Page 2 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 11 to 20 of 50

Thread: B: Elohim of Jahweh

 1. #11
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Psalm 82 bou voort op die tradisie van die Lied van Moses wat leer dat God (Elohim) die nasies onder die seuns van God verdeel het en dat die HERE (Jahweh) ondergeskik aan EL (die Allerhoogste) is.

  1 'N PSALM van Asaf.

  God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.

  2 Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela.

  3 Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.

  4 Red die swakke en behoeftige, bevryhulle uit die hand van die goddelose mense.

  5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.

  6 Ek self het gesÍ:
  Julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste

  7 nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val.

  8
  Staan op, o God, oordeel die aarde! Want ŕ het erfbesit van al die nasies.
  Psalm 82 bevestig dat die seuns van die God onder die gesag van die Allerhoogste funksioneer. Inteendeel, dit bleik dat die Allerhoogste die seuns van God ernstig aanpraat aangaande hul versuim.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #12
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Terwyl die Bybel dan nou uitdruklik is aangaande die status van Jahweh en die Allerhoogste, het ons weer te make met die bedrog van die Hebreeuse Priesters.

  Psalm 97

  8 Sion hoor dit en is bly, en die dogters van Juda juig oor u oordele, o HERE!

  9
  Want U, HERE, is die Allerhoogste oor die hele aarde; U is hoog verhewe bo al die gode.
  Uit die Boek van Herinnering.

  8 : Sion hoor dit en is bly, en die dogters van JeHŻWdah juig oor U Regsprake, o JaHWeH!

  9 :
  Want U, JaHWeH, is die Hoogste El oor die hele Aarde; U is hoog verhewe bo al die elohim.
  Uit die pen van die hebreeuse skrywer is die Goddelike rolle nou omgekeer. Jahweh word met die stryk van ink oor 'n boekrol verhef tot Allerhoogste.

  Hierdie bedrog begin in Genesis 2:4 en vloei deur die Ou Testament.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #13
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh  In medieval times, God was sometimes called The Seven. Among the ancient Hebrews, the seven names for the Deity over which the scribes had to exercise particular care were:

  1. El
  2. Elohim
  3. Adonai
  4. Ehyeh-Asher-Ehyeh
  5. YHWH
  6. Shaddai
  7. Zebaot
  Die benaming van Genesis 2:4 Jahweh Elohim (HERE God) word nie genoem nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #14
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Om uit te vind wat behels word met die begrip HERE God, is dit allereers noodsaaklik om te bepaal wat bedoel word met die woord, HERE.

  Hebreeuws --> Nederlands

  EloÔm --> God
  Adonai --> de Heere
  Jahweh --> de HEERE
  Adonai Jahweh --> de Heere HEERE
  Jahweh EloÔm --> de HERE God
  Jaweh Sebaoth --> De HEERE der Heerscharen

  De schrijfwijze HERE, HEERE of HEER in hoofdletters, wordt in bepaalde Bijbelvertalingen (onder meer de Statenvertaling, de NBG 1951 alsook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt voor het in het Nederlands weergeven van de Naam van God (יהוה - vaak getranslitereerd als JHWH) zoals die staat in de Tenach, het Hebreeuwstalige, heilige boek van het jodendom. Bron.
  Die woord HERE (volledig in hoofletters), is die vertaling van die Hebreeuse naam יהוה.

  Die Hebreeuse naam יהוה, word ook vertaal as YHWH (die tetagrammaton), of Jahweh (ter wille van uitspraak).

  Die naam, HERE in die 1933 vertaling van die Bybel, is dus 'n vertaling van die eienaam van die God van Abraham, te wete יהוה/YHWH/Jahweh.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #15
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Daar heers heelwat verwarring aangaande die uitspraak van die naam van die God van Abraham (יהוה).

  Die Jode hou by YHWH en verwerp die byvoeging van klinkers ter wille van uitspraak in Jahweh. Hierdie dispuut is nie vir my van enige belang nie. Hoe die naam uitgespreek word, verander niks aan die Godheid nie.

  'n Paar individue beweer dat die uitspraak van die God van Abraham, se naam יהוה, nooit bekend gemaak is nie. Dit is egter 'n vergissing. Die naam was bekend en daarom het die God van Abraham die volgende verbod daaromtrent gegee.

  Exodus 20

  7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
  Exodus 20:7

  King James Bible
  Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
  World English Bible
  "You shall not take the name of Yahweh your God in vain, for Yahweh will not hold him guiltless who takes his name in vain.
  Volgens Exodus 33 het die God van Abraham sy Naam in die teenwoordigheid van Moses uitgeroep.

  19 Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
  Exodus 33:19

  World English Bible
  He said, "I will make all my goodness pass before you, and will proclaim the name of Yahweh before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy."
  King James Bible
  And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the LORD before thee; and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy.
  Die uitspraak van die Naam van die HERE/YHWH/Jahweh was dus bekend. Die ydelike gebruik daarvan was egter met die dood strafbaar.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #16
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Pronouncing the tetragrammaton


  Most modern denominations of Judaism teach that the four-letter name of God, YHWH, is forbidden to be uttered except by the High Priest in the Temple.

  Since the Temple in Jerusalem no longer exists, this name is never said in religious rituals by Jews, and the correct pronunciation is disputed. Orthodox and Conservative Jews never pronounce it for any reason. Some religious non-Orthodox Jews are willing to pronounce it, but for educational purposes only, and never in casual conversation or in prayer. Instead of pronouncing YHWH during prayer, Jews say Adonai.
  Die Joodse priesters ken nog die naam van hulle God, YHWH.

  Daar bestaan geen twyfel daaromtrent dat die naam, HERE in die 1933 vertaling, die Afrikaanse vertaling is vir die naam van die God van Abraham (יהוה /YHWH/Jahweh) is.

  Die vraag is nou.

  Op watter stadium in die geskiedenis het hierdie Naam bekend geword?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #17
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die God van Abraham verduidelik soos volg aan Moses aangaande sy Naam.

  Exodus 6

  1 Daarop het die HERE Moses geantwoord: Nou sal jy sien wat Ek Farao sal aandoen. Want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, deur 'n sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy land uitdrywe.

  2 VERDER het God met Moses gespreek en vir hom gesÍ: Ek is die HERE.


  3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
  King James Bible
  1. Then the LORD said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh: for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his land.

  2. And God spake unto Moses, and said unto him, I am the LORD:

  3. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.
  World English Bible
  1. Yahweh said to Moses, "Now you shall see what I will do to Pharaoh, for by a strong hand he shall let them go, and by a strong hand he shall drive them out of his land."

  2. God spoke to Moses, and said to him, "I am Yahweh;

  3. and I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty; but by my name Yahweh I was not known to them.
  Dit is duidelik genoeg. Die naam HERE/YHWH/Jahweh was nie aan enigiemand bekend voor Moses nie. Selfs nie eers aan Abraham, met wie die verbond gesluit is nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #18
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die volgende stelling uit die Jahwehis verhaal wat in Genesis 2:4 begin, is dus ‘n leuen.

  Genesis 4

  26 En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die Naam van die HERE begin aanroep.
  Genesis 4

  King James Bible
  And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.
  World English Bible
  There was also born a son to Seth, and he named him Enosh. Then men began to call on Yahweh's name.
  Die naam van die HERE/YHWH/Jahwe was nie in die tyd van Genesis bekend nie. Niemand het dus in daardie tyd die Naam aangeroep nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #19
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  576px-Modern_document_hypothesis.svg.png


  Ek gaan nie vertoef by die ander aanpassings wat terugwerkend aan die Jahwehis verhaal van Genesis 2:4 gemaak is nie. Dit is ooglopend. Hierdie veranderings is gemaak deur 'n persoon of persone wat bekend staan as die "Torah Redactor".

  Die Torah Redactor was ook verantwoordelik vir die samesmelting tussen Elohim en YHWH/Jahweh/HERE om die entiteit HERE God (Jahweh Elohim) te skep. Die smelter entiteit, HERE God is ter wille van Nasionale Eenheid geskep. Voor dit was Jahweh en El (Elohim) verskillende Gode.

  Die diagram hierbo toon aan op welke stadium die HERE God (Jahweh Elohim) op die toneel verskyn het en word aangedui as JE.

  Die HERE God is maar ongeveer 2700 jaar oud.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #20
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  71

  Default Re: Elohim of Jahweh

  Die Noordryk was bekend as Israel en die Suidryk as Juda.

  Die God van die Noordryk se voorgeslagte was El (Eloah, Elohim). Hulle God is opgeneem in hulle naam Isra-El.

  Die God van die Suidryk was die HERE/YHWH/Jahweh.

  El, god of Israel --Yahweh, god of Judah
  Due to a failure to distinguish between myth and history, biblical interpreters have implicitly accepted the view that Elism was an old form of Yahwism because the Elohist (Ex 3:13-15) and the Priestly Writer (Ex 6:2-3) declared it so. Actually, but a momentís reflection will show that El and Yahweh are not the same god. It is easily demonstrated that Yahwism and Elism were distinct religions, differing in more ways than they were alike.

  The earliest Yahwistic traditions reveal that Yahweh was a bedouin war god from the deserts of Edom and of the surrounding regions. His essentially warlike characteristics are demonstated by his name, by cultic celebrations of his mighty deeds, and by his ark.

  With regard to the Tetragrammaton, I think that the strongest interpretation of the name regards "Yahweh" as an abbreviation of his official, longer name, "Yahweh Sabaoth." It means, "he musters armies." Yahweh's name identifies this god as primarily the military commander of his people.
  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Jahweh = Allah
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 6
  Last Post: 25th May 2011, 17:32
 2. A: Jahweh of Satan?
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 35
  Last Post: 19th March 2011, 21:24
 3. Elohim and the Son of God
  By Ou Sanna in forum Gods of Israel
  Replies: 5
  Last Post: 26th May 2009, 14:39
 4. Tien Gebooie van Jahweh
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 10
  Last Post: 18th March 2009, 15:47
 5. Jahweh, die Allah van Abraham
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 31
  Last Post: 14th January 2008, 07:55

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •