57 procent van Duitsers ziet islam als bedreiging

Nog is Europa niet verloren...Het tij verandert!!


AFP Een manifestatie van PEGIDA bracht op 5 januari heel wat anti-immigratiebetogers op de been in Dreesden.

Update De meerderheid van de in Duitsland wonende moslims voelt zich sterk verbonden met dat land. De rest van de Duitse bevolking ziet dat echter niet en wordt steeds kritischer tegenover de islam. Een meerderheid ziet de islam als een bedreiging. Een vierde van de respondenten beschouwt de islam dan weer als een verrijking. Dat blijkt uit een analyse van de Godsdienstmonitor van de Bertelsmann Stichting, waarover Die Zeit vandaag bericht.

De meerderheid van de Duitsers beschouwt de islam 'als gevaarlijk' en velen van hen hebben sympathie voor de Pegida-beweging, de Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland. De bevraging had plaats voor de aanslagen van gisteren in Parijs. Daaruit blijkt dat precies 57 procent van de ondervraagde Duitsers de islam als een bedreiging ziet. Veertig procent voelt zich naar eigen zeggen, 'een vreemde in eigen land' en 24 procent wil de immigratie van moslims verbieden. Opvallend is dat de ondervraagden daarbij geen verschil maken tussen 'de islam' en de 'islamisten' en ook niet tussen 'de goed geÔntegreerde moslims' en de 'fanatiekelingen'. Een vierde van de respondenten noemt de islam 'een verrijking'.

De islam is volgens Die Zeit met grote afstand de godsdienst met het 'slechtste imago' in Duitsland. En dat is opvallend omdat de meerderheid van de Duitsers zichzelf beschouwt als 'tolerant'. Islamvijandigheid is geen exclusieve aangelegenheid binnen de kringen van Pegida, ook bij rechtsconservatieven, de burgerij en zelfs in het linksliberale milieu is het een thema. En de vijandigheid neemt toe. In 2012 was 52 procent van de ondervraagden de mening toegedaan dat de 'islam niet thuishoort in de westerse wereld', in 2014 steeg dat percentage tot 61 procent.

De Godsdienstmonitor baseert zich op representatieve enquÍtes onder de Duitse bevolking. Om de publieke opinie in kaart te brengen zijn behalve moslims vorig jaar ook 937 niet-moslims in Duitsland geÔnterviewd.


http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenl...dreiging.dhtml