Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19

Thread: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

 1. #1
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Ter inleiding: Dié skrywe beskryf ‘n eerstehandse ervaring van ‘n beplande moord- en roofproses op ‘n plaas wat nog nie afgehandel is nie. Plaasaanvalle neem ongekend toe en die skrywer vertrou dat dit wat hier beskryf word vir die lesers van waarde kan wees. Dit is nie net plaasaanvalle nie, maar ook aanvalle op stedelike woongebiede wat meer gereeld voorkom. Om verstaanbare redes word baie inligting tans weerhou. Indien die afloop gunstig is sal die nodige geplaas word sodat dit moontlik ook ander kan help.


  Wat doen jy wanneer jy verneem dat ‘n plaasaanval*: op jou en jou vrou beplan word? Indien hierdie inligting aan jou deurgegee, ‘n aanvanklike sekerheidsfaktor van 90% en later op 100% bereken word - wat gaan jy doen?

  Ekself het die literatuur, asook gebeure rondom werklike plaasaanvalle bestudeer en met boere gepraat. Daaruit blyk die volgende:

  • Die plaasbewoners is meestal onverhoeds betrap.
  • Die aanvallers** is bekend met die veiligheidstoerusting en maatreëls van die inwoners.
  • Die swak plekke van die opstal of buitegeboue is aan hulle bekend.
  • Ook die ouderdom van die inwoners.
  • Hoeveelheid en tipe wapens in besit van die inwoners asook die gebruiksfrekwensie daarvan.
  • Die aanvallers is bekend met die inwoners se roetine. Bedags en snags.
  • Veiligheidstoerusting word in die meeste gevalle deur die aanvallers omseil.
  • Die aantal aanvallers (getalle gewys) is deurlopend meer as die inwoners tydens ‘n aanval.
  • Die meeste van die aanvallers het een of ander vorm van militêre opleiding ondergaan.
  • Die aanvallers is bekend met die plaasopstal se binne uitleg.
  • Die aanvallers is bekend met die onmiddelike omgewing (geografie) van die plaasopstal.
  • Die aanvallers is bekend met die hoof- asook sekondêre toegangs- en vertrekroetes.
  • Die meeste aanvallers is goed bewapen.
  • Hulle is ook bekend met die plaas se paaie en ander infrastruktuur.
  • Die aanvallers benader die plaasopstal met ‘n uitgewerkte plan van aksie.
  • Die plaasaanvallers beskik meestal oor ‘n wegkomvoertuig.
  • Veiligheidtoerusting aangebring skep ‘n vals veiligheidsbewustheid by die inwoners.
  • Nêrens word melding gemaak van ‘n vooraf bewustheid dat ‘n aanval ‘n moontlikheid is nie.
  • Plaasopstalle beskik oor die algemeen nie oor ‘n veilige vertrek***: nie.
  • Tweerigtingradios word slegs aangewend nadat die aanval verby is. Baie selde gedurende die aanval aangesien hulle onverhoeds betrap word.
  • Slagoffers van plaasaanvalle se vriende, famielie of indien hulle oorleef beklemtoon gewoonlik hulle goeie verhouding met hulle arbeiders.
  • Slagoffers dui meestal aan dat hulle nie kan verstaan dat dit met hulle kon gebeur het nie – dit nou indien hulle oorleef.
  • Nêrens word melding gemaak dat ‘n tydsgleuf bestaan het vir ‘n moontlike aanval nie.
  • Slagoffers wat die aanval oorleef is meestal getramatiseerd. Baie benodig berading.
  • Medeboere se hulp raak eers beskikbaar na die aanval, wanneer dit somtyds te laat is.
  • Boere is nie altyd bedag op vreemde gedrag van hulle arbeiders nie, ook nie ten opsigte van abnormale verskynsels op die plaas- en of die plaaswerf nie.
  • Meeste plaasaanvalle vind plaas omdat relevante inligting van die werknemers verkry word. Somtyds vrywillig, somtyds as gevolg van druk van buite – altyd egter met ‘n vergoeding daaraan gekoppel.
  • 63% van alle plaasaanvalle se beplanning geskied vanaf die plaas se eie werkers. 20% van aanvalle word vanaf die buurplaas beplan en slegs 17% word totaal van buite gereël.  Plaasaanval*: Kan polities gemotiveerd wees (tans baie lae persentasie). Meestal is roof die onderliggende oorsaak. Omdat die aanval op 'n plaas beplan word, word dit as ‘n plaasaanval aangespreek. Weerstand teen 'n aanval word meestal beloon met geweldadige moord.

