Blog Comments

  1. schalk's Avatar
    Wel ek weet nie so lekker van die nie saamstaan nie? Is die Blanke nie maar in elk geval n individualis nie? Het ons individualistiese voorouers nie van tyd tot tyd bymekaar gekom die Kommando aanmekaargeslaan en gaan pakgee waar dit nodig was en toe maar weer ontbind in individualiste nie? Ek meen dat ons nie iets moet druk wat vanself ryp gaan word nie, ons is eintlik n geduldigde en vreedsame volk maar boeta pasop as daai geduld opraak!
  2. knipmes's Avatar
    Ek dink die tyd het gekom dat ons as volk moet wegbeweeg van die "eie ek" sindroom, waar ons weens verskillende gene uit verskeie Germaanse voorouerskap, nog nooit kon saamstaan nie, en as een volk nou voor God nederig moet worre... anders is ons gedoem tot uitwissing en het almal wat voor ons hier was (insluitend Oom Eugene) verniet hul bloed gestort in trots... waar is ons trots?