Lees bietjie in Jeremia 17 verse 5-8

5)So sę die Here: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. 6) En hy sal wees soos ‘n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon, ‘n brakkerige en onbewoonde land. 7) Geseend is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. 8) Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, “maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Nou wie aanbid jy? God of ‘n mens? Want hier sę dit duidelik dat ons nie ‘n mens mag aanbid nie!

Ook in Romeine 1 vers 25 staan daar: 25) hulle wat die waarheid van God verruil het vir “die leun en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in die ewigheid. Amen.

In baie kerke aanbid die meerderheid mense nog ‘n ander mens wat lank gelede ook as vlees op die aarde geloop het. Hy kry die eer vir baie dade wat eintlik vir God toekom! Daar is hierdie lied wat mense vir ons kleuters leer! Hy gaan so: " Wie maak die reën, wie maak die dou en wie maak die heerlike sonskyn? Kom luister na my dan se ek vir jou, dis Jesus, dis Jesus. "Sien, nou kry die mens die eer stede van God. Die mens is nie God nie, hy sal die nooit wees nie. God is gees mens is vlees! Elke vleeslike mens wat hier gebore word in die skepping het reeds sy eie gees wat deur God in die menslike liggaam geplaas is by die geboorte. Soos wat daar in Genesis verduidelik word.


Verder staan daar ook in II Thessalonicense 2 vers 3,4: 3) Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, 4) die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

So, wie aanbid jy God of mens?


Groete

Die Vrou