  Aanvallers**: Bestaan uit ‘n sogenaamde “hit squad” van buite die omgewing (gewoonlik) wat die daad uitvoer nadat inligting van “binne” verkry is en die observasie van die die doen en late van die inwoners na soveel as tot 3 maande voltooi is.

  Veilige vertrek***: Is ‘n vertrek wat onbekend aan jou werknemers is, beskik oor 2-rigting radio geriewe, noodvoedsel, water, mediese voorraad en so meer. Dit sluit van binne en bied onder andere beskerming indien die huis sou brand.


  Bogenoemde is maar enkele bevindings betreffende plaasaanvalle.

  Met die slegte nuus dat 'n geweldadige moord op julle beplan word, is ‘n mens se eerste reaksie dié van erge skok. Mens leef al jare met die wete dat dit met jou kan gebeur. Wanneer ‘n moontlikheid van ‘n plaasaanval verander na ‘n werklikheid, soek ‘n mens bewyse. Wanneer jy daarmee gekonfronteer word is dit asof daar ‘n lamheid oor jou kom.  Nou waar is die datum nou weer?

  Ongemerk tree die veelbesproke Elisabeth Kübler-Ross se navorsingsmodel na vore. Die eerste stap van ontkenning skop in. Dit kan nie waar wees nie! Waarom ons? Kan hulle ‘n mens nie met vrede laat nie? Om watter rede moet ‘n mens vermoor word? Kan hulle nie maar nie net die aardse neem en loop nie? Sou hou ‘n mens aan om in jou gedagtes rond te karring. Jou gedagtes en beredenerings volg ‘n sirkelroete op soek na redes waarom dit dalk net nie waar kan wees nie.

  Wanneer besef word dat dit ‘n oënskynlik onomkeerbare proses is, word ‘n mens gewoonweg die donder in. Die aggressie laat jou voel jy kan moord pleeg. Dié mense wie jy vertrou het, het jou verraai, is ondankbaar, selfsugtig en voel op die ou end bloot “vere” vir jou. Wat het jy nie alles gedoen om hulle te help nie? So begin ‘n volgende beredenering in sirkels en eindig telkemale op niks.

  Nadat jou aggressie uitgewoed het tree realiteit in. Om watter rede moet ‘n mens net gaan sit en wag om doodgemaak te word? Jou lewe is mos nie in die hande van ander en ondelhandelbaar met hulle nie! Jy beskik mos oor die vermoë om te kan dink en om iets te kan doen. Belangriker nog, is die feit dat daar ander mense is wat meer as gewillig is om te help. Mense met kennis en kundigheid. Mense wat regtig omgee. Wanneer ‘n mens die gewens in ag neem en dit aanvaar, dan is dit wanneer jy vorentoe begin beweeg.

  Vervolg…./
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 2. #2
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Die misdaadstelsel in Afrika is amptelik in 1836 deur ‘n man met die naam van Pomabaza geïmlementeer. Volgens oorlewering het hy vir ses maande lank, saam met die duiwel en voorvadergeeste in ‘n grot gewoon. Daar, so word vertel, sou die Bose hom glo persoonlik in ‘n donkerskool of inisiasieskool opgelei het. By die geleentheid het Pomabaza hom blykbaar ook self besny.

  Toe hy daar uitkom, was dit met ‘n soort van duiwelse plan om misdaad suksesvol te bedryf.

  Dié misdaadplan is gebasseer op twee bene. Die eerste is ‘n Verkennings-been wat misdaadgeleentheid moet ondersoek. Die tweede is ‘n soort Reaksie-been wat dan die misdade moet voltrek*.

  (*p.20 – Oorwin Plaasaanvalle – Lukas Swart).


  Uit bogenoemde is dit seker nie vergesog om te sê dat plaasaanvalle en ander misdaad deur satan se dienaars voltrek word nie. Efesiërs (6:12) toon dit aan wanneer daar geskryf staan “ Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

  Johannes (8:44) beskryf die woorde van die Here aan die Fariseërs as volg: “Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen”.

  Indien ‘n mens weet met wie jy werk en jy lees die volgende in Lukas (10:17) naamlik: Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u Naam,” dan weet ‘n mens waar jou vertrekpunt is om vorentoe te beweeg.

