Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 10 of 50

Thread: B: Elohim of Jahweh

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default B: Elohim of Jahweh

  Die naam van die God van Genesis 1.1 word in die oorspronklike geskrifte aangedui as Elohim. Die woord "elohim" is die meersvoudsvorm van El. Hierdie feit word bevestig deurdat die Elohim in Genesis 1 na hulself in die meervoud verwys en beide man en vrou na hulle beeld skape.

  Die naam van die God van Abraham is YHWH (Jahweh). Hy verwys na homself as 'n enige HERE en verklaar deurgaans dat hy jaloers is op ander gode.

  Die Katolieke kerk en al sy uitvloeisels bied die Elohim en Jahweh egter aan as een God die Vader. Hierdie neiging om El en Jahweh as een God saam te voeg het eeue gelede reeds begin. Die samevoeging van die verskillende Gode is bereik deur die ou geskrifte te dokter. Gelukkig is daar spore van hierdie gekonkel in die Bybel agtergelaat.

  Ons volg een van die spore.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die HERE (Jahweh) is aan die woord in Amos 4.

  11 Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is -- nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE.
  Die HERE (Jahweh) tref 'n vergelyking tussen 'n daad wat hy gedoen het en 'n daad wat God (Elohim) gedoen het. Hier volg die weergawe uit die Boek van Herinnering.

  11 Ek het julle omgekeer soos Elohim Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is - nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek JaHWeH.
  Volgens Amos 4 is dit duidelik dat die Elohim en Jahweh nie dieselfde God is nie. Hier volg die weergawe uit die World English Bible.

  "I have overthrown some of you, as when God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were like a burning stick plucked out of the fire; yet you haven't returned to me," says Yahweh.
  Blueletter Bible
  I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
  Jahweh praat van die Elohim as 'n ander Wese.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die Hebreeuse skrywers het die ou geskrifte terugwerkend vervals deur die naam Elohim te vervang met YHWH (Jahweh), of deur spasies wat gelaat is uit respek vir God, te vul met die Tetragrammaton (YHWH).

  Die vervalsing is ooglopend as mens dit eers raakgesien het. Maar wat wou die Hebreeuse skrywers daardeur bereik?

  Die doel was om hul God, die HERE/Jahweh se status terugwerkend te verhoog tot die God van hemel en aarde.

  Hier is 'n voorbeeld waar 'n ou geskrif terugwerkend vervals is, deur die naam YHWH in te voeg.  The famous Isaiah Dead Sea scroll written in Babylonian Aramaic
  and shows the interpolation of the tetragrammaton written in the
  ancient paleo-Hebrew script into a blank space in the original
  document. This shows us that where the sacred name should have
  existed or was in the ancient text, blanks were created to insert the
  false name. Inserting the tetragrammaton into these blanks has been
  at a 2,800 year old mystery. Who did it and upon what authority?
  Die tetragrammaton waarna verwys word, is YHWH, die naam van die HERE/Jahweh.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Ons vind ons werklike vertrekpunt in die Psalms. Ons is gelukkig om beide weergawes van dieselfde lied te vind.


  Die naam van God is vier keer in hierdie kort Psalm verander na HERE.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Hier volg die weergawe uit die Boek van Herinnering.


  Benewens dat die naam Elohim deur Jahweh vervang is, word dit ook naas die naam Jahweh in dieselfde Psalm gebruik (Psalm 14). Daardeur skep die persoon wat die verandering gemaak het, die indruk dat die Elohim en Jahweh dieselfde Wese is.

  Dat daar met hierdie lied gepeuter is, is voor die hand liggend. Doen gerus die moeite en kyk na die res van die Psalms. Dit is deurtrek van dieselfde veranderings. Ons is egter nie so gelukkig om vir die res van die gedokterde Psalms ook 'n oorspronklike weergawe beskikbaar te hÍ nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die Lied van Moses is redelik duidelik aangaande die HERE/Jahweh se posisie in die Goddelike Vergadering. (Divine Council).

  Deuteronůmium 32

  7 Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sÍ.

  8 Toe die
  Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

  9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
  Boek van Herinnering.

  7 : Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sÍ.

  8 : Toe die
  Hoogste El die Erfdeel van die nasies geskei het van die seuns van adamiete en die grense van die volke vasgestel het volgens die getal van die seuns van JisraEl.

  9 : Want JaHWeH se deel is Sy volk, Jakob is Sy afgemete Erfdeel.
  Die Allerhoogste (Hoogste El) doen 'n indeling van die nasies.

  Die HERE/Jahweh ontvang slegs 'n deel. Daardie deel is Israel.

  In hierdie gedeelte word die Allerhoogste en die HERE as afsonderlike entiteite aangedui.

  Die Allerhoogste is die deler en die HERE een van die ontvangers.

  Tůg het die vervalsers hierdie gedeelte ook aangepas om hul agenda ter wille te wees. Dit is onlogies dat die erfdeel van nasies en die grense van volkere sou inpas by die getal van die seuns van Israel. (Vers 8)

  Liefde Groete.

  Die Ou Man

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Hier volg alternatiewe weergawes van die vers in dispuut, naamlik vers 8.

  ďWhen the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God.
  ESV
  When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of God.
  RSV
  When the Most High assigned lands to the nations, when he divided up the human race, he established the boundaries of the peoples according to the number of angelic beings.
  NLT
  Ons beweeg nou nader aan die waarheid.

  Die status van die Allerhoogste bly onveranderd maar die status van die HERE/Jahweh begin meer duidelik word.

  Volgens die ESV en die RSV is die HERE/Jahweh een van die seuns van God en volgens die NLT is hy 'n Engel.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Dit is al sedert die jaar 2 vC bekend dat vers 8 verwys na die seuns van God en nie na die seuns van Israel nie.

  Die "seuns van Israel" weergawe kom voor in die Hebreeuse Masoret teks terwyl die Griekse Septuagint (LXX) weergawe verwys na die "seuns van God".

  Hierdie dispuut is opgeklaar met die ontdekking van die Dooie See Rolle. Dit lui soos volg:

  "according to the sons of El"

  Die oorspronklike teks sal dan so klink in Afrikaans:

  8 Toe die Allerhoogste (El) aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van El.

  9 Want die YHWH se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
  Bron
  Jahweh is dus ondergeskik aan El en volgens die Israeliete is hy beskou as een van die seuns van El.

  Die weergawe van die Dooie See Rolle is natuurlik die weergawe waaruit die Christus en sy dissipels sou lees.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die Nuwe Testament verwys onder andere ook na die Christus as Seun van God. Sou hy die Seun van Jahweh wees soos algemeen gepredik word, of is hy die Seun van die Allerhoogste.

  Ons begin by die Christus se wegbereider.

  Volgens die Bybel was Johannes die Doper 'n profeet van die Allerhoogste en nie van Jahweh nie. Dit word deur Sagaria bevestig in Lukas 1:76.

  En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weŽ reg te maak.
  Volgens die Bybel was die Christus die Seun van die Allerhoogste en nie die Seun van Jahweh nie. Dit word deur die Engel bevestig in Lukas 1:31 en 32.

  En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

  Hy sal groot wees en die
  Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy Vader Dawid gee.
  Die Christus is die Seun van die Allerhoogste.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Ons is besig om die Godheid te herontdek. Daarom verklaar Siener dat Die Boer die Nuwe Godsdiens aan die wÍreld gaan bied.

  312: 12 Augustus 1922. Staan ek met nieuw pak grijs klere nieuw veldskoene bij 'n nieuw zaal en toom. In Europa kom 'n blaaw opgerolde vlag uit.
  In die Weste lÍ 'n groot hoop mieliestronke opmekaar wat nog net bij die kante brand (Europa). In die Ooste is 'n kospot wat vuur onder is (Unie).

  SIENER VAN RENSBURG Boodskaaper van God. A Snyman. 2001.
  Die ou (uitgediende) godsdiens aanbid die Drie (5)-Enige God. Hierdie Katolieke Drie-(5)Eenheid kan soos volg saamgevat word:

  • God (Elohim)
  • Allerhoogste (El)
  • YHWH (die HERE)
  • Christus (Jesus)
  • Die Kerk


  Die leser sal oplet dat ek nie praat van die vernuwing van geloof nie, maar van 'n nuwe geloof. Om die geloof te vernuwe sou bloot beteken dat ons steeds ons anker in dieselfde leuens en bedrog sou soek. Ongelukkig is dit net 'n dwaas wat sou poog leuens en bedrog te vernuwe.

  Laat daar dus geen misverstand wees nie. Ek verkonding 'n Nuwe Geloof!

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Jahweh = Allah
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 6
  Last Post: 25th May 2011, 17:32
 2. A: Jahweh of Satan?
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 35
  Last Post: 19th March 2011, 21:24
 3. Elohim and the Son of God
  By Ou Sanna in forum Gods of Israel
  Replies: 5
  Last Post: 26th May 2009, 14:39
 4. Tien Gebooie van Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 10
  Last Post: 18th March 2009, 15:47
 5. Jahweh, die Allah van Abraham
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 31
  Last Post: 14th January 2008, 07:55

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •