in die tempel leer en s: Julle ken My en julle weet ook van waar Ek is; tog het Ek nie uit Myself gekom nie; maar HY wat My gestuur het, is waaragtig, vir WIE julle NIE KEN NIE.

  Groete

  Ou Sanna

 10. #10
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,607
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Die Onbekende God.

  Quote Originally Posted by Ou Sanna View Post
  Hi Almal

  Nog 'n vers in die Bybel wat dui daarop dat ons NIE die Waaragtige God ken nie - Die Onbekende God:

  Johannes 7:28

  Yahshua roep toe uit, terwyl Hy in die tempel leer en s: Julle ken My en julle weet ook van waar Ek is; tog het Ek nie uit Myself gekom nie; maar HY wat My gestuur het, is waaragtig, vir WIE julle NIE KEN NIE.

  Groete

  Ou Sanna
  Ou Sanna, met die koms van Jesus was die "heilige" geskrifte en die leerstellings van die kerkleiers so besoedel dat die gewone mens nie meer uit die leerstellings en geskrifte God kon leer ken nie, selfs vandag word leerstellings bo die evangelie van Jesus geag deur die kerkleiers wat dit so aan hul gemeentes oordra en niemand mag die bevraagteken nie anders "is jy uit die bose" of "verlore"!

  Daarom dat Jesus volgens Johannes in die tempel gese het dat hulle nie sy Vader ken nie, is ons stand vandag enigsins anders as 2000 jaar gelede? Het ons suiwer gebly in die leer van Jesus of is daar deur die kerkleiers afgewyk daarvan en hul eie sienswyses en dogmas bo die van Jesus gestel, het veranderinge in politieke gesag enige invloed ten opsigte van kerkbeleid?

  Kan ons met alle eerlikheid aanvaar dat elke reel in die Bybel wel deur Jesus gespreek was of was daar dalk gepeuter om 'n spesifieke dogma bevoordeel?

  Met al die vrae is dit duidelik dat ons weereens by 'n punt gekom het waar Jesus vir ons kan se: "Julle ken my Vader nie!"

  Gelukkig is daar vir ons wel brokkies agtergelaat wat ons, as ons gaan soek weer kan terugbring na die waarheid, die volkome waarheid is egter nog nie vir ons gegee nie want uit Jesus se woorde was die mens nog nie gereed daarvoor nie, dus kan ons in ons soeke naby kom maar nooit se dat ons die ewige waarheid in pag het nie.

  Lees ons die Witboek is dit duidelik dat daar met tyd en die menslike natuur nuwe idees gevorm het wat nie altyd met opset maar eerder deur onkunde veroorsaak het dat ons weereens by 'n punt gekom het waar ons kan vra wie is die onbekende God, die Vader van Jesus? Die Witboek lei ons egter terug na ons herkoms en ons Elohim. Gee ons die nodige leiding en kennis om met 'n nuwe gesindheid van voor af ondersoek in te stel, nie om ou ge-ykte idees te staaf nie maar om eerder met 'n oop gemoed die onbekende in te vaar!

  Liefdegroete,
  Stefanus

Similar Threads

 1. Christus Waterdraer : Bespreking
  By Baardman in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 4
  Last Post: 12th March 2009, 13:02
 2. Die Onbekende God
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 38
  Last Post: 11th March 2008, 21:36
 3. Bespreking: Seun van die mens
  By Stefanus in forum Besprekings
  Replies: 8
  Last Post: 6th December 2007, 16:11

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •