Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 32

Thread: Jahweh, die Allah van Abraham

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Jahweh, die Allah van Abraham

  Hierdie bespreking volg op "Die God van Hemel en Aarde" by hierdie skakel.

  Ons weet reeds dat Jahweh nie die God van Hemel en Aarde is nie.

  Ons weet dat Jahweh die laer orde stamgod van die Semiete is.

  Ons weet ook dat Jahweh en Allah dieselfde god is. Naamlik die god van Abraham.

  Jahwe verwys na homself as die jaloerse god wat wraak neem op die nageslag van mense wat hom misken.

  Is Jahweh/Allah konsekwent? Besluit self.

  Exodus 20.

  5 : jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, JaHWeH jou Elohey, is 'n jaloerse El wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde [geslag] van die wat My haat.
  Jahweh s dat hy wraak neem op die kinders van diegene wat hom verwerp.

  Deuteronomium 24 verbied egter sodanige wraak.

  16 Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word.
  Job 4 verklaar uitdruklik dat di wat saai sal maai. Die kinders kan dus nie maai wat ouers drie geslagte terug gesaai het nie.

  7 Bedink tog, wie het ooit onskuldig omgekom, en waar is opregtes verdelg?

  8 Volgens ek gesien het: Die wat onreg ploeg en moeite saai, di maai dit.
  In Esegil 18 verander Jahweh sy rel wanneer hy s dat die seun nie sal help dra aan die ongeregtigheid van sy vader nie.

  1 : VERDER het die Woord van JaHWeH na my gekom en ges:

  2 : Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die Adamah [die adamiet se Aarde] van JisraEl, naamlik: Die vaders het groen druiwe geet, en die tande van die kinders het stomp geword?

  3 : So waar as Ek leef, spreek My Meester JaHWeH, dit sal julle nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in JisraEl te gebruik nie.

  4 : Kyk, al die siele is Myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun - hulle is Myne; die siel wat oortree, sy moet sterwe.

  19 : Maar julle s: Waarom dra die seun nie saam die straf vir ongeregtigheid van die vader nie? Maar die seun het Reg en Geregtigheid gedoen [en] al My Insettinge onderhou en haar volbring - hy sal sekerlik lewe!

  20 : Die siel wat oortree, sy moet sterwe;
  die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie, die Reg van die regverdige sal op hom wees, en die besoedeling van die besoedelde sal op hom wees.
  Wat is Paulus se verklaring ten opsigte van jaloesie? Dit is werke van die vlees.

  Galasirs 5

  19 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;

  20 afgodery, towery, vyandskap, twis,
  jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;

  21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf s, soos ek al vroer ges het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal berwe nie.
  Ek sien 'n hele paar van Jahweh (die jaloerse wese) se selferkende eienskappe hierbo.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Kan Jahweh se Semietiese volgelinge sy woord ter goeder trou aanvaar? Kom ons kyk na wat Jahweh self s.

  Esegil 20.

  25. So het Ek dan ook aan hulle insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.
  Wie sal nou weet welke insettinge en verordeninge van Jahweh goed is en welke nie?

  Jahweh is nie konsekwent nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Ons gaan voort om Jahweh/Allah se konsekwentheid onder die loep te neem.

  Volgens die Tien Gebooie mag ek nie moord pleeg nie. Ek lees ook nergens dat die Tien Gebooie 'n uitsondering toelaat, in di opsig dat ek in belang van Jahweh mag moor nie. Of selfs dat ek my eie kind mag vermoor om Jahweh se ego te streel nie.

  Neem nou gerus kennis van die God van Hemel en Aarde se posisie.

  Jakobus 1

  13 : Laat niemand, as hy in versoeking kom, s: Ek word deur die Elohim versoek nie. Want die Elohim kan deur die besoedeling nie versoek word nie, en self versoek HY niemand nie.
  Ons weet reeds dat Jahweh nie die Elohim is nie. Die versoek om jou kind te vermoor en daardeur die Tien Gebooie te verbreek, kom dus nie van die Elohim af nie. Dit is die bisare versoek van die laer-orde Semietiese familie-god met die swak selfbeeld, genaamd Jahweh/Allah.


  Genesis 22

  1 N hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom ges: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!

  2 Toe s Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Mora en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.
  Waarom sou Jahweh van Abraham verwag om sy geliefde seun te vermoor? Kom ons stel Jahweh self aan die woord.

  Genesis 22

  16 : en s: Ek sweer by Myself, spreek JaHWeH, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,

  17 : dat Ek jou ryklik sal sen en jou saad grootliks sal vermeerder soos die Sterre van die Hemele en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou saad sal die poort van sy vyande in besit neem.
  Jahweh het Abraham getoets om vas te stel hoe hy gaan reageer. Die enigste rede waarom Abraham en Isak aan hierdie bisare toets onderwerp is, was om Jahweh se onsekerheid en minderwaardigheid uit die weg te ruim.

  Ek, Die Ou Man is nou nie Abraham nie. Enige sg. god wat van my verwag om my seun te vermoor om sy minderwaardige ego te streel, kan in sy swerkater in vlieg, met of sonder sy belofte van sterre, sand en saad.

  Ongelukkig eindig hierdie tragedie nie hier nie. Derduisende Israelse kindertjies is later aan Jahweh geoffer (vermoor) omdat hierdie bose versoek van Jahweh die indruk geskep het dat hy kinder-offers verlang.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Jahweh gee opdrag dat Isak geoffer word. Abraham neem Jahweh ernstig op. (Ek, Die Ou Man, sou Jahweh bloot in sy donder in gestuur het. Abraham is beslis 'n beter mens as ek.)

  Genesis 22

  2 Toe s Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Mora en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.
  Wat is die Messias se standpunt ten opsigte van offerande?

  Matteus 9

  13 Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid h en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.
  Mattheus 12

  7 Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid h en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie;
  Die Messias se leringe bots lynreg met die bloeddorstige Jahweh se karnivoriese voorkeure. Jahweh is dus nie die Messias se Vader nie.

  Numerie 18

  1 : DAARNA het JaHWeH met Mosh gespreek en ges:

  2 : Spreek met die kinders van JisraEl en s vir hulle: As julle in die Aarde van julle inwoning kom wat Ek aan julle gee,

  3 : en as julle 'n vuurbereiding aan
  JaHWeH wil berei, 'n brandoffer of slagdier - deur 'n buitengewone Gelofte te bring of as vrywillige skenking of by julle Feestye - om vir JaHWeH 'n aangename geur van beeste of van kleinvee te berei,

  4 : dan moet die een wat sy bydrae aan
  JaHWeH naderbring, as spysbydrae naderbring 'n tiende [van 'n efa] fynmeel, gemeng met 'n kwart-hin olie;
  Numerie 15

  24 : dan moet die hele vergadering, as dit buiten die wete van die vergadering, in swakheid gebeur het, een jong bul berei vir 'n brandoffer as aangename geur aan JaHWeH, met sy spysbydrae en sy drank wat volgens Reg daarby behoort; en een bokram vir die oortreding.
  Jahweh is 'n wese wat hou van die reuk van gebrande vleis. Geen wonder dat hy nie bendruk was met Kain se groente offer nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man.

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Ons kyk verder na kinder offerande in die naam van Jahweh. Joshua het "fondasie offerande" beoefen. Om nuwe geboue van "bose magte" te beskerm, is 'n persoon vermoor en begrawe in die fondasie van 'n gebou. Soms is die slagoffer lewendig toegemessel. In die onderstaande geval was die slagoffer 'n eersgebore seun.

  Joshua 6

  26 : In di tyd het JeHWshua [hulle] laat sweer met die woorde: Vervloek is die man voor die Aangesig van JaHWeH wat sal opstaan om hierdie stad Jrigo op te bou: ten koste van sy eersgeborene sal hy haar fondamente l, en ten koste van sy jongste sal hy haar poorte insit.

  27 : En
  JaHWeH was met JeHWshua, en die gerug van hom het deur die hele Aarde gegaan.
  Die volle boosheid van offerande aan Jahweh volg.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Wanneer Joshua beveel dat kinders vermoor word om bose geeste uit te hou, beteken dit net een ding. Geloof in Jahweh alleen, is nie genoeg teen bose geeste nie.

  Ritueel moorde in Jahweh se belang, was algemeen onder die Israeliete. Baie kinders is aan Jahweh en Moloch geoffer. As gevolg hiervan rus die sg. bloedklad op hulle.

  Jahweh het vereis dat elke eersgebore kind en dier aan hom geoffer word.

  Exodus 13

  Wet van die eersgeborenes.

  1 : TOE het
  JaHWeH met Mosh gespreek en ges:

  2 : Sonder vir My al die eersgeborenes af. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van JisraEl, adamiete sowel as vee, dit is Myne
  .
  Die Israeliete was darem toegelaat om hul eersteling donkies en seuns los te koop van hierdie bisare opdrag tot ritueel moorde.

  12 : dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan JaHWeH afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy sal h - wat manlik is, behoort aan JaHWeH.

  13 : Maar elke eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. En as jy hom nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes van adamiete onder jou seuns moet jy loskoop.

  14 : En as jou seun jou later vra en s: Wat beteken dit? dan moet jy hom antwoord:
  JaHWeH het ons deur 'n Sterke Hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei.

  15 : Want toe Farao dit moeilik gemaak het om ons te laat trek, het
  JaHWeH al die eersgeborenes in die Aarde van Egipte gedood, van die eersgeborene van 'n man tot die eersgeborene van 'n wilde wese. Daarom slag ek aan JaHWeH alles wat die moederskoot open wat manlik is; maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los.
  Daar word vandag steeds menslike offers aan Jahweh/Allah gebring, al is dit nou vrywillig. Elke "martelaar dood" (selfmoord bomaanval) van 'n Moslem, is 'n menslike offer aan Jahweh/Allah.

  Dit is maar moeilik om ou gewoontes af te leer.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Kom ons betrag die gedrag van die Israeliete met betrekking tot ritueel moorde, om die gode en bose geeste te paai.

  Om hongersnood af te weer word seuns wat van Saul afstam vermoor en voor Jahweh se "aangesig" uitgestal.

  2 Samuel 21

  8 : Toe neem die koning die twee seuns van Rispa, die dogter van Aja, wat sy vir Saul gebaar het, Armni en Mefibset, en die vyf seuns van Merab, die dogter van Saul, wat sy vir AdriEl, die seun van Barsllai, die Meholatiet, gebaar het;

  9 : en hy het hulle oorgegee in die hand van die Gibeoniete, wat hulle opgehang het op die berg voor die
  Aangesig van JaHWeH, sodat al sewe tesame omgekom het; en hulle is gedood in die eerste dae van die oes, in die begin van die garsoes.
  7 : Toe het Salomo 'n hoogte gebou op die berg wat oostelik van Jerusalem l, vir Kamos, die verfoeisel van die Moabiete, en vir Molog, die verfoeisel van die kinders van Ammon.

  8 : En so het hy gedoen vir al sy volksvreemde vroue wat rook laat opgaan het en geslag het aan hulle gode.
  Molog was sinoniem met kinderoffers. Hieroor was Jahweh woedend.

  2 Konings 17

  16 : En hulle het al die Gebooie van JaHWeH, hulle Elohey verlaat en vir hulle gegote beelde, twee kalwers, gemaak, ja, 'n Ashirah gemaak en gebuig voor die hele ler van die Hemele en die Here (Bal) gedien.

  17 : En hulle het hul seuns en hul dogters deur die vuur laat deurgaan en met waarsery omgegaan en voortekens verklaar en hulleself verkoop om te doen wat besoedel was in die O van
  JaHWeH, om Hom te tart.

  18 : So het
  JaHWeH dan baie woedend vir JisraEl geword,
  Om seuns en dogters deur die vuur te laat gaan, beteken dat hulle as offerande verbrand word.

  Ons vind hier dat Jahweh nie 'n probleem het wanneer ritueel moorde in sy naam pleeg word nie, maar slegs wanneer dit gedoen word om afgode te behaag. Vreemde god, hierdie Jahweh.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Ons gesels verder aangaande Jahweh, wat ritueel moorde op kinders gelas. Ons het reeds kennis geneem van die feit dat Jahwe erken dat hy opdragte aan sy Semietiese volgelinge gee "wat nie goed was nie". (Om dit sagkens te stel).

  Esegil 20.

  25. So het Ek dan ook aan hulle insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.
  Wat behels hierdie insettinge van Jahweh, "wat nie goed was nie"? Ons vind dit in die volgende vers, nl. vers 26.

  and I defiled them through their very gifts in making them offer by fire all their first-born, that I might horrify them; I did it that they might know that I am the LORD
  Jahweh se "insetting wat nie goed was nie" het behels dat sy volgelinge hul eersgeborene kinders as brandoffers in 'n ritueelmoord aan hom offer. Hierdie keer kon die Israeliete nie hul kinders loskoop nie. Van die donkies s Jahweh niks.

  Ek plaas nog weergawes.

  King James Version (KJV)

  26And I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through the fire all that openeth the womb, that I might make them desolate, to the end that they might know that I am the LORD.
  Bible in Basic English

  I made them unclean in the offerings they gave, causing them to make every first child go through the fire, so that I might put an end to them.
  JPS Tanakh

  and I polluted them in their own gifts, in that they set apart all that openeth the womb, that I might destroy them, to the end that they might know that I am the LORD.
  World English Bible

  and I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through the fire all that opens the womb, that I might make them desolate, to the end that they might know that I am Yahweh.
  Young's Literal Translation

  And I defile them by their own gifts, By causing to pass away every opener of a womb, So that I make them desolate, So that they know that I am Jehovah.
  Nou volg die dissipels van Jahweh se botsende weergawe.

  26 : En Ek het hulle besoedel in hul eie omkoopgeskenke, omdat hulle [deur die vuur] laat deurgaan het alles wat die moederskoot open; sodat Ek hulle kon vernietig, dat hulle weet: Ek - JaHWeH.
  In Jesaja 63 lees ons dat die profeet self terde daarvan bewus was dat Jahweh sy Semietiese volgelinge mislei het deur aan hulle "insettinge te gee wat nie goed was nie".

  17 : JaHWeH, waarom laat U ons wegdwaal van U We? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van U knegte, die stamme van U erfdeel!
  Nou bevind ons onsself in 'n stuasie waar die profeet die god moet vermaan om terug te keer na sy erfdeel. Verdoemend, is dit nie?

  Volgens die Bybel is Jahweh 'n agterbakse aanstigter tot moord en rituele kindermoorde.

  Jahweh is 'n mense-moordenaar.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Ons weet nou wat Jahweh se standpunt is met betrekking tot muti-moorde. As dit in sy belang gedoen word, is hy hoogs tevrede. Solank dit net nie in Bal en Molech se belang gedoen word nie.

  Die volgende vraag is. Wat is Jahweh se standpunt met betrekking tot kanibalisme? Laat ons die Bybel raadpleeg.

  'n Moeder kla teenoor die koning dat sy bedrieg is deur haar vriendin met wie sy ooreengekom het om hul seuns te eet. Nadat hulle die eerste seun gaar gekook en geet het, het die tweede moeder kop uitgetrek.

  2 Konings 6

  26Now as the king of Israel was passing by upon the wall, a woman cried out to him, saying, Help, my lord, O king!

  27And he said, If the
  LORD will not help you, whence shall I help you? From the threshing floor, or from the wine press?

  28And the king asked her, What is your trouble? She answered, This woman said to me, Give your son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow.

  29So we boiled my son, and ate him. And on the next day I said to her, Give your son, that we may eat him; but she has hidden her son.
  26 : En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en s: Help, meester, koning!

  27 : Maar hy antwoord: As
  JaHWeH jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip?

  28 : Verder s die koning vir haar: Wat is dit met jou? En sy antwoord: Hierdie vrou het vir my ges: Gee jou seun, dat ons hom vandag eet; dan kan ons mre my seun eet.

  29 : So het ons dan my seun gaargemaak en hom geet; maar toe ek die volgende dag vir haar s: Gee jou seun, dat ons hom eet - het sy haar seun weggesteek.
  Waar kom hierdie kanibalisme onder die Israeliete vandaan? Van Jahweh natuurlik. Hy stel mos die standaarde aan sy Semitiese volgelinge, soos met ritueel-moorde op onskuldige kinders.

  Jahweh dreig die Israeliete dat hulle hul eie seuns en dogters gaan eet.

  Jeremia 19

  6 : Daarom, kyk, daar kom dae, spreek JaHWeH, dat hierdie plek nie meer sal genoem word Tofet en die Vallei van die seun van Verbranding nie, maar Vallei van Slagting.

  7 : En Ek sal die plan van JeHWdah en Jerusalem in hierdie plek uitskud, en Ek sal hulle voor hul vyande deur die swaard laat val en deur die hand van die wat hulle siel soek; en Ek sal hulle lyke gee as voedsel vir die vliende wesens in die lug en die wilde wesens van die Aarde.

  8 : En Ek sal hierdie Stad maak 'n voorwerp van verbasing en bespotting; elkeen wat op haar verbytrek, sal hom verbaas en spot met al sy plae.

  9 : En
  Ek sal hulle die vlees van hul seuns en die vlees van hul dogters laat eet, en hulle sal elkeen die vlees van sy naaste eet, in die belering en in die benoudheid waarmee hulle vyande en die wat hulle siel soek, hulle benoud sal maak.
  Esegil 5

  9 : en om al jou gruwels ontwil sal Ek aan jou doen wat Ek nooit gedoen het nie, en wat Ek s nooit weer sal doen nie.

  10 : Daarom sal die vaders die kinders verslind in jou midde, en die kinders sal hulle vaders verslind; en Ek sal strafgerigte oefen in jou midde en sal jou oorblyfsel deur [besoedelde] geeste verstrooi.
  9 And because of all your abominations I will do with you what I have never yet done, and the like of which I will never do again.

  10 Therefore fathers shall eat their sons in the midst of you, and sons shall eat their fathers; and I will execute judgments on you, and any of you who survive I will scatter to all the winds.
  Deur Jesaja verklaar Jahweh dat Israel se onderdrukkers hul eie vleis sal eet en bloed sal drink.

  Jesaja 49.

  26 : En Ek sal Jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en van hulle eie bloed sal hulle dronk word soos van wyn. Dan sal alle vlees gewaar word dat Ek - JaHWeH, Jou Verlosser is, en Jou Losser die Sterke van Jakob.

  26 I will make your oppressors eat their own flesh, and they shall be drunk with their own blood as with wine.

  Miga het gekla dat Israel se vyande hul afslag en hul bene breek sodat hulle in die pot kan inpas om gaar gekook te kan word.

  2 : Haters van wat suiwer is, en liefhebbers van wat besoedel is, wat die vel aftrek en hulle vlees van hul gebeente;

  3 : en wat die vlees van My volk eet en hulle vel van hulle afslag; ook hulle gebeente verbrysel en hulle aan stukke kap soos in 'n pot en soos vleis in 'n pan.
  2 you who hate the good and love the evil, who tear the skin from off my people, and their flesh from off their bones;

  3 who eat the flesh of my people, and flay their skin from off them, and break their bones in pieces, and chop them up like meat in a kettle, like flesh in a caldron.
  Jahweh beveel aan dat die oorblywendes hul naaste kanibaliseer.

  Sagaria 11.

  9 : Daarop het Ek ges: Ek wil julle nie meer oppas nie - wat sterwend is, laat sterwe; en wat verlore gaan, laat verlore wees, en laat die wat oorbly, sy naaste se vleis verslind!
  9 So I said, I will not be your shepherd. What is to die, let it die; what is to be destroyed, let it be destroyed; and let those that are left devour the flesh of one another.
  Jahweh is nie net 'n mense-moordenaar nie. Jahweh is ook 'n mensvreter-god.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default

  Israel se vader is Jahweh, soos hy self in Exodus 4 bevestig

  22 : Dan moet jy vir Farao s: So spreek JaHWeH: My eersgebore seun is JisraEl.
  Ons weet reeds dat die Messias leer dat offerande verkeerd is. (Wat nog te s van rituele kindermoorde deur Jahweh gelas.)
  Wat is die woord van die Messias aangaande die vader van die Israeliete, wat hierdie moorde en kanibalisme onder sy eie volgelinge veroorsaak het?

  Die Messias is uitdruklik in Johannes 8 aangaande die vader van die Israeliete.

  44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.
  Jahweh is 'n mensemoordenaar.

  Die volle omvang van sy menseslagtings is moeilik te begrype.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Jahweh = Allah
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 6
  Last Post: 25th May 2011, 17:32
 2. A: Jahweh of Satan?
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 35
  Last Post: 19th March 2011, 21:24
 3. B: Elohim of Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 49
  Last Post: 3rd December 2010, 18:47
 4. Tien Gebooie van Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 10
  Last Post: 18th March 2009, 15:47

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •