• Recent Articles

 • Boere RSS Feed

  by Published on 10th November 2009 08:00
  1. Categories:
  2. Boere,
  3. Artikel

  Deur: Waldor

  Oor die oorsake van die Boereoorlog is daar nou al wyd geredeneer. Die een skool lê dit aan die voete van Britse Imperialisme en die ander blameer die oorloglustigheid en domastrantheid van die Boere daarvoor. Die Britte antwoord dat hulle opgetree het vir menseregte omdat die Boere die “uitlanders” uiters onmenslik behandel het, en die Boere hou vol dat hulle hul vaderland, hul onafhanklikheid en vryheid beskerm het. Maar die ewigdurende polemiek rondom die oorsake van die Boereoorlog is in ‘n sin, eintlik tiperend van ander groot oorloë wat hierdie wêreld beleef het – Terwyl die betrokke moondhede stry oor wie eintlik die skuld moet dra, word die aandag afgeskram van die werklike skuldiges. Dieselfde mense wat die Tweede Wêreldoorlog en die huidige Midde Oosterse konflik ontketen het, was agter die Boereoorlog. Net soos wat die bloed van die meer as sestig miljoen mense in die Tweede Wêreldoorlog, die rykdom vir ‘n gewetenlose elite finansier het, netso word die direkte verlengstuk van dieselfde elite, versterk deur die bloed van die westerse Christen soldate en die bloed en onderdrukking van die Arabiese wêreld. En netso, kan die permanente skade wat die Boereoorlog vir die Afrikaner gebring het en die bloed en lyding van ons 29,000 vroue en kindertjies, aan die voete gele word van die mense wat valslik beweer dat ses miljoen van hulle eie vergas is...

  Hier was so ‘n rukkie terug ‘n artikel op Woes waar daar geskryf is dat die Boere se oorloglustigheid eintlik die oorsaak van die oorlog was. Die boere se “treklus” is gekoppel aan die “oorloglustigheid” Daar is geskryf dat “...Kruger se belhamels...waarlik lief daarvoor was om oorlog te praat” daar word verder gegaan en impliseer dat die boere se bereidwilligheid om te veg “...die vinnigste manier...” was om jou “...politieke opponente te isoleer...” Ek gebruik hierdie verwysing omdat dit presies in lyn val met die beskouings en argumente wat die Engelse daardie tyd voorgehou het en in die wêreld versprei het. So reg in Engelse kraal, gaan die artikel verder, en word daar geskryf: “Dit was grotendeels met hierdie soort ‘agterlike magsbehepte idiote’ waarmee Kruger oorlog verklaar het teen Engeland
  ...
  by Published on 28th October 2009 07:00
  1. Categories:
  2. Boere Teologie


  Die Witman se Geloof
  Die Hamer van Thor - I

  Deur: Waldor


  Ek het in die reeks “Dawid se Slingervel of Die Hamer van Thor” daarop gewys dat die grondlegging, en die hele geskiedenis van die Christen geloof, nie die ‘Woord van God’ kan wees nie. Die basis van my réde is dat die legio valshede en weerspreking wat dwarsdeur die Bybel gedy, nie vereenselwig kan word met ‘n Onberispelike, Alomteenwoordige, Almagtige Skepper God nie. Verder is die prinsiepe daarin vervat moreel onaanvaarbaar.

  Ek glo dat ek die moontlikheid van “Dawid se Slingervel” empiries uitkanselleer het. Verder het ek in die heel eerste artikel dit baie duidelik gestel dat ek met die alternatief - “Die Hamer van Thor” - nie na ‘n letterlike ‘Thor’ verwys nie maar na die: “...prinsipiële verteenwoordiger van die Aries religieuse begrip en moraliteit – die mitologiese verpersoonliking van die Nordiese karakter.” Daarmee bedoelende, die dieper waardes en betekenis agter die mitologiese verhale. Die Ou Testament is op die beurt die mitologie van die Israeliete en is soos enige mitologie, ‘n verpersoonliking van hulle psige omdat dit ontspring het uit hul moraliteit - soos waar dapperheid en heroïsme daarin gesien word om ‘n klip te slinger wanneer jy uitgedaag word vir ‘n tweegeveg met swaarde, ...