  Hierdie mense (bose geeste in mense) se stelsel is so slu en geheimsinnig dat jy dit nie maklik sal agterkom as hulle werkwyse nie ten volle aan jou bekend is nie. Indien jy probeer om hulle kriptografie te ontsyfer sal volgens my en ander se siening, die bose geeste hulle help om ‘n stokkie daarvoor te steek deur ondere andere jou aandag na iets anders weg te lei. Dit kan ook gebeur dat die bose geeste dié mense kan waarsku indien dit moontlike gevaar vir hulle mag inhou. Die aanvanklike beplande aanval word dan tot ‘n latere en ‘n meer geskikte datum en tyd uitgestel. Die voorafgaande mag na die woorde van ‘n “kansvatter” klink. Wat ek al eerstehands ondervind het, kan dien as voorbeeld en motivering vir dit wat gesê word. Toeval is nie altyd so toevallig soos dit mag voorkom nie. Die volgende foto’s illustreer my stellings hierbo.


  Brand onstaan in bloekombos

  Verlede Sondag het die beeste in die kamp gewy waar die bosbrand onstaan het (geel pyl). ‘n Persoon was besig om die kriptografie van die plaasaanval te ontleed ten opsigte van toegangsroetes, datum en tyd. Om vas te stel of die aanvallers gewapen sou wees asook die getal wat by dié daad betrokke sou wees. Iemand wat die persoon moes dopgehou het, het waarskynlik gereël dat daar aandag aftrekkers moes plaasvind. Die wind het sterk in die rigting gewaai vanwaar die foto’s geneem is.


  ’n Tweede brand onstaan skielik op die voorgrond – ongeveer 1.5 kilometer weg van die brand wat nog in die bos woed.

  Op die boonste foto kan in die agtergrond gesien word dat die brand nog steeds in die bos woed terwyl daar in ‘n nuwe kamp, ongeveer 1.5 kilometer weg ‘n nuwe brand aangesteek is. Intussen was ek by die bos besig om die brand onder beheer te kry deur terug te brand. Helaas, toe breek nog ‘n brand uit. Hierdie keer nader aan die bos. Sien foto hieronder.


  Derde brand aangesteek. Wind het nie die vuur versprei nie

  Bogenoemde foto’s is deur die persoon geneem wat die kriptografie langs die pad ondersoek het. Sy werk was beïndig aangesien hy mos kom help om die brand onder beheer te probeer bring.

  Na 4 ure, baie hulp van omliggende boere is die brand onder beheer gebring en geblus. Die resultaat: ongeveer 100ha spaarkamp se gras afgebrand. Lyndrade en pale beskadig en verbrand. Genadiglik net een koei met haar kalf verbrand. Die nag word ek om 02:00 wakker. Gaan kyk buite net om te sien dat die kamp oorkant die rivier wat oor ‘n halwe kilometer brandbaan beskik, feitlik tot as verbrand is. Ongeveer 200 ha weiding vernietig.


  Vervolg/.......
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 3. #3
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Dit is nie my gebruik om kriptiese tekens op ‘n openbare webwerf bekend te maak nie. Hierdie twee fotos toon kriptiese tekens wat so opvallend is dat ‘n mens stokblind moet wees om dit nie raak te sien nie. Verder hou dit verband met die tekening van die prent in die eerste pos (galge humor).

  Op die voorgrond lê die buigbare waterpyp wat gebruik word om die waterkar se tenk vol water te tap vanaf ‘n oorhoofse pyp. Die buigbaarheid van die pyp beteken ‘n mens kan ‘n aanpassing maak om verskillende watertenks te vul. Wat opval is dat die pyp net “losgekom” en “geval” het in ‘n bepaalde vorm. Die eienaardige is dat die brande waarna verwys is hierbo, ekself, na afloop van die brande met hierdie eienste pyp ‘n bakkiesakie (vuurvegter) weer gevul het. Dit was toe nog stewig vas. Staan ‘n mens egter in die posisie soos die foto geneem is, sien jy drie merkers in ‘n ry. Die blou pyp se kriptiese betekenis is ‘n man waarvan die een been omgevou is (doodgemaak moet word). Die tweede teken is bloot ‘n katon (aanduider van die roete) en dan die laaste foto van naderby wys ‘n sekel op ‘n wit sak [almal (in die huis) moet doodgemaak word].  Kriptiese tekens in ‘n ry.


  Wat nou verder interessant is is die bepaling van dae en tye wanneer dié aanval(le) moet plaasvind. Dit mag nou vreemd klink, indien die eerste beplande aanval nie realiseer nie tree die volgende datum in werking. Die datum kan verkry word deur sekere kriptiese tekens en die aantal tree tussen dié tekens. Gister is ons per telefoon gehelp om dit vas te stel. Om so ‘n proses deur te gaan is absoluut ‘n ongelooflike ervaring. Waar die aanvallers skuil, hoe hulle die plaas benader om buite bereik van die kameras te bly, die beskikbare wapens vir die aanval alreeds uitgeplaas, asook hoe die aanval gaan plaasvind en veronderstel is om af te loop. Hoe jammer voel mens nie vir dié mense wat nie bewus was van die aanvalle wat op hul beplan is nie. Hoeveel lewens kon nie gespaar gewees het indien mense nie so apaties teenoor kriptiese tekens staan nie. Plaas- sowel as huisbewoners.


  Hoe wreed kan die mens tog nie wees nie.


  Vir hierdie komende week is daar datums en tye gegee. Sal hopelik met tyd laat weet wat plaasgevind het. Nou het die wiel gedraai. Die besluit om die uitslag te bepaal. berus nou by my.


  Vervolg/.......
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 4. #4
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Om enige aanval of roof te loods is dit belangrik dat die aanvallers oor noodsaaklike inligting beskik. Daar is reeds vermeld dat observasie van die huis, die inwoners se daagikse roetine ensomeer oor ‘n tydperk gedoen word. Hoe weet die aanvallers/rowers egter waar die kluis is. Hoeveel en indien wel, die aantal wapens en waar hulle geberg word. Wat die beste posisie vir die aanvallers/rowers in die huis. Die enigste metode is om van ‘n mol gebruik te maak en dit is meestal die vrou wat as huishulp optree. Moet hulle nie onderskat en moet hulle nie vertrou nie! Dit is oor en oor bewys dat dié inligting verskaf, vrywillig, onder dwang, deur finansiële gewin, deur vergelding (onreg aan haar gepleeg) of deur dreigemente verkry word.

  Inligting word so subtiel deur haar aan die aanvallers/rowers verskaf dat die huisbewoners nie eers daarvan bewus sal wees nie. Kom ek gee ‘n voorbeeld.

  Die foto hieronder toon ‘n gedeelte van ‘n muur. Aan die linkerkant is die deuropening wat vanaf die waskamer na die werkwinkel gaan. Die opening is in ‘n klipmuur ingebreek. Die klipmuur (leiklip) is regs sigbaar. Omdat leiklip nie water absorbeer nie, pleister dit baie moeilik aangesien die pleister maklik afval omdat dit nie met die leiklip “heg” nie. Vanweë hierdie verskynsel is besluit om die binnekant van die waskamer met ‘n sementsteen muur uit te voer. Stene word tans gemaak op die plaas.


  Kriptiese teken teen die muur.

  Op die muur word die kriptiese teken in die rooi sirkel aangetref. Moeilik sigbaar? Die volgende foto wys ‘n naby skoot van dié teken. ‘n Droë blaartjie agter die sement ingedruk.


  Teken van naderby

  Watter waarde en hoe strategies kan so ‘n simpele onopmerkbare blaartjie nou regtig wees?
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 5. #5
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Om bogenoemde vraag te beantwoord moes u teenwoordig gewees en beleef het hoe instruksies oor die telefoon gegee is tot by dié blaartjie. Die roete het deur die tuin gegaan, oor die huis se dak tot aan die agterkant van die huis by die waskamer se deur (‘n baie swak punt van die huis aangesien daar gebou word). Dan verder tot by die muur soos in die eerste foto. Daar is gevra om baie mooi te kyk wat gesien word. Die blaatjie is uitgewys. Weer ‘n vraag: “wat word nog gesien?” Die deuropening na die werkswinkel? Deur die deuropening ‘n “gang” wat reguit gaan na die kantoor met al die waardevolle items en ander goed daarin.

  Die volgende opdrag was drie tree terug en die vraag, “wat sien jy?” Nou dié persoon het nog nooit ons huis gesien nie. Hy gaan bloot op die skelms se beplanning. Drie tree terug gee toe vir jou ‘n uitsig oor die mees strategiese binnekant van die huis. Die gesigsveld dek die ontbythoek, in/uitgang na kombuis, gang in huis met alle uitgangroetes, ook die vanaf die voordeur. Iemand wat dié posisie sou inneem kan enige iemand wat beweeg sien. Vir my was dit ‘n skokkende ontdekking. Nog nooit het ek só na die huis gekyk nie.

  Na alle inligting versamel is. Is datums deurgestuur. Ek plaas dit hieronder. Let op na die datums en die tye.

  Maandag 01 September 2014 04:04
  Maandag 01 September 2014 19:55
  Dinsdag 02 September 2014 01:55
  Dinsdag 02 September 2014 08:04 002 Herhalings
  Dinsdag 02 September 2014 09:55 002 Herhalings
  Dinsdag 02 September 2014 15:55
  Donderdag 04 September 2014 00:00
  Donderdag 04 September 2014 06:00 002 Herhalings
  Donderdag 04 September 2014 14:00
  Donderdag 04 September 2014 18:00
  Vrydag 05 September 2014 04:00 002 Herhalings
  Vrydag 05 September 2014 18:00
  Saterdag 06 September 2014 00:00
  Saterdag 06 September 2014 18:00

  Dat van die datums al verby is, is ‘n verhaal op sy eie.

  Vervolg\........
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 6. #6
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Hierdie berig uit Beeld 2014/09/04 deur Vania van den Heever – hoe hartseer dit ook is – is presies dit waarteen ek wil waarsku. Alle mense moet deesdae bitter versigtig wees. Let op na hulle aanvalstyd – 17:00.

  ’n Egpaar van die Paulpietersburg-distrik in KwaZulu-Natal is Woensdagmiddag op hul plaas doodgeskiet.

  Nico Lens, ’n beesboer van Elandsberg, en sy vrou, Marsha, (albei in hul vyftigs) is glo net voor 17:00 oorval.

  Eugene van Aswegen, plaaslike voorsitter van AfriForum en veiligheidsverteenwoordiger, het aan Beeld gesê almal in die gebied is geskok oor die sinnelose moorde.

  Tydens die aanval kon Marsha blykbaar die paniekknoppie druk om haar bure te verwittig.

  “Ons het ’n alarmstelsel wat aan ons radio’s gekoppel is. Wanneer iemand die paniekknoppie druk, hoor ons dit en weet ons van waar dit kom. Toe die bure by die Lens-egpaar se plaas opdaag, was dit reeds te laat.”

  Albei is in die kop geskiet.

  “Ons het vliegtuie, maar dit was te donker om hulle (die moordenaars) te gaan soek. Hoewel die polisiekantoor sowat 30 km weg van die plaas is, het die polisie eers ’n uur en half later opgedaag. Hulle was vol verskonings oor hoekom hulle laat is.

  “Die polisie se honde-eenheid het eers drie ure ná die voorval opgedaag. Dit was toe al te donker om na die verdagtes te soek.”

  Die Lens-egpaar laat ’n dogter agter wat in Paulpietersburg woon.
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 7. #7
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Voordat ek die tye hierbo bespreek, net enkele opmerkings oor die moord op die Lens-egpaar. Die tyd van die aanval was goed beplan. Die werkers gaan huis toe en ‘n mens begin ontspan na ‘n dag se werk. Dit beteken dat ‘n mens minder oplettend en minder waaksaam is – veral as niks oor baie jare gebeur het nie. Die skelms weet dit. Dan, ‘n ander baie belangrike punt wat ek in my eerste pos genoem het is, en ek haal aan:

  Veiligheidtoerusting aangebring skep ‘n vals veiligheidsbewustheid by die inwoners.

  Eers enkele agtergrond gegewens vir dié van u wat nie goed bekend is met 'n plaas se veiligheidsmaatreëls nie. Gewoonlik is elke plaas met mekaar verbind deur tweerigtingradioverbinding. Dieselfde radiofrekwensie word gebruik van dié wat tydens die appartheidsjare gegeld het. Teen addisionele koste kan ‘n mens ‘n toestel laat aanbring met geskikte paniekknoppies. Verskillende tipe panniekknopies is beskikbaar. Daar is die wat die toestel deur middel van radiogolf aktiveer (“remote”) en dan die wat monteer word en dan geaktiveer kan word. Wanneer die toestel geaktiveer word laat dit ‘n bandjie (“tape”) draai met ‘n noodboodskap daarop wat dan uitgesaai word. Die afstandbeheerde paniekknoppie is veronderstel om daagliks en saans gedra te word of binne maklike bereikbare afstand ten alle tye te wees.

  Die man is skynbaar op die werf geskiet. Die moordenaars het die huis bertree en die vrou na die kluis gedwing. Sy of die man het oënskynlik nie hulle afstandbeheerde paniekknoppie by hulle gehad nie. By die kuis is daar ‘n plakkertjie aangebring wat lees: “press button to open safe”.Dit was die panniekknoppie. Sy het dié paniekknoppie gedruk, maar helaas dit was te laat. Sien die aanhaling van berig uit Beeld hieronder.

  Tydens die aanval kon Marsha blykbaar die paniekknoppie druk om haar bure te verwittig.

  “Ons het ’n alarmstelsel wat aan ons radio’s gekoppel is. Wanneer iemand die paniekknoppie druk, hoor ons dit en weet ons van waar dit kom. Toe die bure by die Lens-egpaar se plaas opdaag, was dit reeds te laat.”

  Dit verduidelik my punt van veiligheidstoerusting wat ‘n vals beeld skep van veiligheid. Dieselfde geld vir lemmetjiesdraad, elektriese omheinings, diefwering, deure wat gesluit is, veiligheidskammeras en nog vele ander. Die punt wat ek wil maak is dat ‘n mens ten spyte van alle veiligheidtoerusting, ook veiligheidbewus moet optree. Onthou, of jy in die stad, ‘n dorp, ‘n plot of op ‘n plaas woon, jy word eers deeglik dopgehou en jou roetine van jou doen en late vasgestel. Daarna verskyn die gevegstekens en dan word die aanval deur buitestanders geloods.

  Hierdie “stadige oorlog” is besig om toenemend te versnel en die ironie is dat mense apaties daaroor staan. Hulle raak bloot afgestomp want dit was nie op hulle van toepassing nie. Daarop kan ek bloot waarsku: “Mag dit nie met jou gebeur nie. Jy het nie ‘n idee waaroor dit regtig gaan nie!”
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 8. #8
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Bovermelde tye is in Pretoria deur middel van ‘n rekenaar bepaal na aanleiding van inligting vanaf die plaas verkry. Op sigself kan ‘n mens daaroor glimlag en seker maar dink dat dit ‘n klomp twak is. Vir my en my vrou egter, het dit as ‘n geweldige skok gekom. Wanneer ons na die tye kyk het ons besef dat dit die tye is waarop ons in en uit die huis gaan. Saans, laat nag of vroeg soggens (04:00) neem ek die honde uit sodat hulle hul draaie kan loop.

  Die oggendtye is dié tye wat my vrou onder andere skool toe gaan, ek oopsluit vir die arbeiders of in die kantoor alleen is, etenstyd of buite werksaam is. Hulle beplanning was om my veral tydens dié tye in ’n lokval te lei en my geweldadig te vermoor deur middel van ’n lokval.

  Dit is ’n heel vreemde gevoel om self die wapens te sien lê waarmee hulle jou wil vermoor. Nietemin, vir my vrou en myself was dit ’n “wake up call” Statistiek het jou voordeur genader. Hulle wag nou net om die getal Boere wat vermoor is verder te verhoog.

  Gelukkig is daar maniere om hierdie moordenaars se planne omver te werp. Tans is ek daarmee besig en geleidelik is ekself besig om hulle in ’n blik te probeer druk dat hulle hopelik sal besef die kool is die sous nie werd nie.

  Sterkte aan ons Boere. Die stryd word feller maar daar is niks te vrees nie. Met die nodige kennis, paraatheid en voldoende waarneming is dit moontlik om die stryd te wen. Ons is nog slimmer as hulle!

  Groetnis

  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 9. #9
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Daar is reeds verwys dat die uitvoerders van moorde in wese die werktuie van Satan is en deur bose geeste beset en gedryf word. Hoewel hierdie skrywe tot dusvêr gehandel oor dit wat ‘n mens fisies waargeneem en ervaar het, is dit van belang om hierdie “stadige oorlog” ook vanuit ‘n geestelike vlak van nader te beskou.

  As Christene aanvaar ons dat ons liefhet omdat God ons eerste liefgehad het (1 Johannes 4:19) [NV]. Alle skepsele beskik gevolglik oor die liefde. Dit is in ons wese “ingebou.” In Psalm 18 (1-3) (ANV) lees ons dat Dawid gesê het: “Ek het u baie lief, Here, my Sterkte.” Hierdie woorde het gevolg na aanleiding toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Hy gaan voort deur te verklaar dat: Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Ek het tot die Here geroep, Hy wat lofwaardig is, want Hy red my van my vyande.”

  Met die koms van die Christus tree Sy liefde vir ons op die voorgrond en vind ons in Romeine 8: 35-39 (NLV) die volgende: “Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue, of gevaar of doodsdreiging dit regkry? Selfs die Skrif verklaar tog: “Om u ontwil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou.” Tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om ’n klinkende oorwinning te behaal – deur Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Een ding weet ek vas en seker: Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie; nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie; ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie.”

  Aangesien ons die liefde van God ontvang het en dit is in elkeen van ons, om watter rede wil ’n mens dan moor, roof, mense skade aandoen en vele meer negatiewe dinge bewerkstellig wat buite die sfeer van die liefde lê?

  Vir my is die eenvoudige antwoord daarin opgesluit dat, indien ’n mens nie God se liefde erken, daarop reageer deur terug lief te hê, om dié liefde van God in jou te ontwikkel en om in hierdie liefde te groei nie, en dit ook uit te leef teenoor jou naaste nie, daar ’n vakuum in jou geestelike “lewe” onstaan wat deur negatiewe geeste of demone gevul word. Die uitvloeisel en gevolge daarvan kan ons daagliks in die media te lese kry.

  Ek haal aan uit ’n gratis e-boek (South Africa – The Real Issues) van ’n anonieme skrywer. “It is important to note that in both Satanism and Witchcraft, murder and ritual sacrifice is an inportant way of gaining spiritual power over opponents. In order to progress in the hierarchies or ranks of these secret orders murders are a requirement.

  The release of power that follows is NOT imaginary, demons are strengthened and the killers gain standing and authority in the Satanic spirit realm.”

  Ons is welbekend dat satanisme en toordery verband hou met tekens. Die tekens wat vir ’n plaas- en/of huisaanval of roof op winkels gebruik word, bestaan tot ‘n groot mate uit items wat van die eienaar afkomstig is. Van dié items word na ’n “Sangoma” geneem om verskillende redes. Van die redes kan wees om ’n vloek oor jou uit te spreek, om die aanvallers te waarsku indien iets met hulle beplanning verkeerd loop, om hulle onsigbaar te maak en so meer.

  Lukas 10:19-20 is waarskynlik ‘n goeie vertrekpunt om oor na te dink. Ek haal aan: “Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.”

  Met die volgende tekens wat hier weer opnuut uitgepak word, kan ek die aanslag en alle negatiewe gebeure as volg saamvat: Trek die volle wapenrusting aan wat God aan julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Maak ook seker dat jy op hoogte bly wat die aard en omvang van die listige aanslae van die duiwel in hierdie fisiese wêreld is. Die veelbesproke Elisabeth Kübler-Ross se navorsingsmodel word dan net ’n model met geen “inhoud” nie. ‘n Rustigheid tree in terwyl mens se waaksaamheid nie verslap nie.


  Vir die wat belangstel, hier is die skakel na die gratis e-boek: South Africa – The Real Issues.  Groetnis

  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 10. #10
  Member Carel van Heerden's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Amsterdam
  Posts
  251
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  50

  Default Re: Aanval op 'n boereplaas - wat beleef word

  Soos verwag, het die tweede beplande aanval by ons die lig gesien. Dit is voorkom voordat hulle die werf kon binnekom aangesien ons 'n sterk vermoede gehad het wanneer hulle sou kom en die nodige voorsorgmaatreël kon tref.

  Ek plaas 'n skrywe van 'n dame (klein bietjie geredigeer) wat sy en haar man ervaar het van 'n beplande aanval met die uitsluitlike doel om hulle summier te vermoor. Sekere gedeeltes het ek beklemtoon aangesien dit tiperend van mense se gedrag is wanneer die die verassingselement in die rowers/moordenaars se guns is.

  ...................

  ‘n Plaasaanval

  Sondag die 18de was nie 'n lekker dag vir ons nie - Klasie is toe elf jr oorlede. Kinders het so teen 5uur huistoe gery. Die huis was toe sommer stil. Ek en my man besluit toe ons gaan maar vroeg in die bed klim want wat maak jy nou as daar nie krag is nie. So het ons boeke gevat en soos altyd vir die Here gevra om ons deur die nag te beskerm.

  Ons het vroeg wakker geword die volgende oggend en ons normale tyd opgestaan, al die veiligheidshekke in die gang oopgesluit. Die deur tussen die eetkamer ('n gewone houtdeur) en kombuis oopgesluit. So vra ek vir my man om ons klein hondjie ook saam uit te vat wanneer hy die hekke vir die werkers gaan oopsluit. Hy sê toe nee " hou haar eers binne ek is bang die groot honde maak haar seer".

  So sluit hy die hekke oop terwyl ek koffiewater kook, rustig drink ons koffie. Klaar koffie gedrink sê ek vir hom ek gaan gou bad en aantrek. Ek het skaars my klere uit die kas gehaal toe hy by my in die kamer staan en sê dat hy die binne veiligheidshekke weer toegesluit het - dat hier groot moeilikheid is. Al ons honde lê dood op die grasperk en dat hul by ons huis ingebreek het en hy vermoed die skelms is nog in die huis. Ek moet gou op die kameras kyk of ek iets sien.

  Ek en hy is so verskrik - hy sukkel om gebel te kry en ek sukkel om die video op die kameras te kry. Al is jy hoe paraat jy skrik so dat jy 'n "blank" slaan. Uiteindelik kry hy vir ons skoonseun terwyl ek nog sukkel met die video. Hy bel terug "Pa bly net in die kamer ons is oppad. Ek bel die res" ek dink nie eers aan die hoëband radio nie.

  Hulle kom daar aan - hul deursoek ons huis - skelms reeds weg, net vier laaitjies in die een kamer is uitgetrek waarvan 1 op die bed neergesit is. Verder is daar nie 'n ding uit sy plek in ons huis nie. Niks gesteel alles staan netjies op hul plek soos altyd. Nou gou die huis verlaat op die polisie se bevele want die hele plek is afgebaken. Die speurders is daar - honde eenheid, polisie - niemand mag naby die huis gaan nie. Eers na agt die aand kon ons in die huis ingaan. Ons het ook net die nodige in tas gesit en die hardeskyf van die kamera na die Overvaal-Radios toe geneem.

  Volgende dag moes ons die skrikwekkendste video kyk. Vir om en by 4 ure het hul gesukkel om by ons kamer uit te kom. Eers die honde vergiftig - ons veiligheidsheining geknip en in ons perseel ingekom. Voor ons kamervenster gekruip met ballaklawas op. Ons voorstoep wat reeds met palesades beveilig is na 'n vorige aanval 4 en half jr gelede, se groot slot breek hul. Kom deur die sitkamervenster sonder om dit te breek - beweeg deur die sitkamer - in eetkamer - ons sien 4 beweeg met flitse - ballaklawas en handskoene aan hul probeer die veiligheidshek oopkry maar kom nie reg - gaan na die TV -kamer - daar's nog 'n veiligheids hek - kom terug en probeer weer die veiligheidshek. Na baie planne sonder sukses beweeg hul uit na ons braai - afdeling. Daar loop een reguit kamera toe en buig dit af sodat niemand kan sien wat hul doen nie. Onbewus van die ander lense wat afneem gaan haal hul 2 bobbejaanspanners een van die bakkie af en een uit die stoor en beweeg na die voorkant van die huis. Breek 'n venster se knip - knip en buig die diefwering, skeur die gaas en klim in die huis in deur die gange wat soos 'n winkelhaak loop loer om die deur in die gang wat na ons kamer loop. Loer 'n tweede keer en na 'n derde keer loer hy weer en beweeg in die gang in gevolg deur nog twee. Hul het nog die ballaklawas op handskoene aan elkeen met 'n 9mm Baretta in die een hand en 'n kapmes in die ander. So beweeg hul geluidloos na ons kamerdeur - luister en bekyk alles - maak die houtdeur oop en wat hul nie gedink het nie - nog 'n veiligheidshek. Bekyk die hek - luister - kyk verskrik na mekaar - beduie vir mekaar iets - maak die houtdeur weer geluidloos toe - draai om en beweeg uit die huis uit. Die laaste beweging wat ons op kamera sien was om 4.59.59. Die 1 beweeg weer voor ons kamervenster - probeer inkyk en luister of hy iets kan hoor - so was ons salig onbewus van die dood wat ons in die oë sou staar veilig in die hand van ons Here.

  Ja dit het sy letsel gelaat - ons bly nie meer in ons veilige huis nie maar in 'n woonstel by die kinders. My man kry drie angsaanvalle 6 weke daarna sodat hy in die hospitaal beland. Hulle het ons lewe 180grade omgekeer. In jou privaatheid ingeklim. Maar dank aan ons Hemelse Vader vir Sy beskerming. Aan die Here kom al die lof en eer toe. Ek voel so jammer vir die oumensies en familie wat soos ons dit deurgemaak het vir lewensverliese op so manier. Die Trauma wat elkeen deurmaak is nie maklik nie. Net so ietsie toe ons kleinkinders dit hoor toe maak hul 'n sirkel en bid tot ons Hemelse Vader en kleinseun (5jr) sê " Ouma weet die skelms het by elke veiligheidshek 'n ander plan gemaak maar toe hul by Ouma se kamer kom toe kon hul nie deur Liewe Jesus se hand kom nie" waar nê.

  ......................

  Meeste van ons is daarvan bewus dat omstandighede nie op die kort termyn gaan verbeter nie. Wees dus asseblief waaksaam en moet net nie dink 'n slot of diewering skrik dié mense af nie. Hulle is opgelei in dit wat hulle doen.

  Groetnis.

  Carel
  [SIGPIC][/SIGPIC]

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 9th January 2012, 17:48
 2. Om gedoop te word
  By Silencio in forum Humor
  Replies: 1
  Last Post: 29th November 2010, 21:34
 3. Die VVK se plan wat verdoesel word.
  By Boerland in forum Nuus
  Replies: 0
  Last Post: 25th October 2010, 20:09
 4. Replies: 2
  Last Post: 24th October 2010, 22:12
 5. Hoe word die Christendom verstaan?
  By nieuwoudtrl in forum Kletshoekie
  Replies: 2
  Last Post: 19th December 2008, 20:06

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •