Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 27

Thread: Bloedvlag

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Bloedvlag

  Die onderstaande foto spreek boekdele. Dit is 'n foto van die Kasteel van die Kaap de Goede Hoop en verteenwoordig die vlae wat oor die Kaap gewapper het sedert 1652 tot vandag.

  Die verhaal op die foto verloop van regs na links.

  South_Africa_Cape_Town_Castle_Flags.jpg

  Die laaste vlag is egter nog nie gehys nie, want die geskiedenis laat hom nie dikteer nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  Prinsenvlag

  prinsenvlag.png

  prinsenvlag.jpgOp 6 April 1652 het die eerste mense uit Europa in die Kaap de Goede Hoop aan wal gekom om hul permanent te vestig. Hul vlag was die Prinsevlag van Nederland, ook bekend as die Oranje Blanje Blou.

  Die Prinsevlag het gedurende die Tagtigjarige Oorlog op die toneel verskyn. Die besette gebiede van Nederland het onder die Prinsevlag teen Spanje geveg om hul onafhanklikheid. Die aanvoerder was die Prins van Oranje, naamlik Willem I, (Willem van Oranje). Willem van Oranje, die vader van Nederland was 'n boorling uit die Huis van Oranje-Nassau wat 'n vertakking was van die Duitse Huis van Nassau.

  Die Hollandse vryheidsvegters was bekend as die Watergeuse en hul vlag was die Driekleur, Oranje Blanje Blou.

  Waarom oranje wit en blou? Die antwoord is eenvoudig. Dit was die kleure op die familiewapen van Willem I, die aanvoerder en latere Vader van Nederland.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  Die geselskap op die Dromedaris, die Goede Hoop en die Reijger se opdrag was eenvoudig om 'n padkafee tussen Europa en die Ooste te bedryf. Daar was geen bedoeling om die Kaap te koloniseer of om 'n nuwe volk te stig nie.

  Op 6 april 1652 stichtte Jan van Riebeeck in opdracht van de VOC een verversingsstation bij Kaap de Goede Hoop. Schepen van de VOC op weg naar Nederlands-Indië konden hier vers water, groente en fruit inslaan. Hierdoor kreeg Kaapstad de bijnaam: De Herberg van Twee Oceanen.

  Na de bouw van Kasteel de Goede Hoop, groeide het versterkte station snel uit tot een Nederlandse kolonie, ondanks dat de VOC het verboden had om gebieden te koloniseren.
  nederlandse-vlag.jpgDie besluit om Europeërs permanent in die Kaap de Goede Hoop te vestig, was nie gebore uit oorwegings van nasionalisme of kolonialisme nie, maar bloot vanuit 'n besigheids oogpunt.

  My vriend uit die Kaap voer juis aan dat die Kaap die węreld se eerste "Ultra City" was. Hoeka!

  Hier volg Willem I se Oranje Blanje Blou in besigheids gewaad.

  nederlandse_vlag.jpg


  Maar soos dit nou maar gaan, lei een ding tot 'n ander.

  Ek herhaal. Die Geskiedenis laat hom nie dikteer nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  Die tweede vlag op die Kasteel is die Unievlag van die Verenigde Koninkryk, algemeen bekend as die "Union Jack".

  Flag_of_the_United_Kingdom.png

  Die "Union Jack" is saamgestel uit die vlae van;

  Engeland (St George Kruis)

  Skotland (St Andrew Kruis)

  Ierland (St Patrick Kruis)

  Union_Jack_evolution.jpg

  Waarom het Britanje die Kaap op 16 September 1795 geannekseer?

  Omdat die Huis van Oranje dit skriftelik versoek het.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  Die Franse revolusie brei uit na Nederland en uiteindelik val Frankryk die Nederlande binne. Prins Willem V van Oranje vlug op 18 Januarie 1795 na Engeland en vestig die Huis van Nederland tydelik in die Kew Paleis.

  Tussen 30 Januarie en 8 Februarie 1795 vaardig Willem V sy opdragte uit vanaf die Kew Paleis in Engeland. Hierdie opdragte staan bekend as die Kew Briewe.

  Willem V gee opdrag dat alle Nederlandse skepe in vreemde hawens hulself vrywillig aan Engeland moet oorgee.


  Brief van Willem V vanuit Kew Palace, 7 februari 1795
  In januari 1795 vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland, toen Nederland werd bezet door Franse revolutionaire troepen. In februari 1795 schreef hij een reeks brieven vanuit het Kew Palace. Deze brieven staan bekend als de ‘Kew Letters’ of ‘Brieven van Kew’. In deze brieven riep Willem V op tot opstand tegen de Fransen. Aan de koloniale gouverneurs gaf hij bevel de Nederlandse overzeese gebieden aan de Britten over te dragen, zodat deze niet in Franse handen zouden vallen. Willem V schreef in zijn brief van 7 februari aan de heer van Neederenburg in Nederlands-Indië: ‘Ik hebbe hier gevonden de beste dispositien om de Republijk te helpen en haar te verlossen van het juk der Franschen, en Zijne Groot Brittanische Majesteit heeft mij de sterkste verzeekeringen doen geeven dat alle de Colonien of scheepen waar van hij bezit zoude neemen bij de vrede aan hunne Hoog Mog. zouden worden gerestitueerd (…).’  Willem V gee ook opdrag dat alle Nederlandse kolonies hul aan Engeland moet onderwerp. Dit sluit Kaap de Goede Hoop in. En so beland die Kaap op versoek van die Huis van Oranje in Engelse hande.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  Na die Franse inval, verander die naam van die Republiek van Nederland na die Betaafse Republiek. Die Oranje Wit en Blou word vervang met die Rooi Wit en Blou.

  Statenvlag-bataafse-republiek.png Flag_of_the_navy_of_the_Batavian_Republic.png
  Statenvlag
  Bij koninklijk besluit van 1 december 1807
  werd de naam omgedoopt tot Koninklijke
  Hollandsche Vlag.

  Bataafse vlag
  Ten tijde van de Bataafse Republiek werden de voormalige gewesten samengevoegd tot een eenheidsstaat. Daarbij hoorde ook één nationale vlag. Per resolutie van 14 februari 1796 werd de Bataafse vlag vastgesteld. De zogeheten Prinsenvlag (oranje-wit-blauw) was niet langer toegestaan, evenals oranje wimpels. Voortaan was de aloude Statenvlag de enige toegestane nationale vlag. Slechts voor de marine werd een uitzondering gemaakt. De kleuren en rijen van de vlag bleven exact hetzelfde als die van de Statenvlag. Er werd aan de bovenkant echter een toevoeging gedaan door op enkele duimen van de vlaggenstok een Jack te plaatsen: een wit vierkant met daarin de vrijheidsmaagd met een speer en pijlenbundel in haar handen en naast haar een leeuw.

  Nadat die Kaap op versoek van die Huis van Oranje deur Engeland geannekseer is, stuur die Betaafse Republiek 'n vlootmag onder aanvoering van Engelbertus Lucas om die Kaap van die Engelse te herower. Die Engelse wis egter vooraf van hierdie sending en die reddingsmag gee sonder 'n geveg oor tydens die sogenaamde Slag van Saldanha.

  Die Verdrag van Amien, geteken op 25 Maart 1802 skort egter die vyandelikhede tussen Engeland en Frankryk tydelik op en die Kaap word terugbesorg aan die Betaafse Republiek in 1803.

  Die Kaap is weer Hollands, onder die Rooi, Wit en Blou. Die derde vlag op die Kasteel.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  Op 18 Mei 1803 verklaar die Verenigde Koninkryk oorlog teen Frankryk.

  Gedurende 1906 herower die Britte die Kaap de Goede Hoop. (Vlag nommer vier op die Kasteel.)

  Op 13 Augustus 1814 word die Anglo-Hollandse Verdrag gesluit. Ingevolge hierdie verdrag word alle Hollandse besittings soos dit bestaan het op 1 Januarie 1803 aan Holland terug besorg, behalwe Demerara, Essequibo, Berbice, in Suid-Amerika en die Kaap de Goede Hoop.

  Nou is ons volwaardig 'n wettige Engelse besitting.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  In hierdie onstuimige tye word die eerste twee Boere Republieke in Suid-Afrika uitgeroep.

  Op 29 Januarie 1795 word die Republiek van Graaff-Reinet uitgeroep. Die Republiek van Swellendam volg op 18 Junie.

  Dit is nou belangrik om daarop te let dat die twee Republieke nie teen Engeland gebelleer het nie (want Engeland sou eers maande later aan die Kaap aan wal gaan), maar wel teen die Oranje Blanje Blou.

  Daarom vervang die Boere van Graaff-Reinet en Swellendam die Oranje Blanje Blou met die Driebaan, Rooi Wit en Blou.

  Swellendam-vlag-en-Graaff-Reinet.png

  Etlike maande later arriveer die Engelse soldate op versoek van die Prins van Oranje en neem Graaff-Reinet met geweld oor en plaas dit onder die Union Jack.

  Dit is dan uit hierdie gebeure duidelik waarom die Voortrekkers en latere Boere Republieke deur die bank die Rooi, Wit en Blou as basis vir hul vlae sou gebruik

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  Hier volg 'n lys van vlae wat oor vrye Boere Republieke gewapper het.

  List of states and republics
  Boer republics
  Republic of Swellendam (1795)
  Republic of Graaff-Reinet (1795–1796)
  Zoutpansberg (1835–1864)
  Winburg (1836–1844)
  Potchefstroom (1837–1844)
  Natalia Republic (1839–1843)
  Winburg-Potchefstroom (1844–1848)
  Republic of Klip River (1847–1848)
  Lydenburg Republic (1849–1860)
  Utrecht Republic (1852–1858)
  South African Republic (1852–1877, 1881–1902)
  Orange Free State (1854–1902)
  Klein Vrystaat (1876–1891)
  State of Goshen (1882–1883)
  Republic of Stellaland (1882–1883)
  United States of Stellaland (1883–1885)
  New Republic (1884–1888)
  Republic of Upingtonia/Lijdensrust (1885–1887)

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  72

  Default Re: Bloedvlag

  Uiteindelik is die laaste Boere Vlag gedurende 1902 aan die Union Jack onderwerp. Omdat die Britte juis deur die Prins van Oranje versoek is om die Kaap te annekseer, is dit dan bloot logies dat die volgende vlag op Suid-Afrikaanse bodem die Prinsevlag sou wees.

  Flag_of_South_Africa_1928-1994.gif

  Met die opkoms van Afrikaner Nasionalisme keer die Nasionale Party terug na die Prinsevlag. Ter wille van kompromie word die Union Jack daarop geakkommodeer. Tereg so ook, want dit was onder die gesag van die Prinsevlag dat die Kaap aan die Britte oorhandig is.

  Eind 1927 werd alsnog een compromis bereikt en werd een nieuwe vlag aangenomen. Deze werd voor het eerst gehesen op 31 mei 1928 en was gebaseerd op de Van Riebeeck-vlag of de Prinsenvlag, de oranje-wit-blauwe Nederlandse driekleur. De Vereenigde Oostindische Compagnie gebruikte een dergelijke vlag (met het VOC-logo in het midden). In de Zuid-Afrikaanse vlag van 1928 werden drie kleine vlaggen in het midden van de witte baan geplaatst: de Britse vlag, de Vierkleur van Oranje-Vrijstaat en de Vierkleur van Transvaal.

  Vlag van TransvaalDe keuze voor de Prinsenvlag als basis was een compromis, omdat het de eerste vlag op Zuid-Afrikaanse bodem was en omdat het een politiek neutrale vlag was. Het was immers van geen enkel ander land de nationale vlag. Een ander aspect aan het compromis was dat de Britse vlag óók de officiële vlag zou blijven. Zuid-Afrika was het enige land in de wereld met twee nationale vlaggen. Deze situatie veranderde in 1957, toen de Union Flag haar status als nationale vlag verloor. Eerder, in 1951, verloor het rode vaandel uit 1910 zijn status als handelsvlag.Na een referendum werd Zuid-Afrika op 31 mei 1961 een republiek, maar het land veranderde niet van vlag, ondanks dat er druk was om de Britse vlag uit de middelste baan te halen.
  Prins Willem V van Oranje sou egter nie die laaste persoon wees wat die Boere op gesag van die Prinsevlag aan die "vyand" uitlewer nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •